Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Akademia Umiejętności Animatora LGD

Akademia Umiejętności Animatora to operacja realizowana przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, której celem jest podniesienie kompetencji LGD w zakresie animacji lokalnej poprzez przygotowanie animatorów do inicjowania ciekawych zdarzeń we własnym środowisku lokalnym

Projekt obejmie następujące działania:

 • Warsztaty organizacyjne dla trenerów
 • Cykl czterech warsztatów dla animatorów LGD w czterech lokalizacjach, w tym wizyty studyjne oraz tutoring dla animatorów (po 3 godziny dla każdego animatora)
 • Organizację czterech debat regionalnych.

Organizatorzy przeprowadzą otwartą rekrutację uczestników za pośrednictwem opracowanego na potrzeby projektu formularza rekrutacyjnego. Następnie zostaną utworzone cztery 15-osobowe grupy, a każda z nich będzie dobierana pod względem geograficznym:

 • I grupa – województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie i wielkopolskie,
 • II grupa – województwa lubuskie, dolnośląskie, opolskie i śląskie,
 • III grupa – województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie i łódzkie,
 • IV grupa – województwa świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, lubelskie.

Program warsztatów będzie obejmował m.in. następujące zagadnienia:

 • kluczowe cechy podejścia LEADER oraz wykorzystanie LSR do realizacji zadań animacyjnych
 • kim jest animator w środowisku lokalnym,
 • diagnozowanie problemów i potrzeb oraz analiza zasobów lokalnych
 • elementy treningu umiejętności społecznych, warsztat motywacyjny
 • strategie mobilizowania społeczności lokalnych i ich organizacji,
 • partycypacyjne metody planowania i realizacji działań, w tym planowanie rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru,
 • budowanie partnerstwa, formalizacja współpracy, zarządzanie partnerstwem,
 • projekty własne oraz granty i ich wykorzystanie jako narzędzia animacji - promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego
 • zarządzanie projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, ewaluacja

Operacja "Akademia Umiejętności Animatora LGD" jest realizowana w ramach planu działania KSOW na lata 2014-2020 przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich w terminie 31.07-31.10.2017 r. i jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe LGD.


News z dnia 24.08.2017 - zobacz


 Partner zrezygnował z realizacji projektu


 

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009