Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Międzynarodowa konferencja pt. „Przedsiębiorcza, innowacyjna i aktywna młodzież jako potencjał rozwoju obszarów wiejskich Europy” - 28-29 maja 2015 r, Smardzewice – zrealizowana została w ramach projektu flagowego „Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich” Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego – czytaj

W dniach 27 – 28 maja 2015 r w  Racławicach grupa młodzieży wzięła udział w Konferencji  dotyczącej wdrażania PROW na lata 2014 – 2020, zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz  Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników. W spotkaniu wzięło udział ponad 160 osób, uczniów (kształcących się w kierunkach rolniczych), przedsiębiorców, oraz rolników z obszaru województwa małopolskiego - czytaj

"Rezerwy zasobów pracy w rolnictwie szansą rozwoju gospodarczego.  Prezentacja dobrych praktyk i nowych możliwości w zakresie mobilności zawodowej rolników  i członków ich rodzin w aspekcie programów na lata 2014-2020" - W dniach 18-19 maja 2015 r. w podwarszawskich Falentach odbyła się konferencja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA  - czytaj

Konferencja dotycząca wdrażania PROW na lata 2014-2020, która odbyła się w dniach 24-25 kwietnia 2015 r. w miejscowości Kamion, oprócz najważniejszych i najświeższych informacji na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, była również dobrą okazją do integracji przedstawicieli organizacji i środowisk rolniczych oraz okołorolniczych, a także władz samorządowych województwa łódzkiego - czytaj

Młodzież w gospodarstwach rodzinnych i na obszarach wiejskich Europy konferencja odbyła się 3-4 lipca w Krakowie, objęta została honorowym patronatem  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marka Sawickiego, Ministra Pracy i Polityki Społecznej – Władysława Kosiniaka-Kamysza, Marszałka Województwa Małopolskiego - Marka Sowy oraz JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sady. Celem konferencji było zdiagnozowanie głównych problemów społecznych i ekonomicznych młodzieży, a następnie znalezieniu ich rozwiązania - czytaj

Wiejska Polska. Przedsiębiorcza wieś, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów w ramach Planu Działania Sekretariatu Centralnego KSOW  na lata 2014 – 2015 zorganizowało 5-6 lipca 2014 r. w Koninie oraz w Licheniu Starym konferencję poświęconą roli i pozycji kobiet na terenach wiejskich - czytaj

Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat w Unii Europejskiej  - Konferencja zorganizowana została ze środków Planu działania SC KSOW na lata 2014-15, przez SGGW, we współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Instytutem Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB w Puławach. Konferencja odbywała się pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. W obradach wzięli udział między innymi: Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Marek Sawicki oraz liczne grono przedstawicieli nauki, instytucji otoczenia rolnictwa oraz samorządów - czytaj 

Akademickie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich (AFROW)  w ramach Planu działania SC KSOW na lata 2014-2015 zorganizowana została konferencja z cyklu Akademickie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich. W dwudniowej konferencji udział wzięło ponad 150 osób, w szczególności młodych rolników, przedstawicieli instytucji rolniczych oraz okołorolniczych, a także organizacji działających na rzecz młodzieży na obszarach wiejskich z terenu całej Polski -czytaj

"Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego" to tytuł konferencji zorganizowanej w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013. Przedsiewzięcie było elementem większego projektu badawczego zrealizowanego przez Instytut Badań i Analiz GRUPA Olsztyńska Szkoła Biznesu. Konferencja odbyła się 12 grudnia 2013 r., w Przysieku. Wśród uczestników znaleźli się min: przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych oraz naukowcy - czytaj

„Przyjazna wieś" to organizowany w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich konkurs na najlepszy projekt wspierający rozbudowę infrastruktury na terenach wiejskich, współfinansowany z funduszy europejskich.  13 grudnia 2013 r., w trakcie ogólnopolskiej konferencji pn. Wsparcie rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich w nowym okresie programowania UE na lata 2014-2020. ogłoszono wyniki V edycji konkursu. Relacja - czytaj

I Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych. Konferencja zrealizowana została przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie i Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, w ramach Planu działania SC KSOW. Skierowana była w szczególności do członków Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych oraz doradców rolniczych, koordynujących funkcjonowanie zagród edukacyjnych z całej Polski. W konferencji, wzięło udział 120 osób. Relacja - czytaj

W dniach 26-27.09.2013 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu odbyła się, realizowana w ramach Planu działania SC KSOW, konferencja na temat „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa, systemy produkcji i mała przedsiębiorczość”. Konferencja była elementem dużego projektu pt.: „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa, poprzez system doradztwa rolniczego”. Relacja - więcej

XV Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne odbyło się w dniach 9-11 września 2013 r. w miejscowości Krzyczki Szumne koło Nasielska na Mazowszu. Sympozjum jest jedynym w swoim rodzaju forum wymiany doświadczeń, wyników badań i efektów prac wielu środowisk uczestniczących w realizacji idei rozwoju turystyki wiejskiej: przedstawicieli uczelni i jednostek naukowo-badawczych, organizacji społecznych, fundacji, urzędów państwowych i doradztwa rolniczego. Tematem przewodnim konferencji było „Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej”. Relacja - więcej  

