Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Cechem Rzemiosł Spożywczych w Lublinie,  Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania oraz Lokalną Grupą Działania Królewskie Ponidzie realizuje operację : „Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne”.

Operacja ma  na celu wzrost znaczenia certyfikacji żywności jako narzędzia poprawy konkurencyjności na obszarach wiejskich oraz upowszechnienie aktualnej wiedzy na temat certyfikacji polskich produktów i artykułów spożywczych i wymianę doświadczeń i wzrost umiejętności praktycznych w zakresie stosowania systemu certyfikacji w czterech województwach tj. lubelskie, lubuskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie.

Projekt przewiduje organizację  czterech konferencji  oraz  czterech wizyt studyjnych.

Udział w konferencji pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z aktualną wiedzą na temat certyfikacji polskich produktów i artykułów spożywczych w zakresie;

1.  Produktu lokalnego i tradycyjnego będącego szansą na rozwój przedsiębiorczości;

2. Certyfikatów żywności w Polsce oraz UE jako narzędzia poprawy konkurencyjności polskich produktów

3. Znaczenia certyfikacji jakości produktów dla uczestników łańcucha żywności. Przykład certyfikacji regionalnej na podstawie  lokalnych produktów

4. Systemów Certyfikacji Jakości w rolnictwie ekologicznym;

5. Kontroli i certyfikacji produktów rolnych jako promowanie produktów o specyficznych cechach. 

6. Produkty regionalne i lokalne w województwie lubelskim, świętokrzyskim, lubuskim oraz podkarpackim.

Wyjazd studyjno-szkoleniowy pozwoli na :

1.Zapoznanie się z funkcjonującymi podmiotami , gdzie prowadzona jest produkcja oraz sprzedaż produktów tradycyjnych  

2.Udział  w warsztatach kulinarnych z  zakresu przygotowania produktów tradycyjnych dbając o recepturę i lokalne zasoby

3.Wizytację w podmiotach uczestniczących w certyfikacji produktów tradycyjnych (na poziomie    kraju lub regionu)

Planowane działania dadzą możliwość wyeksponowania wartości polskich produktów . W perspektywie stworzy to możliwość zdobycia nowych odbiorców. Zakres operacji pozwoli na otrzymanie nieocenionych wskazówek i informacji bezpośrednio od specjalistów oraz praktyków, którzy skorzystali z rejestracji lub certyfikacji produktów tworząc dodatkową ofertę turystyczną wykorzystując własne produkty jako główne jej atrybuty. Promując własne wyroby promują region wpływając równocześnie na świadomość finalnego konsumenta w zakresie roli wysokiej jakości żywności w zbilansowanej diecie tworząc na niego popyt.


Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne - podsumowanie operacji

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wspólnie z partnerami projektu tj. Cechem Rzemiosł Spożywczych w Lublinie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior Lokalna Grupa Działania oraz Lokalną Grupą Działania Królewskie Ponidzie zakończyła realizację operacji „Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne”.

Cel główny operacji tj. wzrost znaczenia certyfikacji żywności jako narzędzia poprawy konkurencyjności na obszarach wiejskich został zrealizowany poprzez cele szczegółowe tzn.

 • upowszechnienie aktualnej wiedzy na temat certyfikacji polskich produktów i artykułów spożywczych
 • wymianę doświadczeń i wzrost umiejętności praktycznych w zakresie stosowania systemu certyfikacji w 4 województwach tj. lubelskie, lubuskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie.

Konferencje odbyły się w następujących terminach; 8.09.2017 w Lublinie, 11.09.2017 w Busku-Zdroju, 22.09.2017 w Żaganiu oraz 28.09.2017 w Rzeszowie.

Wyjazdy studyjne odbyły się w następujących terminach: 04-06.09.2017  w województwie lubuskim, 18-20.09.2017 w województwie lubelskim, 25-27.09.2017 w województwie świętokrzyskim oraz w dniach 03-05.10.2017 w województwie podkarpackim

Cele te zostały zrealizowane poprzez wybór odpowiedniej formy realizacji tj. konferencje i wizyty studyjne, które są najlepszą  formą poznawczą pod kątem tzw. dobrych praktyk.

Bezpośrednim efektem projektu jest podniesienie wiedzy w zakresie certyfikacji polskich produktów i artykułów spożywczych  przez 600 osób uczestniczących  w konferencjach; zostały zrealizowane cztery konferencje obejmujące następujące zagadnienia :

 • Produkt lokalny i tradycyjny szansą na rozwój przedsiębiorczości;
 • Certyfikaty żywności w Polsce oraz UE jako narzędzia poprawy konkurencyjności polskich produktów
 • Znaczenie certyfikacji jakości produktów dla uczestników łańcucha żywności. Przykład certyfikacji regionalnej na podstawie  regionalnych win
 • Systemy Certyfikacji Jakości w rolnictwie ekologicznym;
 • Kontrola i certyfikacja produktów rolnych jako promowanie produktów o specyficznych cechach
 • Produkty regionalne i lokalne w województwie lubelskim. Potencjał i możliwości rozwoju w oparciu o przykład Cebularza Lubelskiego.
 • Produkty regionalne i lokalne w województwie świętokrzyskim. Możliwości współpracy w ramach Świętokrzyskiej Kuźni Smaków.
 • Produkty regionalne i lokalne marką lokalna na podstawie doświadczeń województwa podkarpackiego.

Ponadto  była możliwość degustacji produktów tradycyjnych  w tym produktów wpisanych na listę produktów tradycyjnych oraz posiadające znaki jakości w tym np. chroniony geograficznie, chronione miejsce pochodzenia, gwarantowana jakość oraz „Jakość Tradycja” z minimum 4 województw objętych projektem.

Kolejnym efektem projektu jest podniesienie umiejętności praktycznych u 120 uczestników wizyt studyjnych w zakresie stosowania systemu certyfikacji) w tym organizacja czterech wizyt w czterech województwach tj. lubelskie, lubuskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie (wymiana doświadczeń. Zakresem wyjazdy studyjne obejmowały: zapoznanie się z funkcjonującymi podmiotami , gdzie prowadzona jest produkcja oraz sprzedaż produktów tradycyjnych, warsztaty kulinarne z  zakresu przygotowania produktów tradycyjnych dbając o recepturę i lokalne zasoby oraz wizytację w podmiotach uczestniczących w certyfikacji produktów tradycyjnych (na poziomie kraju lub regionu)

Efekty realizacji były również zbadane na podstawie ankiety oceniającej konferencję oraz wyjazd studyjny a wyniki ewaluacji przedstawiono w raportach z poszczególnych form wsparcia.

Realizacja operacji (efekty długoterminowe)  może przyczynić się do zwiększenia ilości produktów tradycyjnych wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych lub objętych systemem certyfikacji produktów. 

Sukces operacji polega na innowacyjnym podejściu do lokalnych zasobów jakimi są produkty lokalne i tradycyjne również dając możliwość wyeksponowania wartości polskich produktów . W perspektywie stworzy to możliwość zdobycia nowych odbiorców. Zakres operacji pozwolił na otrzymanie nieocenionych wskazówek i informacji bezpośrednio od specjalistów oraz praktyków, którzy skorzystali z rejestracji lub certyfikacji produktów tworząc dodatkową ofertę turystyczną wykorzystując własne produkty jako główne jej atrybuty. Promując własne wyroby promują region wpływając równocześnie na świadomość finalnego konsumenta w zakresie roli wysokiej jakości żywności w zbilansowanej diecie tworząc na niego popyt.

