Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

PULS Wsi, czyli Partycypacja Umacnia Lokalną Synergię Wsi

Pobierz publikację

PULS WSI, czyli Partycypacja Umacnia Lokalną Synergię Wsi  to kolejna z operacji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020. Jej celem jest zaprezentowanie i wypromowanie przykładów uczestnictwa lokalnych środowisk w różnych dziedzinach życia społecznego.

W ramach realizacji operacji zostaną zinwentaryzowane, opracowane oraz zaprezentowane przykłady dobrych praktyk, w tym ich „sprawcy” – liderzy i uczestnicy partycypacyjnych inicjatyw. Szczególna uwaga będzie poświęcona środkom wzmacniającym lokalną synergię – WARTOŚĆ DODANĄ uzyskaną dzięki zaangażowaniu lokalnych środowisk.

Zorganizowane zostaną także seminaria powiązane tematycznie z wizytami lokalnymi, które zakończone zostaną konferencją podsumowującą. Będą stanowić doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Uczestnikami seminarium będą eksperci wskazani przez partnerów operacji. W ramach operacji powstanie również publikacja zawierająca wcześniej zaprezentowane, najważniejsze przykłady dobrych praktyk  i rekomendacje wspierające partycypację i inkluzję społeczną.

Tematyka operacji dotyczy procesu programowania rozwoju wsi, w tym umiejętności ważnych dla partycypatywnego zarządzania, które sprzyja społecznej inkluzji. Uczestnicy skupią się także na rozwiązaniach z zakresu lokalnych regulacji (prawa miejscowego, procedur itp.), stanowiących stanowią przejaw legalizacji, czyli ugruntowania praktyki partycypacji w prawie miejscowym i w lokalnej praktyce zarządzania. Szczególnie istotnym będzie także uwzględnienie odpowiednich standardów, związanych zarówno z przygotowaniem, prowadzeniem i wykorzystaniem instrumentu konsultacji społecznych, rozwiązań w zakresie współdecydowania, społecznej kontroli, jak i z komunikacją skupioną na przepływie informacji od mieszkańców i lokalnych środowisk do lokalnych władz. Wartości, a zarazem związane z nimi efekty operacji, które zostaną wzmocnione i uwypuklone, odnoszą się zarówno do lokalnych władz (pomocniczość, lojalność uwzględniająca specjalne potrzeby niektórych grup obywateli), jak i do lokalnych środowisk, zwłaszcza do mieszkańców (uważna obecność i uwrażliwienie na sprawy lokalnej społeczności i wyzwania związane z inkluzją społeczną, a także solidarność i jej praktyczne przejawy).

Operacja jest adresowana do dwóch grup odbiorców. Pierwsza z nich obejmuje przedstawicieli organizacji animujących lokalny rozwój, w tym przedstawicieli partnerstw, urzędów, stowarzyszeń i instytucji publicznych, a także lokalnych liderów, których roli dla lokalnego rozwoju nie sposób przecenić. Druga grupa odbiorców to przedstawiciele środowisk, które mogą się czuć marginalizowane, zaś dzięki projektowi poczują się w pełni integralną częścią lokalnej społeczności. Do tej grupy należą w szczególności także osoby młode, zyskujące dzięki projektowi możliwość wsparcia realnego uczestnictwa w życiu społecznym i wpływu na wybrane aspekty społecznej aktywności, a także seniorzy.

Udział w projekcie zadeklarowali partnerzy KSOW z czterech regionów: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego oraz śląskiego. Operacja realizowana będzie od 1 września do 31 października 2017 roku przez Centrum Inicjatyw Edukacyjnych. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.cie.org.pl lub kotaktując się przez e-mail pulsrozwoju@gmail.com

 


News z 20.10.2017 - zobacz


News z 10.10.2017 - zobacz


News z 5.10.2017 - zobacz


News z 2.10.2017 - zobacz


News z 27.09.2017 - zobacz


News z 21.09.2017 - zobacz


 News z 11.09.2017 - zobacz


News z 1.08.2017 - zobacz


 

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009