Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Zintegrowane Przedsięwzięcia Hotelarskie (ZPH) – szansa rozwoju terenów wiejskich - to temat szkoleń, zorganizowanych w ramach projektu, którego motywem przewodnim było wykorzystanie energetyki odnawialnej w obiektach hotelarskich na terenach wiejskich oraz sama idea ZPH.  Projekt adresowany był do: przedstawicieli JST, LGD, osób zajmujących się turystyką i hotelarstwem, w tym potencjalnych inwestorów, lokalnej społeczności - czytaj

 „Młodzież szkół rolniczych ambasadorem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” to tytuł pięciu trzydniowych szkoleń, które odbyły się w dniach 15.05 do 29.05.2015r. w Krakowie w ramach projektu opracowanego przez Związek Młodzieży Wiejskiej. W cyklu szkoleń wzięło udział ponad 200 osób - uczniowie wraz z nauczycielami szkół rolniczych z ośmiu województw Polski - czytaj

„Chów bydła mięsnego szansą rozwoju gospodarstw rolnych”  to temat szkoleń odbywających się od 21 maja do 3 czerwca 2015 w Lublinie. Szkolenia realizowane zostały przez Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych  w ramach Planu działania na lata 2014-2015 Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - czytaj

Projekt „Innowacyjny gospodarz” opracowany i zrealizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015, składał się z ośmiu dwudniowych szkoleń stacjonarno-warsztatowych. W projekcie wzięło udział 240 uczestników, którzy dowiedzieli się m.in. o innowacyjnych kierunkach produkcji i nowych technologiach jakie są stosowane w polskich gospodarstwach rolnych.  Na zajęciach warsztatowych, które odbywały się drugiego dnia szkoleń, uczestnicy mogli zobaczyć nowoczesne rozwiązania i dowiedzieć się od gospodarzy jak sprawdzają się w gospodarstwie - czytaj

Małe inicjatywy Duże sukcesy – to tytuł cyklu szkoleń, które odbyły się 25-26 i 27-28 listopada 2013 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu oraz 5-6 grudnia 2013 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Projekt ten został opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zrealizowany w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - czytaj

Polska Izba Hotelarstwa realizowała projekt pn.: „Zintegrowane przedsięwzięcia hotelarskie - szansa rozwoju turystyki na obszarach wiejskich”.  Projekt  obejmował: część badawczą, szkoleniową i promocyjną.  Celem głównym celem projektu była identyfikacja i promocja dobrych praktyk dotyczących przedsięwzięć hotelarskich na obszarach wiejskich. Relacja - czytaj

"Marketing bezpośredni czyli jak sprzedawać". Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zrealizowało pilotażowe szkolenie dla doradców rolnych w zakresie rozwoju marketingu bezpośredniego, związanego w szczególności ze sprzedażą bezpośrednią na lokalnych targowiskach. - Relacja - czytaj

"Małe inicjatywy Duże sukcesy – to tytuł cyklu szkoleń, które odbyły się 25-26 i 27-28 listopada 2013 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu oraz 5-6 grudnia 2013 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.  Relacja - czytaj

Szkolenia z projektu pn.: „Nowoczesne technologie w chowie bydła mlecznego”.  W szkoleniach udział wzięło w sumie 90 osób z całej Polski. Uczestnikami szkolenia byli doradcy rolniczy z Ośrodków Doradztwa Rolniczego a także nauczyciel ze szkół rolniczych i doradcy prywatni z terenu całej Polski. We wszystkich szkoleniach uczestnicy mieli okazję zapoznać się zarówno z zagadnieniami teoretycznymi, jak i praktycznymi, z zakresu hodowli bydła mlecznego. Relacja - więcej

Spotkanie o charakterze warsztatowo – konferencyjnym dla partnerów projektu flagowego: „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego" - czytaj

"Spółdzielnie w Programie Leader i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich" - cykl szkoleń/seminariów realizowany przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Celem projektu było przygotowanie przedstawicieli spółdzielni działających na obszarach wiejskich oraz przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich do uczestnictwa w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz w Programie Leader - czytaj