Zdjęcia do obejrzenia w GALERII:

News z 18.10.2017 - zobacz


Certyfikowanie produktów tradycyjnych  elementem konkurencyjności regionu- podsumowanie konferencji

Znaczenie certyfikacji żywności jako narzędzia poprawy konkurencyjności na obszarach wiejskich oraz upowszechnienie aktualnej wiedzy na temat certyfikacji polskich produktów i artykułów spożywczych, wymiana doświadczeń oraz wzrost umiejętności praktycznych w zakresie systemu certyfikacji był to główny cel, który został poruszony podczas cyklu 4 konferencji zorganizowanych pn. Certyfikowanie produktów tradycyjnych elementem konkurencyjności regionu, zorganizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Cechem Rzemiosł Spożywczych w Lublinie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania oraz Lokalną Grupą Działania Królewskie Ponidzie w ramach realizacji operacji: „Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne”. Konferencje odbyły się 8 września 2017 r. w Lublinie, 11 września 2017 r. w Busku - Zdroju, 22 września 2017 r. w Żaganiu oraz 29 września 2017 r. w Rzeszowie.

Konferencje w dniach 8 września 2017 r. w Lublinie oraz 11 września 2017 r. w Busku – Zdroju zainaugurowała Pani Wioletta Wilkos – Prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej, która w swojej prezentacji przedstawiała założenia projektu pn. „Certyfikowanie produktów tradycyjnych elementem konkurencyjności regionu”.  

Wykładowcami omawiającymi zagadnienia związane z produktem tradycyjnym, ekologiczny, systemem certyfikacji produktów oraz kontrolą podczas konferencji w Lublinie byli: Pan Tomasz Solis – Wiceprezes Lubelskiego Stowarzyszenia Miłośników Cydru, Wiceprezes Związku Sadowników Polskich; Pani Weronika Osip – współwłaścicielka masarni OSIP s.c. z Wierzawic z województwa podkarpackiego; Pani Barbara Kobiela – Prezes Stowarzyszenia „Kraina Lasów i Jezior” – Lokalna Grupa Działania; Pani Dorota Sawa – Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS; Pani Elżbieta Wójcik – Prezes Oddziału Lubelskiego Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego; kierowniczka działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska z Lubelskiego Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Pani Bożena Reniuszek oraz dr Agnieszka Jarosińska – Specjalista w Wydziale Kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Lublinie. Trzy ostatnie zagadnienia poświęcone były poświęcone wymianie doświadczeń z województw takich jak: lubuskie, świętokrzyskie podkarpackie.

Wykładowcami podczas konferencji, którzy przedstawiali prezentacje związane z produktami tradycyjnymi w Busku - Zdroju byli: Małgorzata Jakubas – Kierownik Działu Certyfikacji Systemów w Jednostce Certyfikującej PNG Cisów; Pani Elżbieta Wójcik – Prezes Oddziału Lubelskiego Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego; Pani Barbara Kobiela – przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior; Pan Robert Dąbal – Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Moc Ponidzia”; Pani Weronika Osip – współwłaścicielka masarni OSIP s.c. z Wierzawic z województwa podkarpackiego.

Podczas konferencji w dniu 22 września 2017 r. w Żaganiu uczestników powitała Pani Joanna Rusinek – Koordynator Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej, która poprzez przedstawienie prezentacji nakreśliła główne założenia i cele projektu.

Prelegentami tego dnia byli: Pani Kinga Kowalewska – Koziarska, która jest właścicielką Winnicy Kinga w Nowej Soli; Pan Krzysztof Stachów – Wiceprezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior; Pan Tomasz Zalewski w zastępstwie Pani Elżbiety Wójcik – Prezesa Oddziału Lubelskiego Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego; Pani Krystyna Opiła – przedstawicielka Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Jednostki Certyfikującej COBICO Sp. z o.o. oraz Pani Weronika Osip – współwłaścicielka masarni OSIP s.c. z Wierzawic z województwa podkarpackiego.

Konferencję w dniu 29 września 2017 r. w Rzeszowie rozpoczął swoim wystąpieniem Pan Tomasz Kuśmierz – Koordynator ds. wdrażania projektów, finansów oraz kontroli wewnętrznej, który w swojej prezentacji nakreślił główne założenia oraz cele projektu.

W województwie podkarpackim swoje prezentacje przedstawili: Pani Weronika Osip – współwłaścicielka masarni OSIP s.c. z Wierzawic z województwa podkarpackiego; Pan Tomasz Zalewski w zastępstwie Pani Elżbiety Wójcik – Prezesa Oddziału Lubelskiego Polskiej Izby Produktu i Lokalnego; Pan Hubert Ćwik – przedstawiciel Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale; Pani Grażyna Dereń – właścicielka gospodarstwa rolno – agroturystycznego „Dereniówka” w woj. lubuskim.

Zwieńczeniem każdej z 4 konferencji była degustacja produktów tradycyjnych w tym produktów wpisanych na listę produktów tradycyjnych oraz posiadające znaki jakości w tym chronione miejsce pochodzenia, gwarantowana jakość oraz „Jakość Tradycja” z 4 województw tj. lubelskie, lubuskie, świętokrzyskie oraz podkarpackie.

Założeniem projektu było każdorazowe uczestnictwo w konferencji 150 osób związanych z wytwarzaniem produktów tradycyjnych, przedstawicieli restauracji oraz firm cateringowych, zagród tematycznych oraz miejsc kultury, szkół rolniczych/szkół zawodowych branżowych, organizacji udzielających dotacji na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, ośrodków doradztwa rolniczego.

Udział w konferencji pozwolił uczestnikom na zapoznanie się z aktualną wiedzą na temat certyfikacji polskich produktów i artykułów spożywczych w zakresie:

 1.  Produktu lokalnego i tradycyjnego będącego szansą na rozwój przedsiębiorczości;
 2. Certyfikatów żywności w Polsce oraz UE jako narzędzie poprawy konkurencyjności polskich produktów;
 3. Znaczenie certyfikacji jakości produktów dla uczestników łańcucha żywności. Przykład certyfikacji regionalnej na podstawie lokalnych produktów;
 4. Systemy Certyfikacji Jakości w rolnictwie ekologicznym;
 5. Kontroli i certyfikacji produktów rolnych jako promowanie produktów o specyficznych cechach;
 6. Produkty regionalne i lokalne w województwie lubelskim, świętokrzyskim, lubuskim oraz podkarpackim.

