Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Sukces w sukcesji gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich

Partner wiodący: Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans „Vesna”, wraz z partnerami dodatkowymi: Centrum Prawno -Szkoleniowym sp. z o.o., Przedsiębiorstwem Usługowym Małgorzata Dudek i Fundacją Rozwoju Umiejętności i Relacji rozpoczyna realizację projektu pod nazwą „Sukces w sukcesji gospodarstw rolnychi przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich”.

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 1 marca 2019 r. i kończy się w dniu 30 października 2019 r.

Kwota dofinansowania: 395 104,80 zł

Celem operacji jest objęcie wsparciem szkoleniowym z zakresie sukcesji gospodarczej rozumianej jako element wpierania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich mieszkańców z terenu województw małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, śląskiego i lubelskiego oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie sukcesji gospodarczej, tj.:

Efektem długoterminowym przedmiotowego projektu będzie: 1. Wzrost wiedzy i świadomości nt. sukcesji gospodarczej u 1630 osób z terenu 5 województw w zakresie szeroko rozumianej sukcesji gospodarczej. 2. Wzrost aktywności u 1630 osób z terenów obszarów wiejskich przyczyniających się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, ograniczania obszarów ubóstwa. 3. Wzrost współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami/gospodarstwami rolnymi a jest na rzecz budowania silnych gospodarstw rolnych/przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich. 4.Publikacja w formie e-booka dotycząca kompleksowej tematyki sukcesyjnej. 5. Utworzenie nowych miejsc pracy, promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich a także upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego.  Sukcesja gospodarcza to temat, który w ostatnich latach staje się coraz bardziej zauważalny. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim fakt, że pokolenie, które zaczynało prowadzić biznes w realiach wolnego rynku, tj. po transformacji ustrojowej osiąga wiek emerytalny i staje przed koniecznością przekazania firmy następcy prawnemu. Według badań prowadzonych przez Instytut Biznesu Rodzinnego jedynie 13% przedsiębiorstw ma opracowany (lub jest w takcie opracowywania) plan sukcesji gospodarczej. To znaczy, że 87% firm nie wie, co będzie się działo z majątkiem, pracownikami, kredytami, relacjami rodzinnymi w sytuacji, kiedy dotychczasowy właściciel umrze lub wskutek różnych zdarzeń losowych nie będzie mógł podejmować decyzji w firmie. 

Formy realizacji operacji: W ramach projektu zaplanowano szkolenia i konferencje dla właścicieli dużych gospodarstw rolnych, przedsiębiorców i dla przedstawicieli samorządów w tych województwach - 40 szkoleń, 5 konferencji oraz e-booki, które będą rozdawane na szkoleniach (zawierające najważniejsze informacje a także wzory dokumentów);

Odbiorcami operacji będą:

  • 20 szkoleń - właściciele oraz rodziny (potencjalnych spadkobierców) właścicieli gospodarstw rolnych z terenów woj. małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą;
  • 20 szkoleń - przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu 5 województw objętych operacją z terenów wiejskich oraz działający na rzecz terenów wiejskich;
  • 5 konferencji, które będą kierowane do ww. grup odbiorców.

 


Partner zrezygnował z realizacji projektu

News z 13.08.2019 r. - zobacz


News z 9.08.2019 r. - zobacz
News z 6.08.2019 r. - zobacz
News z 5.08.2019 r. - zobacz
News z 31.07.2019 r. - zobacz
News z 30.07.2019 r. - zobacz
News z 25.07.2019 r. - zobacz


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009