Seminaria dla LGD pt.: „Metody aktywizacji, budowania kapitału społecznego, komplementarności i zintegrowania”. Dwudniowe seminaria, których organizatorem był CAL, połączone z warsztatami zostały zrealizowane we wszystkich województwach. Uczestnicy  mieli okazję zapoznać się z działaniami podejmowanymi przez LGD w dziedzinach takich jak: animowanie społeczności, budowanie kapitału społecznego oraz komplementarność i zintegrowanie. Seminaria przybliżyły lokalnym grupom działania metody aktywizacji społeczności lokalnej i wykorzystywania potencjału obszarów objętych lokalnymi strategiami rozwoju. Zaproszenie na seminaria - czytaj, relacja i publikacja - czytaj 

Seminaria „Budowanie systemu wsparcia eksperckiego i doradczego dla lokalnych grup działania (LGD) we wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju”. Cztery seminaria regionalne i jedno seminarium krajowe. Celem seminariów było zidentyfikowanie obszarów problemowych funkcjonowania LGD i procesu wdrażania lokalnych strategii rozwoju oraz wymiana doświadczeń i próba wypracowania rozwiązań w zakresie budowy systemu wsparcia eksperckiego i doradczego dla LGD. - czytaj

"Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o kreatywność społeczności lokalnej" - szkolenie realizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Adresowane do członków lokalnych grup działania, doradców rolnych oraz liderów organizacji pozarządowych z terenu całej Polski, 30 listopada – 2 grudnia 2012 roku. - czytaj

Trzydniowe szkolenie pt. „Hodowla owiec z uwzględnieniem ras rodzimych i przetwórstwa mleka”. Projekt zorganizowało Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. W szkoleniu wzięło udział 40 doradców rolniczych z terenu całej Polski. 14 - 16 listopada 2012r. - czytaj

Adresatami szkolenia pn.: „Zarządzanie organizacją pozarządową typu partnerstwo trójsektorowe w okresie przejściowym – zarządzanie zmianą”,  byli przedstawiciele lokalnych grup działania. Projekt polegał na przeprowadzeniu dwóch trzydniowych szkoleń (października - listopad 2012 r.) dot. wiedzy z zakresu WPR i PROW na lata 2007-2013, planowanych rozwiązań w nowym okresie programowania 2014-2020, zagadnień związanych z zarządzaniem organizacją pozarządową typu partnerstwo trójsektorowe i rolą kultury organizacji - czytaj

Szkolenie połączone z wyjazdem studyjnym do gospodarstw agroturystycznych pt.: „Poznajemy Smaki Mazowsza”. Uczestnikami szkolenia byli mieszkańcy terenów wiejskich z powiatów: sokołowskiego, łosickiego, mińskiego, węgrowskiego, garwolińskiego i siedleckiego. Część teoretyczna odbyła się 25 października 2012 r. - czytaj

W ramach projektu „Dobre praktyki współpracy na rzecz wiejskiego produktu turystycznego” zrealizowano szkolenie pn. „Integracja działań w zakresie rozwoju i promocji turystyki wiejskiej na przykładzie klastra turystycznego w województwie opolskim”. Szkolenie połączone z wyjazdem zorganizowało przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w dniach 22-24 października 2012 roku. – czytaj

„Lato na marszową nutę”  to projekt adresowany do uczestników orkiestr dętych – w szczególności młodzieży. W dniach 02 - 04 sierpnia 2013 uczestnicy szkolenia wspólnie się uczyli i pracowali przygotowując koncert. W warsztatach wzięło udział 302 uczestników. - czytaj       

Forum „Kobieta wiejska kobietą biznesu – Spotkanie Kobiet Wiejskich. Lubuska Izba Rolnicza zorganizowała szkolenie dla kobiet - liderek wiejskich, Stary Folwark w Pietrzykowie,  20-22 czerwca 2012 r. - czytaj

Projekt „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i form działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich związanej z przetwórstwem na poziomie gospodarstwa rolnego”.  Szkolenia organizowane w ramach Planu działania SC KSOW na lata 2012-2013. Zaproszenie - czytaj , Relacja ze szkolenia i materiały informacyjne - czytaj

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009