Pobierz prezentacje:

 • Barbara Kobiela - Produkty regionalne i lokalne w województwie lubuskim. Potencjał i możliwości rozwoju w oparciu o przykład win regionalnych pobierz
 • Elżbieta Wójcik  - Certyfikaty żywności w Polsce oraz UE - pobierz
 • Agnieszka Jarosińska  - Kontrola i certyfikacja - pobierz
 • Bożena Reniuszek - System Certyfikacji Jakości w rolnictwie ekologicznym - pobierz
 • Wioletta Wilkos - Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne - pobierz
 • Tomasz Solis - Produkt lokalny i tradycyjny szansą na rozwój przedsiębiorczości  - pobierz
 • Dorota Sawa  - Świętokrzyska Kuźnia Smaków – pobierz
 • Weronika Osip - Podkarpackie Smaki – pobierz
 • Elżbieta Wójcik - Znaczenie certyfikacji jakości produktów dla uczestników łańcucha żywności – pobierz

Zdjęcia do obejrzenia w GALERII:

News z 10.10.2017 - zobacz


W dniach 3-5 października  2017 odbyła się ostatnia z cyklu wizyta studyjna pn. Produkty lokalne i tradycyjne szansą rozwoju regionów-dobre praktyki, która była okazją do zapoznania się z funkcjonującymi podmiotami, gdzie prowadzona jest produkcja oraz sprzedaż produktów tradycyjnych w województwie podkarpackim. Wizyta studyjna była organizowana przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej przy udziale partnerów projektu Cechu Rzemiosł Spożywczych w Lublinie, Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior Lokalną Grupę Działania w Siedlisku oraz Lokalną Grupę Działania Królewskie Ponidzie. 

Głównym  celem operacji  był wzrost znaczenia certyfikacji żywności jako narzędzia poprawy konkurencyjności na obszarach wiejskich a pośrednio oprócz wizytacji podmiotów zajmujących się produkcją i sprzedażą produktów tradycyjnych  był udział w warsztatach kulinarnych oraz wizytacja
w podmiotach uczestniczących w certyfikacji produktów tradycyjnych.

Pierwszym punktem wizyty studyjnej było spotkanie oraz warsztaty kulinarne w Siedlisku Janczar-certyfikowanym obiekcie na Podkarpackim Szlaku Kulinarnym, Szlaku Podkarpackiego Jadła i Wina oraz wyróżnionym II miejscem na mapie woj. podkarpackiego wśród zagród edukacyjnych. W trakcie pobytu odbyły się warsztaty kulinarne z wypiekiem rzeszowskiego  kołacza weselnego wpisanego na Listę Produktów Tradycyjnych podawanego specjalnie dla uczestników projektu z Podkarpackim Miodem  Spadziowym , który posiada Certyfikat Chroniona Nazwa Pochodzenia.  Warsztaty były uzupełnione historią kulinarną regionu oraz przyśpiewkami weselnymi z Podkarpacia. Dodatkowym atutem było spotkanie z przedstawicielami siedliska, którzy przybliżyli uczestnikom historię i ofertę obiektu w tym organizowanego co roku Festiwalu Szarlotki, którą to była możliwość degustowania na miejscu. Uczestnicy wizyty mieli też okazję poznać wszystkie obiekty, które są przeznaczone dla odwiedzających gości. 

 Kolejne spotkanie odbyło się w  Boguchwale w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, który pełni rolę centralnego ośrodka wsparcia dla rolników w regionie. W siedzibie PODR-u odbyło się seminarium z przedstawicielami Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie.  Związek organizuje działania edukacyjne oraz  promocyjne dla producentów oraz dla klientów aby świadomie dokonywać wyborów i decyzji o zakupie miodu i innych produktów pszczelich. W trakcie spotkania  grupa miała okazję zapoznać się z wszystkimi najważniejszymi aspektami hodowli  pszczół oraz produkcji miodu jako produktu leczniczego  oraz dużych walorach  jakościowych  i smakowych.  Elementem seminarium były prezentacje multimedialne, filmy oraz dyskusje z uczestnikami spotkania na temat najczęstszych sytuacji z jakimi spotykają się jako producenci, doradcy rolniczy, pedagodzy oraz konsumenci.    Sztandarowym produktem tradycyjnym związku jest Podkarpacki Miód Spadziowy, który posiadając unijny certyfikat Chroniona Nazwa Pochodzenia jest najlepszym przykładem, w związku z tym została przygotowana degustacja. Na zakończenie spotkania uczestnicy odwiedzili Izbę Pszczelarską w PODR w Boguchwale pełniącą rolę centrum edukacji pszczelarskiej.     

Następnie uczestnicy udali się do Zagrody Handzlowianka i  siedziby  Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Stowarzyszenie zajmuje się produkcją i sprzedażą artykułów żywnościowych o znakomitych  walorach smakowych. Na liscie produktów tradycyjnych zarejestrowane są m.in. handzlowski chleb domowy, serownik, handziowska bułka pszenna. Na spotkaniu z przedstawicielkami stowarzyszenia zaprezentowano działalność stowarzyszenia, ofertę i produkty, które są wizytówką Handzlówki i regionu podkarpackiego. Otwarta forma spotkania pozwalała na dyskusję, wymianę  doświadczeń w zakresie certyfikacji produktów, ich wpływu na sprzedaż , promocję oraz źródła finansowania podejmowanych inicjatyw.

Kolejnym punktem wizyty studyjnej było spotkanie w Zakładzie  Smak-Gorno sp. z o.o., gdzie dzięki zastosowaniu tradycyjnych metod i receptur 10 produktów zostało wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych. Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wyróżniła znakiem jakości Jakość  Tradycja 4 wyroby. Na spotkaniu z Zarządem firmy przedstawiono historię powstania i rozwoju firmy, produkty w tym produkty tradycyjne, metody produkcji, kanały dystrybucji oraz promocji i sprzedaży produktów. Podkreślono , iż surowiec do produkcji wyrobów tradycyjnych pochodzi z gospodarstw wiejskich Polski południowo-wschodniej, które produkują metodami tradycyjnymi. Jedynym środkiem konserwującym jest sól peklująca z dodatkiem naturalnych przypraw takich jak pieprz, kminek, majeranek, czosnek i inne. Wyjątkową smakowitość i trwałość zapewnia pieczenie w ogniu lub tradycyjne wędzenie. Na zakończenie spotkania uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia zakładu, dyskusji na temat urządzeń, cyklu produkcji oraz wpływu certyfikacji produkcji na rozpoznawalność produktów i samego producenta.  

Ostatnim punktem wizyty było spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia Producentów Fasoli Tycznej Piękny Jaś we Wrzawach –organizacji skupiającej ponad 30 rolników - producentów fasoli tycznej z których 11 prowadzi uprawę zgodna z certyfikatem. Od 13 stycznia 2012 roku ”fasola wrzawska” może być znakowana jako fasola pochodząca z upraw na ściśle określonym terenie i używać certyfikat Chroniona Nazwa Pochodzenia.  Na spotkaniu z przedstawicielami Zarządu stowarzyszenia przedstawiono drogę do uzyskania certyfikatu, dyskutowano na temat organizacji produkcji oraz wpływu certyfikacji na sprzedaż i rozpoznawalność produktu. Na zakończenie wizyty uczestnicy mieli okazję do odwiedzenia pól z certyfikowaną uprawą fasoli. 