Konferencja naukowa pt.: Problemy społeczne i ekonomiczne drobnych gospodarstw rolnych w Europie, zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, 5 lipca 2013 roku. W dniach 3-7 lipca 2013 roku w Krakowie odbyło się spotkanie o charakterze warsztatowo – konferencyjnym dla partnerów projektu flagowego: „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego”, którzy wzięli także udział w konferencji naukowej. Zaproszenie  Więcej , relacja - więcej

W ramach projektu „Produkt tradycyjny i lokalny: promocja, marka, dystrybucja – przykłady dobrych praktyk” odbyły się 3 regionalne konferencje - czytaj relację -  służące promocji wśród producentów i konsumentów najlepszych praktyk w zakresie produktu tradycyjnego, lokalnego, regionalnego i ekologicznego na poziomie ogólnokrajowym. Ponadto powstała strona inetrnetowa www.produktytradycyjne-dobrepraktyki.pl oraz przygotowano raport z I części projektu pt.: Identyfikacji dobrych praktyk w zakresie wytwarzania, promocji, budowania marki i dystrybucji produktów lokalnych/regionalnych/tradycyjnych na poziomie ogólnokrajowym. 27 września 2013 r. odbyła się krajowa konferencja podsumowujaca projekt. - relacja - czytaj

Zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dwudniowa konferencja nt.: „Priorytety zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020 w świetle badań naukowych” odbyła się w siedzibie Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, w dniach 25-26 kwietnia 2013 r. Inicjatorom konferencji przyświecała intencja wymiany myśli na temat priorytetów rozwoju obszarów wiejskich formułowanych przez Parlament i Komisję Europejską na okres 2014-2020. Relacja z konferencji - więcej 

Krajowa konferencja pn.: ,,Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi”. Głównym celem konferencji było: Wsparcie procesu dostosowania publicznego doradztwa rolniczego do sprostania nowym wyzwaniom we wdrażaniu polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Kraków, 18-20 marca 2013, Zaproszenie - więcej , Zaproszenie informacje szczegółowe - więcej, relacja z konferencji - wiecej

IX edycja Dni Przedsiębiorcy Rolnego . Konferencja odbyła się w dniach 6-7 marca 2013r. Uczestnicy konferencji starali się udzielić odpowiedzi na pytanie: "Czy rolnicy odczuwają presję regulacji prawnych?". Zaproszenie - więcej Relacja - więcej

Akademickie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich (AFROW) poświęcone było w szczególności: kwestii młodych rolników w przyszłej Wspólnej Polityce Rolnej; kierunkom rozwoju dodatkowych źródeł dochodu w gospodarstwach rolnych; edukacji przedsiębiorczości. Konferencja zorganizowana została w ramach Planu działania SC KSOW na lata 2012-2013, w dniach 8 – 9 marca 2013 r., przez Związek Młodzieży Wiejskiej. Relacja - czytaj

Konferencja pt.: "Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury na obszarach wiejskich" zorganizowana została 4 grudnia 2012 roku, z okazji finału IV edycji konkursu „Przyjazna wieś" - na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych. Tematem konferencji były różne aspekty innowacji na obszarach wiejskich. - czytaj

Konferencja  „Czy PROW jest dla kobiet – kobiety w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich” odbyła się w siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie. Ważną częścią konferencji było szczegółowe przedstawienie wyników badań: „Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania”; organizatorem był CDR w Brwinowie oraz CBR w Warszawie, 3 grudnia 2012 r. - czytaj

Konferencja naukowa pn. „Pięćdziesięciolecie Wspólnej Polityki Rolnej – stan i perspektywy rozwoju”. W obradach w Pałacu Rektorskim SGGW w Warszawie wzięło udział 120 przedstawicieli środowisk naukowych, praktyków związanych z wdrażaniem mechanizmów WPR oraz przedstawicieli instytucji państwowych otoczenia rolnictwa. Celem głównym konferencji było podsumowanie pięćdziesięciu lat funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej; 15 listopada 2012 roku - czytaj.

Konferencja –„Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa, systemy produkcji surowców  i mała przedsiębiorczość”, zorganizowana w Radomiu przez CDR O/Radom, w ramach projektu „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i form działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich związanej z przetwórstwem na poziomie gospodarstwa rolnego”. 27 i 28 września 2012 r. - czytaj

SPORT z KSOW. Forum Dobre praktyki o tematyce sportowej oraz II Letnia Spartakiada KSOW, Jarocin, 06-08.09.2012 r. - czytaj

Konferencja pn. „Przedsiębiorczość społeczna jako szansa rozwojowa dla obszarów wiejskich i lokalnych grup działania” organizowana przy Targach Ekonomii Społecznej w Nowym Warpnie, 24-25.08.2012 r. - czytaj 

Konferencja „Wiejska Polska” - to kontynuacja  debaty zapoczątkowanej w 2011 r. pn. „Wiejska Polska w odniesieniu do PROW 2007-2013”, zorganizwana z okazji obchodów 20-lecia ruchu stowarzyszeniowego sołtysów. Licheń, 26 -27 maja 2012 r.  - czytaj

Konferencja pn.: „Akademickie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich” (AFROW) Zakopane, 20 – 22 kwietnia 2012 r.  - czytaj

Seminarium szkoleniowe pt. „Wspólna Polityka Rolna po roku 2013” zorganizowane w ramach Europejskiego Dnia Młodego Rolnika 2012, w trakcie  Międzynarodowych Targów Mechanizacji Rolniczej Polagra – PREMIERY, Poznań, 17-18 lutego 2012 r. - czytaj

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009