Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Wyjazd studyjny do Portugalii w celu wymiany wiedzy z zakresu klęsk żywiołowych ze szczególnym uwzględnieniem suszy

"Wyjazd studyjny do Portugalii w celu wymiany wiedzy z zakresu klęsk żywiołowych ze szczególnym uwzględnieniem suszy" - podsumowanie

Broszura informacyjna - Wyjazd studyjny do Portugalii w celu wymiany wiedzy z zakresu klęsk żywiołowych ze szczególnym uwzględnieniem suszy - pobierz

Celem wyjazdu organizowanego w dniach 9-15 października 2017 r. przez Krajową Radę Izb Rolniczych było zrozumienie aspektów dotyczących rolnictwa portugalskiego, zapoznanie się ze sposobami radzenia sobie rolników portugalskich, władz lokalnych, samorządowych i organów władzy państwowej w sytuacji zagrożenia suszą, jak również z systemami ubezpieczeń gospodarstw rolników od klęsk żywiołowych. Wyjazd umożliwił podjęcie kroków w celu wprowadzenia innowacji w zarzadzaniu ryzykiem w rolnictwie w kraju.

Uczestnicy wyjazdu byli gośćmi Konfederacji Rolników Portugalskich, będącej członkiem COPA-COGECA, która  skupia 232 organizacji rolniczych z Portugalii. Na spotkaniu przedstawiono prezentacje nt. „Konfederacji Rolników Portugalskich”, „Naturalnych katastrof w Portugalii, Susze w portugalskim rolnictwie” oraz „Leśnictwa w Portugalii”. Podczas spotkania rolnicy polscy zapoznali się ze strukturą użytków rolnych, działaniem systemu ubezpieczeń upraw rolniczych i zwierząt gospodarskich oraz zagrożeniami i sposobami radzenia sobie ze skutkami długotrwałej suszy.

W trakcie wyjazdu studyjnego polscy rolnicy pojechali na wizytację części infrastruktury firmy EDIA SA, która zajmuje się rozwojem i infrastrukturą projektu zarządzania wodą i  nawodnień Alqueva. Dzięki tamie, stworzono największy sztuczny zbiornik w Europie, co umożliwiło zrównoważony rozwój regiony przez rolnictwo. Zgromadzona woda służy do nawodnień 120 tys. ha użytków rolnych.  Następnie uczestnicy wyjazdu pojechali do gospodarstwa rolnika, który zmienił swój system gospodarowania, dzięki nawodnieniom, które pozwoliły mu na dywersyfikację swoich upraw i zwiększeniu plonów.

Uczestnicy wyjazdu spotkali z przedstawicielami Stowarzyszenia Irygantów i Beneficjentów Idanha-A-Nova. Stowarzyszenie zarządza projektem, który został stworzony w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. Infrastruktura do dystrybucji wody została przygotowania głównie, aby pracować w trybie grawitacyjnym. Dzięki projektowi istnieje możliwość nawodnienia do ok. 15 tys. ha. użytków rolnych. Podczas przejazdu można było zaobserwować skalę zniszczeń spowodowanych pożarami. Następnie rolnicy zwiedzili farmę krów mlecznych, w której mogli zobaczyć system zraszaczy i wentylatorów, który pozwala na utrzymanie dobrostanu krów mlecznych podczas upałów.

Rolnicy zwiedzili także winnicę, gaje oliwne oraz stadninę koni w gospodarstwie Quinta da Lagoalva. W gospodarstwie produkuje się wysokiej jakości wino i oliwę z ponad 200 letnich gajów oliwnych.

 

News z 9.11.2017 - zobacz


Krajowa Rada Izb Rolniczych organizuje wyjazd studyjny do Portugalii w celu wymiany wiedzy  z zakresu klęsk żywiołowych ze szczególnym uwzględnieniem suszy.

Wyjazd będzie miał charakter szkoleniowy ze spotkaniami stacjonarnymi oraz wizytami w gospodarstwach rolnych. Wyjazd stworzy możliwość zrozumienia aspektów dotyczących rolnictwa portugalskiego. Podczas pobytu w Portugalii grupa zapozna się ze sposobami radzenia sobie tamtejszych rolników, władz lokalnych, samorządowych i organów władzy państwowej w sytuacji zagrożenia suszą, jak również z systemami ubezpieczeń gospodarstw rolników od takich klęsk żywiołowych. Wyjazd będzie również dobrą okazją do nawiązania ściślejszych kontaktów z organizacjami rolniczymi działającymi w tym kraju w celu wymiany informacji o podjętych lub planowanych przykładach dobrych projektów zrealizowanych w ramach funduszy europejskich, które moglibyśmy przenieść na polskie warunki i możliwość polskiego rolnictwa.

Przewidziane efekty są zgodne z założonym Celem KSOW – Podniesienie jakości realizacji Programu oraz działaniem Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich, gdyż wyjazd studyjny jest dobrą okazją do wymiany dobrych praktyk i doświadczeń. W ramach efektów długofalowych zrealizowania projektu będzie możliwość wdrażania nowej wiedzy  z zakresu zarządzania ryzykiem w rolnictwie w praktyce.

Termin realizacji operacji – październik 2017 r.

 

 

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009