Uczestnictwo w wizycie studyjnej wpłynęło bezpośrednio na podniesienie umiejętności praktycznych w zakresie stosowania systemu certyfikacji a efektem długofalowym może być zwiększenie ilości produktów tradycyjnych wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych lub objętych systemem certyfikacji produktów. Uczestnicy wyjazdu  tj. producenci produktów tradycyjnych, przedstawiciele restauracji oraz firm cateringowych, przedstawiciele zagród edukacyjnych oraz miejsc kultury, przedstawiciele gospodarstw agroturystycznych, szkół rolniczych i branżowych, LGD oraz ośrodków doradztwa rolniczego mieli możliwość uczestniczenia w wymianie doświadczeń i „przeniesienia” tzw. dobrych praktyk na teren województwa i regionu, w którym prowadzą swoją aktywność gospodarczą, społeczną i zawodową.  

W wizycie studyjnej wzięło udział 30 osób z czterech województw partnerskich tj. lubelskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego.

Wizyta studyjna została zorganizowana w ramach operacji „Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne” realizowana  przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej wraz z partnerami projektu Cechem Rzemiosł Spożywczych w Lublinie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior Lokalną Grupę Działania w Siedlisku oraz Lokalną Grupę Działania Królewskie Ponidzie.

Pobierz prezentacje:

 • Barbara Kobiela - Produkty regionalne i lokalne w województwie lubuskim. Potencjał i możliwości rozwoju w oparciu o przykład win regionalnych pobierz
 • Elżbieta Wójcik  - Certyfikaty żywności w Polsce oraz UE - pobierz
 • Agnieszka Jarosińska  - Kontrola i certyfikacja - pobierz
 • Bożena Reniuszek - System Certyfikacji Jakości w rolnictwie ekologicznym - pobierz
 • Wioletta Wilkos - Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne - pobierz
 • Tomasz Solis - Produkt lokalny i tradycyjny szansą na rozwój przedsiębiorczości  - pobierz
 • Dorota Sawa  - Świętokrzyska Kuźnia Smaków – pobierz
 • Weronika Osip - Podkarpackie Smaki – pobierz
 • Elżbieta Wójcik - Znaczenie certyfikacji jakości produktów dla uczestników łańcucha żywności – pobierz

News z 16.10.2017 - zobacz


W dniach 25-27 września 2017 odbyła się kolejna z cyklu wizyta studyjna pn. Produkty lokalne i tradycyjne szansą rozwoju regionów-dobre praktyki, która była okazją do zapoznania się z funkcjonującymi podmiotami, gdzie prowadzona jest produkcja oraz sprzedaż produktów tradycyjnych w województwie świętokrzyskim. Wizyta studyjna była organizowana przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej przy udziale partnerów projektu Cechu Rzemiosł Spożywczych w Lublinie, Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior Lokalną Grupę Działania w Siedlisku oraz Lokalną Grupę Działania Królewskie Ponidzie. 

Głównym  celem operacji  był wzrost znaczenia certyfikacji żywności jako narzędzia poprawy konkurencyjności na obszarach wiejskich a pośrednio oprócz wizytacji podmiotów zajmujących się produkcją i sprzedażą produktów tradycyjnych  był udział w warsztatach kulinarnych oraz wizytacja
w podmiotach uczestniczących w certyfikacji produktów tradycyjnych.

Pierwszym punktem wizyty studyjnej było spotkanie oraz warsztaty kulinarne w Gospodarstwie Rybackim "BUDY" , które zajmuje stawy o łącznej powierzchni użytkowej 40 hektarów.  W gospodarstwie głownie hodowane są karpie, które przez lata sprzedaży zyskały wysoką renomę, nie tylko w okolicy ale również poza województwem świętokrzyskim. Tajemnica wyjątkowego smaku wyhodowanych tutaj  ryb tkwi w bezustannej pracy przy utrzymaniu stawów i ich wód w jak najlepszej kondycji. Rocznie gospodarstwo produkuje ok.20 ton karpia, ok. 2 ton szczupaka, lin (ok. 200kg), karaś (ok. 500kg), amur (ok. 500kg) oraz tołpygę.  Właściciele gospodarstwa zostali wyróżnieni wieloma nagrodami w tym za pielęgnowanie lokalnych tradycji oraz stworzenie nowoczesnego produktu turystycznego promującego region. W obiekcie Jesionowy Dworek prowadzonego przez właścicieli gospodarstwa był przygotowywany razem z uczestnikami wyjazdu  Karp Królewski, który posiada certyfikat „Jakość  Tradycja” nadawany przez  Polską Izbę Produktu  Tradycyjnego  i Lokalnego a zwiedzanie gospodarstwa okazją do dyskusji na temat produkcji rybnej, certyfikacji oraz promocji i dystrybucji produktów lokalnych.

Kolejne spotkanie odbyło się w Stopnicy w obiekcie nagrodzonym i promującym produkty lokalne i tradycyjne z terenu woj. świętokrzyskiego tj. Hotel Mateo (m.in. Fasola Piękny Jaś -Certyfikat Chronione Oznaczenie Geograficzne ; Buncok Strzałkowski  z certyfikatem Jakość i tradycja oraz Śliwka Damacha-   znajdująca się na Liście Produktów Tradycyjnych). Potrawy przyrządzane są w oparciu o surowce od sprawdzonych miejscowych dostawców, a o smaku potraw mówi wiele nagród i dyplomów za udział w licznych konkursach na potrawy regionalne. Specjalnością obiektu jest już dawno zapomniana przez tutejszą ludność i nie tylko, śliwka DAMACHA i przetwory takie jak: powidła, nalewki i wszystko, co można z tej staropolskiej śliwy przygotować. Śliwka Damacha - najpopularniejsze śliwy polskich sadów przydomowych, odporne, nie potrzebujące oprysków i plenne. Niezastąpione do produkcji powideł oraz suszenia. Suszone Damachy stosowano od wieków na Ponidziu przy sporządzaniu bigosu, pieczenia kaczki, karczku i schabu a także przy gotowaniu kaszy jaglanej, jak również do różnych wypieków. W kolejnych edycjach konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” przyznano następujące wyróżnienia dla produktów kulinarnych: 2005 r. -ŚLIWKA DAMACHA – I miejsce w kategorii roślinna, 2006 r.( ŚLIWKA DAMACHA – Perła 2006 – Ogólnopolska Nagroda oraz NALEWKA DAMASZKA – II miejsce w kategorii napojów) 2007 r. – KACZKA STOPNICKA – III miejsce w kategorii mięsiwa. W hotelu Mateo uczestnicy wizyty brali udział  w prezentacji produktu lokalnego tj. śliwki Damacha oraz samodzielnie przygotowywali powidła.

 Następnie uczestnicy udali się do  gospodarstwa rolnego  w gminie Stopnica. Gospodarstwo zajmuje się produkcją nabiału m.in.: wiejskiego masła, twarogów, serów naturalnych, niepasteryzowanego świeżego mleka, jogurtów naturalnych. Specjalnością gospodarstwa jest Buncok Strzałkowski  (Certyfikat Jakość Tradycja , Lista Produktów Tradycyjnych) - ser w różnych odmianach.

