Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Pogłębione badanie smart villages w Polsce – wybrane przykłady

Partner KSOW: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 01 kwietnia 2020 r. i kończy się w dniu
30 czerwca 2021r

Kwota dofinansowania: 99 909,68 zł 

Celem operacji jest realizacja pogłębionego badania terenowego w 10 lokalizacjach w Polsce, w którym zidentyfikowane zostaną mechanizmy odpowiadające za powodzenie we wdrażaniu rozwiązań z zakresu smart villages oraz opublikowanie wyników badania w formie monografii naukowej.

Operacja skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, w których planowane są pogłębione wywiady ze względu na zidentyfikowane na ich obszarze rozwiązania z zakresu smart villages oraz instytucji odpowiedzialnych za rozwój obszarów wiejskich, jednostek samorządu terytorialnego, doradztwa rolniczego, organizacji pozarządowych, jednostek naukowych, w tym uczelni i instytutów badawczych (odbiorców monografii naukowej). Grupa docelowa jest zróżnicowana zarówno pod względem funkcji, kompetencji, przypisanych zadań, obszarów działań, ale także pod względem terytorialnym – obszar realizacji operacji obejmuje bowiem cały kraj.

Formy realizacji operacji:

  • Badanie (pogłębione wywiady badawcze przy wykorzystaniu ustrukturyzowanego kwestionariusza ankietowego metodą PAPI);
  • Publikacja (monografia naukowa).

  

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009