Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Biblioteka KSOW

2014  |   2013  |  2012  |   2011  |   2010  |  2009  |  Multimedia

Poradnik metodyczny dla uczestników projektu - „Budowanie systemu wsparcia eksperckiego i doradczego dla lokalnych grup działania (LGD) we wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju - cztery seminaria regionalne i jedno seminarium krajowe”. Autorzy: K. Boba, M. Bogusz, S.Filas, L. Leśniak, K. Markiewski, J. Nowakowska, J.Puchała, M. Starmach, K. Vinohradnik. Red.: L.Leśniak. Kraków 2012

Publikacja powstała w ramach Planu działania SC KSOW, jako materiał dla uczestników cyklu seminariów dla LGD. Zawiera informacje dotyczące WPR oraz roli podejścia LEADER z rozwoju obszarów wiejskich, odnosi się do lokalnych strategii rozwoju, w tym barier w ich wdrażaniu. Ponadto porusza kwestię kultury organizacyjnej, potencjału i strategii rozwoju LGD oraz metod aktywizacji społeczności lokalnych.  

Zarządzanie organizacją pozarządową typu partnerstwo trójsektorowe w okresie przejściowym – zarządzanie zmianą. Przewodnik po tematyce szkolenia. Autorzy: M. Bogusz,  L. Leśniak, K. Markiewski, J. Nowakowska, K.Vinohradnik. Red. dr L. Leśniak. Kraków 2012

Publikacja zawiera informacje ogólne dotyczące WPR oraz PROW na lata 2007-2013 a także teorii zarządzania. Ponadto zawarto w niej materiały dotyczące szczególnego znaczenia kultury organizacyjnej w zarządzaniu LGD, analizy potencjału organizacji oraz strategii jej rozwoju.

Publikacja powstała w ramach projektu szkoleniowego realizowanego z Planu działania SC KSOW.

Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności na rozwój obszarów wiejskich.

Celem głównym badania, zrealizowanego przez Fundeko w 2011 roku, była ocena wpływu realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz Polityki Spójności na rozwój obszarów wiejskich. Skoncentrowano się na dwóch kluczowych zagadnieniach: a) ocenie efektów realizacji WPR i Polityki Spójności na obszarach wiejskich w latach 2004-2010; a) ocenie spójności i komplementarności instrumentów wpływających na rozwój obszarów wiejskich wdrażanych w ramach WPR i Polityki Spójności w obecnym okresie programowania (2007-2013). W ramach badania analizą objęto wybrane instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej oraz Polityki Spójności kierowane na obszary wiejskie w latach 2004-2010.

Przedsiębiorczość wiejska. Uruchamianie i prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Opracowanie: dr P. Nowak, A. Dąbrowski, M.Grojec, Ł. Jawny. Redakcja: dr L. Leśniak, 2012

W poradniku znajdą się informacje na temat: społecznych, kulturowych i gospodarczych uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich, zwłaszcza przedsiębiorczości; psychologicznych uwarunkowań prowadzenia własnej dzielności gospodarczej, możliwości pozyskania środków finansowych na działalność gospodarczą, rejestracji działalności gospodarczej, wyboru form opodatkowania, ubezpieczeń społecznych. Ponadto zagadnienia związane z kreatywnością w prowadzeniu działalności oraz innowacyjne przykłady działalności gospodarczej realizowanej na obszarach wiejskich.

Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich.  Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania, 2012

Publikacja zawiera rekomendacje z badania realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez konsorcjum firm: „Focus Group” Konsorcjum Badawcze oraz Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sp. z o.o., pn.: „Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania”. W ramach analiz zdiagnozowano sytuację kobiet wiejskich w Polsce i zidentyfikowano ich potrzeby w zakresie wsparcia rozwoju aktywności społeczno-zawodowej dla pełniejszego wykorzystania kapitału intelektualnego i zasobu pracy kobiet w aspekcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa owoców i warzyw na poziomie gospodarstwa. Autorzy: P. Pokrzywa, A. Litwinow, J. Lesisz, B. Salata,  A. Śliwa. CDR o/Radom. Radom 2012

Publikacja zawiera m.in.: informacje na temat obowiązujących przepisów prawa żywnościowego, wymagań formalnych przy zatwierdzaniu i rejestracji działalności, dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych, kontroli urzędowych żywności, ponadto przykłady projektowania systemu haccp. 

Przetwórstwo owoców na poziomie gospodarstwa. Autorzy: dr inż. A. Gasik, dr hab. M. Mitek, Z. Ginalski,, M. Krysztoforski, J. Lesisz, B. Salata, B. Sazońska, A. Śliwa. CDR o/Radom. Radom 2012

Publikacja zawiera m.in.: opis zasad przetwórstwa ekologicznego, informacje nt.: przydatności technologicznej owoców do produkcji soków, wymagań higienicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie owoców i warzyw, możliwości finansowania w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego.

Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa zbóż poziomie gospodarstwa. Autorzy: prof. dr hab. D. Kołożyn-Krajewska, dr inż. K. Godlewska. CDR o/Radom. Radom 2012

Publikacja zawiera m.in.: informacje na temat obowiązujących przepisów prawa żywnościowego, wymagań formalnych przy zatwierdzaniu i rejestracji działalności, dobrych praktyk produkcyjnych, wymagań higienicznych, kontroli urzędowych żywności, ponadto przykładową księgę haccp i przykładowy proces produkcyjny przemiału zboża na mąkę. 

Przetwórstwo zbóż na poziomie gospodarstwa. Autorzy: dr inż. G. Cacak-Pietrzak, prof. dr hab. A. Ceglińska, Z. Ginalski, J. Lesisz, B. Salata, B. Sazońska, A. Śliwa.  CDR o/Radom. Radom 2012.

Publikacja zawiera m.in.: opis zasad przetwórstwa ekologicznego, informacje nt.: wymagań higienicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, możliwości finansowania, wymagań dot. surowców w zakresie przetwórstwa zbóż.

Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa mięsa na poziomie gospodarstwa. Autor: M. Warchałowska. CDR o/Radom. Radom 2012

Publikacja zawiera m.in.: informacje na temat obowiązujących przepisów prawa żywnościowego, wymagań dla zakładów produkujących żywność na poziomie gospodarstwa, dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym w produkcji żywności. 

Przetwórstwo mięsa na poziomie gospodarstwa. Autorzy:. Z. Dolatowski, M. Warchałowska, M. Krysztoforski, J. Lesisz, B. Salata, B. Sazońska, A. Śliwa. CDR o/Radom. Radom 2012

Publikacja zawiera m.in.: opis zasad przetwórstwa ekologicznego, wybrane podstawowe metody przetwarzania , przykładowe projekty technologiczne, informacje nt.: wymagań higienicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, możliwości finansowania w zakresie przetwórstwa mięsa.

Świat wiejskich wartości źródłem mojego wzrastania”, Towarzystwo Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi, Lublin 2012.

Publikacja jest efektem konkursu literackiego odbywającym się pod hasłem „Świat wiejskich wartości źródłem mojego wzrastania”.  Opracowanie zawiera refleksje uczniów gimnazjów zrzeszonych w Towarzystwie Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi i jest adresowane do wychowawców i wychowanków, rodziców, nauczycieli, władz samorządu lokalnego, uczniów, jak również tych, którym na sercu leży wychowanie  do poszanowania wartości tkwiących w kulturze.

„Praca naukowo badawcza gimnazjalisty”, Towarzystwo Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi, Lublin 2012.

Publikacja jest prezentacją prac zgłoszonych w X edycji konkursu na pracę naukowo-badawczą gimnazjalisty z zakresu przyrody. Tematyka przeprowadzonych badań koncentrowała się wokół elementów otaczającej przyrody, w przeważającej części nagrodzonych prac badano procesy biologiczno-chemiczno związane z produktami rolnictwa.

Dobre praktyki rolnicze w produkcji integrowanej z zastosowaniem pożytecznych mikroorganizmów w uprawie chmielu”, autor : prof. dr hab. Ewa Solarska, redakcja: Stowarzyszenie EkosystEM-Dziedzictwo Natury, Warszawa 2012

Dobre praktyki rolnicze w produkcji integrowanej z zastosowaniem pożytecznych mikroorganizmów w uprawie rzepaku”, autor: Mirosław Serafinowicz, redakcja Stowarzyszenie EkosystEM-Dziedzictwo Natury, Warszawa 2012

„Dobre praktyki rolnicze w produkcji integrowanej z zastosowaniem pożytecznych mikroorganizmów w uprawie buraka”, autor: dr inż. Ryszard Stanek, redakcja: Stowarzyszenie EkosystEM-Dziedzictwo Natury,  Warszawa 2012

Polskie rasy zachowawcze. Atlas zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony w Polsce. Redakcja: prof. dr hab. Jędrzej Krupiński, Instytut Zootechniki PIB, Kraków 2012

Publikacja zwiera opis ras rodzimych objętych ochroną. W Polsce ochroną objętych jest 75 ras, odmian i rodów, zarówno tych wytworzonych przed wiekami, jak i będących osiągnięciem XX wieku. To bezcenny bank genów, którego nie można zmarnować.

Informator. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy. Redakcja: dr inż. Kazimierz Żukowski, Instytut Zootechniki PIB, Kraków – Balice 2012

Od 2011 roku Instytut Zootechniki PIB realizuje i koordynuje Program Wieloletni „Ochrona i zarządzanie zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania”.

Z tradycją w nowoczesność. 20 lat stowarzyszeń sołtysów. Autor Ryszard Jałoszyński. Konin 2012

Publikacja stanowi zapis 20 lat doświadczeń ruchu sołtysów. Książka opisuje najbardziej charakterystyczne elementy dorobku minionych dwudziestu lat jednego z najważniejszych ruchów stowarzyszeniowych spośród skupiających swoją działalność na obszarach wiejskich.

Wiejska Polska, Licheń 26-27 maja 2012. Redakcja: Zenon Lewandowski, Konin 2012.

Publikacja pokonferencyjna – Konferencja „Wiejska Polska” w dniach 26 i 27 maja 2012, organizowana przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Publikacja zawiera wystąpienia prelegentów oraz wnioski i rekomendacje.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009