Ten rodzaj sera produkowany jest w różnych odmianach: z czosnkiem, pomidorem bazylią i czosnkiem, po zbójecku lub z kminkiem.  Wizyta w gospodarstwie pozwoliła na zapoznanie się z  produkcją sera począwszy od pozyskania surowca  (mleko najwyższej jakości) , poprzez przetwórstwo, dystrybucję oraz sprzedaż.    

Ostatnim punktem wizyty było spotkanie w Olejarni Zagłoby – małej  manufaktury w której produkuje się  smaczne i zdrowe oleje jadalne. Uczestnicy mogli bezpośrednio uczestniczyć w tłoczeniu olejów na tłoczni, która została odtworzona w najmniejszych szczegółach  i jest wykorzystywana do przetwórstwa .  W trakcie przygotowanej degustacji siedmiu różnych rodzajów olejów, które były przysmakiem na świątecznym stole na polskiej wsi.

Uczestnictwo w wizycie studyjnej wpłynęło bezpośrednio na podniesienie umiejętności praktycznych w zakresie stosowania systemu certyfikacji a efektem długofalowym może być zwiększenie ilości produktów tradycyjnych wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych lub objętych systemem certyfikacji produktów. Uczestnicy wyjazdu  tj. producenci produktów tradycyjnych, przedstawiciele restauracji oraz firm cateringowych, przedstawiciele zagród edukacyjnych oraz miejsc kultury, przedstawiciele gospodarstw agroturystycznych, szkół rolniczych i branżowych, LGD oraz ośrodków doradztwa rolniczego mieli możliwość uczestniczenia w wymianie doświadczeń
i „przeniesienia” tzw. dobrych praktyk na teren województwa i regionu, w którym prowadzą swoją aktywność gospodarczą, społeczną i zawodową. 

W wizycie studyjnej wzięło udział 30 osób z czterech województw partnerskich tj. lubelskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego.

Wizyta studyjna została zorganizowana w ramach operacji „Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne” realizowana  przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej wraz z partnerami projektu Cechem Rzemiosł Spożywczych w Lublinie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior Lokalną Grupę Działania w Siedlisku oraz Lokalną Grupę Działania Królewskie Ponidzie.

Pobierz prezentacje:

 • Barbara Kobiela - Produkty regionalne i lokalne w województwie lubuskim. Potencjał i możliwości rozwoju w oparciu o przykład win regionalnych pobierz
 • Elżbieta Wójcik  - Certyfikaty żywności w Polsce oraz UE - pobierz
 • Agnieszka Jarosińska  - Kontrola i certyfikacja - pobierz
 • Bożena Reniuszek - System Certyfikacji Jakości w rolnictwie ekologicznym - pobierz
 • Wioletta Wilkos - Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne - pobierz
 • Tomasz Solis - Produkt lokalny i tradycyjny szansą na rozwój przedsiębiorczości  - pobierz
 • Dorota Sawa  - Świętokrzyska Kuźnia Smaków – pobierz
 • Weronika Osip - Podkarpackie Smaki – pobierz
 • Elżbieta Wójcik - Znaczenie certyfikacji jakości produktów dla uczestników łańcucha żywności – pobierz

News z 13.10.2017 r. - zobacz


Kolejna wizyta studyjna z cyklu „Produkty lokalne i tradycyjne szansą rozwoju regionów-dobre praktyki” była okazją do zapoznania się z funkcjonującymi podmiotami, gdzie prowadzona jest produkcja oraz sprzedaż produktów tradycyjnych w województwie lubelskim. Wizyta studyjna zorganizowana w dniach 18-20 września 2017 odbyła się przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej wraz z partnerami projektu - Cechem Rzemiosł Spożywczych w Lublinie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior Lokalną Grupę Działania w Siedlisku oraz Lokalną Grupę Działania Królewskie Ponidzie.

Głównym celem operacji był wzrost znaczenia certyfikacji żywności jako narzędzia poprawy konkurencyjności na obszarach wiejskich a pośrednio ,oprócz wizytacji podmiotów zajmujących się produkcją i sprzedażą produktów tradycyjnych, był udział w warsztatach kulinarnych oraz wizytacja podmiotów uczestniczących w certyfikacji produktów tradycyjnych.

Pierwszym punktem wizyty studyjnej była wizyta oraz warsztaty kulinarne w Restauracji Koncertowa w Lublinie, która jest obiektem gastronomicznym posiadającym wśród menu produkty wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych tj. golasy izbickie, cebulak żukowski, żur żukowski oraz Kaczkę po zamojsku. Podczas wizyty uczestniczy zapoznali się z historią produktów regionalnych Lubelszczyzny na spotkaniu z Zarządem Polskiej Izby Produktu Tradycyjnego i Lokalnego Oddział w Lublinie. Uczestnicy w grupach 7-8 osobowych wzięli udział w warsztatach kulinarnych i pod czujnym okiem przedstawicieli Stowarzyszenia „Partnerstwo Producentów Cebularza Lubelskiego” przygotowywali cebularza wg. tradycyjnej receptury. Było to spotkanie obfitujące w dyskusję, wymianę doświadczeń, receptur kulinarnych a dla wielu okazją do pierwszej degustacji cebularza lubelskiego.  

Kolejne spotkanie odbyło się w gospodarstwie ekoturystycznym Skarby Natury znajdującym się na terenie Ekomuzeum Lubelszczyzny, zajmującym się wytwarzaniem oleju z własnych upraw oraz sprzedażą bezpośrednią produktu lokalnego. W ramach wizyty odbyła się prezentacja gospodarstwa
i upraw ekologicznych wykorzystywanych do produkcji oleju, kaszy i mąki. Wizyta w olejarnii połączona była z pokazem tłoczenia oleju i degustacją różnych rodzajów oleju.  Produkty gospodarstwa posiadają szereg wyróżnień w tym znak Jakość Tradycja a w 2017 uzyskała najwyższe wyróżnienie tj. Perłę w Poznaniu.

 Następnie uczestnicy udali się do Starej Wsi do gospodarstwa zajmującego się wytwarzaniem przetworów z kwiatów i owoców róż. Na spotkaniu z właścicielami gospodarstwa Manufaktura Róża zapoznali się z warunkami przetwórstwa i urządzeń niezbędnych do produkcji tego rodzaju produktów oraz zasad uczestniczenia w systemie certyfikacji. Mieli możliwość zapoznania się ze sferą promocji i dystrybucji produktów lokalnych a na zakończenie spotkania degustację produktów z róży, konfitur, syropów z płatków i owoców róży oraz pigwowca.

Wśród obiektów , które warto odwiedzić na Lubelszczyźnie jest gospodarstwo Solisowe Sioło (zagroda edukacyjna) oraz firma FRUX Solis w powiecie kraśnickim oferująca w sprzedaży produkty tradycyjne i naturalne w tym produkty wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych. Firma i gospodarstwo opiera swoją produkcję na owocach z własnego gospodarstwa stosującego dobrą praktykę sadowniczą w tym wytwarzanie soku i jabłecznika. W siedzibie gospodarstwa swoją siedzibę ma stowarzyszenie czynnie działające na rzecz sadowników i regionu i jedną z nielicznych w kraju pokazową cydrownie. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość na spotkaniu z właścicielami szerokiej dyskusji, wymiany poglądów oraz pozyskali dodatkowe informacje na temat prowadzenia działalności na obszarach wiejskich opartej na lokalnych zasobach.

Kolejne spotkanie odbyło się w Centrum Edukacji Zielarskiej „Tymiankowy Smak Fajsławic” w Boniewie, a uczestnicy wizyty odwiedzili ziołowy ogród  w którym rośnie ponad 60 gatunków ziół i kwiatów. Zaprojektowany przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie poza bogactwem odmian i pięknem przyciąga również różnorodnością naturalnych zapachów, charakterystycznych dla danych roślin.  Dodatkowym atutem spotkania było przygotowanie przez uczestników indywidualnych kompozycji przypraw ziołowych.

Ostatnim punktem wizyty było spotkanie w Zespole Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli, która posiada również produkt wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych tj. całuski pszczelowolskie. Spotkanie w pracowni pszczelarskiej z dyrekcją oraz pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem w produkcji miodu było prowadzone w sposób otwarty na pytania grupy a informacje dotyczące jakości i certyfikacji bardzo przydatne dla uczestników. 

Uczestnictwo w wizycie studyjnej wpłynęło bezpośrednio na podniesienie umiejętności praktycznych w zakresie stosowania systemu certyfikacji a efektem długofalowym może być zwiększenie ilości produktów tradycyjnych wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych lub objętych systemem certyfikacji produktów. Uczestnicy wyjazdu tj. producenci produktów tradycyjnych, przedstawiciele restauracji oraz firm cateringowych, przedstawiciele zagród edukacyjnych oraz miejsc kultury, przedstawiciele gospodarstw agroturystycznych, szkół rolniczych i branżowych, LGD oraz ośrodków doradztwa rolniczego mieli możliwość uczestniczenia w wymianie doświadczeń
i „przeniesienia” tzw. dobrych praktyk na teren województwa i regionu, w którym prowadzą swoją aktywność gospodarczą, społeczną i zawodową.  

W wizycie studyjnej wzięło udział 30 osób z czterech województw partnerskich tj. lubelskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego.

Wizyta studyjna została zorganizowana w ramach operacji „Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne” realizowana przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej wraz z partnerami projektu Cechem Rzemiosł Spożywczych w Lublinie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior Lokalną Grupę Działania w Siedlisku oraz Lokalną Grupę Działania Królewskie Ponidzie.

Pobierz prezentacje:

 • Barbara Kobiela - Produkty regionalne i lokalne w województwie lubuskim. Potencjał i możliwości rozwoju w oparciu o przykład win regionalnych pobierz
 • Elżbieta Wójcik  - Certyfikaty żywności w Polsce oraz UE - pobierz
 • Agnieszka Jarosińska  - Kontrola i certyfikacja - pobierz
 • Bożena Reniuszek - System Certyfikacji Jakości w rolnictwie ekologicznym - pobierz
 • Wioletta Wilkos - Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne - pobierz
 • Tomasz Solis - Produkt lokalny i tradycyjny szansą na rozwój przedsiębiorczości  - pobierz
 • Dorota Sawa  - Świętokrzyska Kuźnia Smaków – pobierz
 • Weronika Osip - Podkarpackie Smaki – pobierz
 • Elżbieta Wójcik - Znaczenie certyfikacji jakości produktów dla uczestników łańcucha żywności – pobierz

News z 11.10.2017


W dniach 4-6 września 2017 odbyła się pierwsza z cyklu wizyta studyjna pn. Produkty lokalne i tradycyjne szansą rozwoju regionów-dobre praktyki, która była okazją do zapoznania się z funkcjonującymi podmiotami, gdzie prowadzona jest produkcja oraz sprzedaż produktów tradycyjnych w województwie lubuskim. Wizyta studyjna była organizowana przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej wraz z partnerami projektu Cechem Rzemiosł Spożywczych w Lublinie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior Lokalną Grupę Działania w Siedlisku oraz Lokalną Grupę Działania Królewskie Ponidzie.

Głównym celem operacji był wzrost znaczenia certyfikacji żywności jako narzędzia poprawy konkurencyjności na obszarach wiejskich a pośrednio oprócz wizytacji podmiotów zajmujących się produkcją i sprzedażą produktów tradycyjnych był udział w warsztatach kulinarnych oraz wizytacja
w podmiotach uczestniczących w certyfikacji produktów tradycyjnych.

Pierwszym punktem wizyty studyjnej była wizyta oraz warsztaty kulinarne w Winnicy Kinga w Starej Wsi. Winnica Kinga to pokoleniowe gospodarstwo winiarskie założone w 1985 roku, obecnie prowadzone przez drugie pokolenie Kingę i Roberta Koziarskich. Do roku 1997 winnica opierała się głównie na uprawie odmian deserowych z przewagą szczepu „Skarb Pannonii”, a od 1997 roku winnica zmieniła swój charakter, została wzbogacona o nowe odmiany w tym wiele szczepów moszczowych. Obecnie winnica może poszczycić się pewnymi osiągnięciami. Została nagrodzona przez Marszałka woj. Lubuskiego Andrzeja Bocheńskiego za sukcesy gospodarcze i promocje woj. Lubuskiego. Wino z „Winnicy Kinga” zostało nagrodzone pierwszym miejscem w Eliminacjach Regionalnych konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo” uzyskało miano produktu tradycyjnego nadanego przez Ministerstwo Rolnictwa. Winnica Kinga wyróżnia się na tle innych podobnych gospodarstw winiarskich położeniem i ofertą która obejmuje nie tylko enoturystykę ale również szkółkarstwo i winiarskie przetwórstwo. To spod ręki Pani Kingi wychodzą wyjątkowe konfitury winogronowe, octy winne, kiszone liście czy owoce w zalewach na bazie wina. Gospodarstwo poprzez położenie geograficzne poszerza swoje usługi o atrakcje dla aktywnych turystów jak: rejsy i spływy po Odrze, możliwość skorzystania z turystyki konnej, rowerowej czy Nordic Walking. Podczas wizyty w winnicy uczestnicy wyjazdu uczestniczyli w warsztatach kulinarnych i przygotowywali gołąbki w liściach winogronowych. Właściciele winnicy przekazali wiele bardzo cennych wskazówek dotyczących samej uprawy jak też promocji produktów w tym certyfikacji.

Dyskusje, rozmowy oraz wiele ważnych dla informacji przekazała uczestnikom również Pani Jolanta Pazdrowska właścicielka Gospodarstwa Borowiecka Łąka w Borowcu, gdzie głównym kierunkiem gospodarstwa jest produkcja świeżych serów kozich, które zdobyły popularność w woj. lubuskim i w innych częściach kraju. Poza produkcją serów gospodarstwo zajmuje się agroturystyką edukacyjną (jest członkiem sieci Zagród edukacyjnych). Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość również na miejscu degustacji serów świeżych i długodojrzewających, które cieszą się największą popularnością wśród klientów. Dodatkowy atutem wyjazdu była wizyta w kolejnym gospodarstwie Qzko, które znajduje się w Gminie Siedlisko (Powiat Nowosolski). Gmina Siedlisko jest otoczona kompleksem przepięknych lasów, które graniczą z gospodarstwem. Lasy stanowią około 38 procent powierzchni terenu Powiatu Nowosolskiego, co dodatkowo uatrakcyjniają: bogate w runo leśne i zwierzyna łowna.

Gospodarstwo zajmuje się w głównej mierze produkcją mleka, serów, mydeł i kremów z naturalnego koziego mleka. Wszystkie produkty są wytwarzane w sposób ekologiczny bez używania środków chemicznych. W Serowarni Qzko sery wytwarzane są wyłącznie z mleka koziego( sery białe śmietankowe, z rodzynkami, również z żurawiną); specjalnością zaś wędzone sery pod nazwą Qźlaki wykonywane są na podobieństwo oscypka. Jest też przykładem działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Ważnym przykładem przedsiębiorczości opartej na lokalnych produktach jest rodzinna firma BROWAR EDI - działający od 1998 roku. Browar oferuje piwo niepasteryzowane, warzone tradycyjną metodą, bez dodatków konserwantów i utleniaczy. Poza sztandarowym Jasnym i Ciemnym, mamy w swojej ofercie również piwa smakowe, takie jak: Malinowe, Wiśniowe, Miodowe, Imbirowe, Migdałowe, Miętowe oraz Czekoladowe. Produkty są wpisane na listę produktów tradycyjnych, zdobyło szereg wyróżnień w tym w konkursie NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO. Piwo sprzedawane jest wyłącznie na targach, jarmarkach i kiermaszach ze zdrową żywnością, oraz w siedzibie browaru w Nowej Wsi.

Wizyta na terenie województwa lubuskiego nie mogła się odbyć bez udziału w największym świecie wina w Polsce, które corocznie odbywa się w Zielonej Górze tj. WINOBRANIE. Degustacje potraw w zielonogórskich restauracjach skomponowanych do win z lubuskich winnic, festiwal otwartych winnic, jarmark winobraniowy na Starym Mieście w Zielonej Górze, konkursy i szereg imprez towarzyszących to tylko niektóre atrakcje corocznego święta. Dodatkową atrakcja dla uczestników było zwiedzanie Muzeum Wina i Tortur (Muzeum Ziemi Lubuskiej).

 Uczestnictwo w wizycie studyjnej wpłynęło bezpośrednio na podniesienie umiejętności praktycznych w zakresie stosowania systemu certyfikacji a efektem długofalowym może być zwiększenie ilości produktów tradycyjnych wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych lub objętych systemem certyfikacji produktów. Uczestnicy wyjazdu tj. producenci produktów tradycyjnych, przedstawiciele restauracji oraz firm cateringowych, przedstawiciele zagród edukacyjnych oraz miejsc kultury, przedstawiciele gospodarstw agroturystycznych, szkół rolniczych i branżowych, LGD oraz ośrodków doradztwa rolniczego mieli możliwość uczestniczenia w wymianie doświadczeń
i „przeniesienia” tzw. dobrych praktyk na teren województwa i regionu, w którym prowadzą swoją aktywność gospodarczą, społeczną i zawodową.  

W wizycie studyjnej wzięło udział 30 osób z czterech województw partnerskich tj. lubelskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego.

Wizyta studyjna została zorganizowana w ramach operacji „Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne” realizowana przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej wraz z partnerami projektu Cechem Rzemiosł Spożywczych w Lublinie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior Lokalną Grupę Działania w Siedlisku oraz Lokalną Grupę Działania Królewskie Ponidzie.

Pobierz prezentacje:

 • Barbara Kobiela - Produkty regionalne i lokalne w województwie lubuskim. Potencjał i możliwości rozwoju w oparciu o przykład win regionalnych pobierz
 • Elżbieta Wójcik  - Certyfikaty żywności w Polsce oraz UE - pobierz
 • Agnieszka Jarosińska  - Kontrola i certyfikacja - pobierz
 • Bożena Reniuszek - System Certyfikacji Jakości w rolnictwie ekologicznym - pobierz
 • Wioletta Wilkos - Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne - pobierz
 • Tomasz Solis - Produkt lokalny i tradycyjny szansą na rozwój przedsiębiorczości  - pobierz
 • Dorota Sawa  - Świętokrzyska Kuźnia Smaków – pobierz
 • Weronika Osip - Podkarpackie Smaki – pobierz
 • Elżbieta Wójcik - Znaczenie certyfikacji jakości produktów dla uczestników łańcucha żywności – pobierz

News z 11.10.2017 - zobacz


Zapraszamy do wzięcia udziału w wizytach studyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Cechem Rzemiosł Spożywczych w Lublinie,  Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania oraz Lokalną Grupą Działania Królewskie Ponidzie w ramach realizacji operacji: „Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne”.

Operacja ma  na celu wzrost znaczenia certyfikacji żywności jako narzędzia poprawy konkurencyjności na obszarach wiejskich oraz upowszechnienie aktualnej wiedzy na temat certyfikacji polskich produktów i artykułów spożywczych i wymianę doświadczeń i wzrost umiejętności praktycznych w zakresie stosowania systemu certyfikacji w czterech województwach tj. lubelskie, lubuskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie.

Zaproszenie na wizyty studyjne skierowane jest do mieszkańców województw lubelskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego: 

 • producentów produktów tradycyjnych
 • przedstawicieli restauracji oraz firm cateringowych
 • przedstawicieli zagród tematycznych oraz miejsc kultury
 • przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych
 • przedstawicieli szkół rolniczych/szkół zawodowych branżowych  
 • przedstawicieli organizacji udzielających dotacji na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich tj. LGD
 • przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego  

Wizyty studyjne odbędą się w następujących terminach:

 • 04-06 wrzesień 2017- województwo lubuskie (zgłoszenia przyjmowane do 30 sierpnia 2017) - karta zgłoszenia - pobierz
 • 18-20 wrzesień 2017-województwo lubelskie (zgłoszenia przyjmowane do 13 września 2017) - karta zgłoszenia - pobierz
 • 25-27 wrzesień 2017-województwo świętokrzyskie (zgłoszenia przyjmowane do 20 września 2017) - karta zgłoszenia - pobierz
 • 03-05 październik 2017-województwo podkarpackie (zgłoszenia przyjmowane do 27 września 2017) - karta zgłoszenia - pobierz

Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie i realizację programu wizyty.

Osoby zainteresowane udziałem w wizytach studyjnych prosimy o kontakt z koordynatorem projektu - Wioletta Wilkos. Tel. 81 825 27 27, +48 608 635 477, email: biuro@lgdkrasnik lub partnerami projektu tj. Cechem Rzemiosł Spożywczych w Lublinie,  Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania oraz Lokalną Grupą Działania Królewskie Ponidzie.

Więcej informacji na stronie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej www.lgdkrasnik.pl oraz partnerów projektu. 

 

News z dnia 22.08.2017 - zobacz


Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencjach pn. „Certyfikowanie produktów tradycyjnych elementem konkurencyjności regionu”  organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Cechem Rzemiosł Spożywczych w Lublinie,  Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania oraz Lokalną Grupą Działania Królewskie Ponidzie w ramach realizacji operacji: „Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne”.

Operacja ma  na celu wzrost znaczenia certyfikacji żywności jako narzędzia poprawy konkurencyjności na obszarach wiejskich oraz upowszechnienie aktualnej wiedzy na temat certyfikacji polskich produktów i artykułów spożywczych i wymianę doświadczeń i wzrost umiejętności praktycznych w zakresie stosowania systemu certyfikacji w czterech województwach tj. lubelskie, lubuskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie.

Udział w konferencji pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z aktualną wiedzą na temat certyfikacji polskich produktów i artykułów spożywczych w zakresie;

1.  Produktu lokalnego i tradycyjnego będącego szansą na rozwój przedsiębiorczości;

2. Certyfikatów żywności w Polsce oraz UE jako narzędzia poprawy konkurencyjności polskich produktów

3. Znaczenia certyfikacji jakości produktów dla uczestników łańcucha żywności. Przykłady certyfikacji regionalnej na podstawie  lokalnych produktów

4. Systemów Certyfikacji Jakości w rolnictwie ekologicznym;

5. Kontroli i certyfikacji produktów rolnych jako promowanie produktów o specyficznych cechach. 

6. Produkty regionalne i lokalne w województwie lubelskim, świętokrzyskim, lubuskim oraz podkarpackim.

Zaproszenie na konferencje skierowane jest do mieszkańców województw lubelskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego:

 •  producentów produktów tradycyjnych
 • przedstawicieli restauracji oraz firm cateringowych
 • przedstawicieli zagród tematycznych oraz miejsc kultury
 • przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych
 • przedstawicieli szkół rolniczych/szkół zawodowych branżowych 
 • przedstawicieli organizacji udzielających dotacji na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich tj. LGD
 • przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego  

Konferencje odbędą się w następujących terminach:

 • Lubelskie – w dniu 8 września 2017 w Hotelu Focus, al. Warszawska 109 w Lublinie
 • Świętokrzyskie- w dniu 11 września 2017 w Buskim Samorządowym Centrum Kultury, ul. Mickiewicza 22 w Busko-Zdroju
 • Lubuskie- w dniu 22 września 2017 w Hotelu Willa Park Hotel, ul. Piłsudskiego 19 w Żaganiu
 • Podkarpackie w dniu 29 września 2017 w Park Hotel & Wellness, ul. Paderewskiego 124a
 • w Rzeszowie

Program konferencji przedstawia się następująco:

Godzina

Program konferencji

 9.30-10.00

Rejestracja uczestników

10.00-11.15

Rozpoczęcie konferencji;

10.15-11.00

Produkt lokalny i tradycyjny szansą na rozwój przedsiębiorczości;

11.00-11.45

Certyfikaty żywności w Polsce oraz UE jako narzędzia poprawy konkurencyjności polskich produktów;

11.45-12.15

Znaczenie certyfikacji jakości produktów dla uczestników łańcucha żywności. Przykład certyfikacji regionalnej na podstawie Cebularza Lubelskiego;

12.15-12.30

Przerwa kawowa

12.30-13.00

Systemy Certyfikacji Jakości w rolnictwie ekologicznym;

13.00-13.30

Kontrola i certyfikacja produktów rolnych jako promowanie produktów o specyficznych cechach;

13.30-14.00

Produkty regionalne i lokalne w województwie lubuskim. Potencjał i możliwości rozwoju w oparciu o przykład win regionalnych;

14.00-14.30

Produkty regionalne i lokalne w województwie świętokrzyskim. Możliwości współpracy w ramach Świętokrzyskiej Kuźni Smaków;

14.30-15.00

Produkty regionalne i lokalne marką lokalna na podstawie doświadczeń województwa podkarpackiego;

15.00

Degustacja produktów tradycyjnych

Osoby zainteresowane udziałem w konferencjach  prosimy o kontakt z koordynatorem projektu; Wioletta Wilkos. Tel. 81 825 27 27, +48 608 635 477, email: biuro@lgdkrasnik.pl lub partnerami projektu tj. Cechem Rzemiosł Spożywczych w Lublinie,  Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania oraz Lokalną Grupą Działania Królewskie Ponidzie.

Liczba miejsc ograniczona- w każdej konferencji może brać maksymalnie  150 osób.

Więcej informacji na stronie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej www.lgdkrasnik.pl oraz partnerów projektu. 

 

News z dnia 29.08.2017 - zobacz


Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Cechem Rzemiosł Spożywczych w LublinieStowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania oraz Lokalną Grupą Działania Królewskie Ponidzie realizuje operację : „Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne”.

Operacja ma  na celu wzrost znaczenia certyfikacji żywności jako narzędzia poprawy konkurencyjności na obszarach wiejskich oraz upowszechnienie aktualnej wiedzy na temat certyfikacji polskich produktów i artykułów spożywczych i wymianę doświadczeń i wzrost umiejętności praktycznych w zakresie stosowania systemu certyfikacji w czterech województwach: lubelskim, lubuskim, podkarpackim oraz świętokrzyskim.

Projekt przewiduje organizację  czterech konferencji  oraz wyjazdów  studyjnych, które umożliwią uczestnikom na zapoznanie się z aktualną wiedzą na temat certyfikacji polskich produktów i artykułów spożywczych w zakresie:

1.  Produktu lokalnego i tradycyjnego będącego szansą na rozwój przedsiębiorczości;

2. Certyfikatów żywności w Polsce oraz UE jako narzędzia poprawy konkurencyjności polskich produktów;

3. Znaczenia certyfikacji jakości produktów dla uczestników łańcucha żywności. Przykład certyfikacji regionalnej na podstawie  lokalnych produktów;

4. Systemów Certyfikacji Jakości w rolnictwie ekologicznym;

5. Kontroli i certyfikacji produktów rolnych jako promowanie produktów o specyficznych cechach; 

6. Produktów regionalnych i lokalnych w województwie lubelskim, świętokrzyskim, lubuskim oraz podkarpackim;

7. Zapoznanie się z funkcjonującymi podmiotami , gdzie prowadzona jest produkcja oraz sprzedaż produktów tradycyjnych;

8. Udział  w warsztatach kulinarnych z  zakresu przygotowania produktów tradycyjnych dbając o recepturę i lokalne zasoby;

9. Wizytację w podmiotach uczestniczących w certyfikacji produktów tradycyjnych (na poziomie kraju lub regionu).

Planowane działania dadzą możliwość wyeksponowania wartości polskich produktów. W perspektywie stworzy to możliwość zdobycia nowych odbiorców. Zakres operacji pozwoli na otrzymanie nieocenionych wskazówek i informacji bezpośrednio od specjalistów oraz praktyków, którzy skorzystali z rejestracji lub certyfikacji produktów tworząc dodatkową ofertę turystyczną wykorzystując własne produkty jako główne jej atrybuty. Promując własne wyroby promują region wpływając równocześnie na świadomość finalnego konsumenta w zakresie roli wysokiej jakości żywności w zbilansowanej diecie tworząc na niego popyt.

Szczegółowe informacje dotyczące dat i miejsc planowanych wydarzeń zostaną podane wkrótce. Informacji szczegółowych na temat projektu udziela Wioletta Wilkos tel. 608 635 477

 News z dnia 3.08.2017 - zobacz

 


 

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009