Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Kampania multi-medialna WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - krótkie łańcuchy dostaw żywności to źródlo innowacji dla rozwoju wsi i rolnictwa

Partner: Polska Fundacja Innowacji

Realizacja operacji rozpoczyna się: w dniu 01 kwietnia 2019 r. i kończy się w dniu 31 października 2019 r.

Kwota dofinansowania:  373 000,00 zł

Celem operacji jest przygotowanie i zrealizowanie ogólnopolskiej Kampanii multimedialnej „Wiedz i mądrze jedz” opisującej praktykę sprzedaży bezpośredniej oraz praktykę funkcjonowania różnych form systemów KŁŻ w Polsce. W ten sposób Kampania przyczyni się do budowania świadomości wśród producentów, konsumentów, organizatorów systemów KŁŻ oraz interesariuszy rynku żywności o znaczeniu efektów oraz potencjale rynkowym rozwoju systemów KŁZ (w świetle nie wykorzystanych w pełni jeszcze możliwości wynikających z Planu dla Wsi oraz innych działań MRiRW, zmian prawnych i podatkowych wprowadzonych w ostatnich latach w zakresie sprzedaży bezpośredniej oraz sprzyjających rozwój systemów KŁŻ). Pozytywne i korzystne zmiany dla rolnictwa i rozwoju wsi, które przyniosły i przyniosą w przyszłości inicjatywy KŁŻ i sprzedaży bezpośredniej w Polsce są nie tylko mało znane i doceniane w Polsce, ale również są mało znane zagranicą. Nasza Kampania przyczyni się do zmiany tej sytuacji poprzez wyprodukowanie również anglojęzycznej wersji filmów oraz wybranych dobrych praktyk.

Formy realizacji operacji:

1. Organizacja 2 webinariów łącznie dla 200 osób na potrzeby Kampanii „Wiedz i mądrze jedz- krótkie łańcuchy dostaw żywności to źródło innowacji dla rozwoju wsi i rolnictwa”.

2. Realizacja cyklu 12 filmów -reportaży pt. „Wiedz i Mądrze Jedz – Nowe możliwości dla producentów i konsumentów wynikające z inicjatyw Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności w Polsce i zagranicą”.

3. Opracowanie dobrych praktyk w sprzedaży bezpośredniej i organizowaniu systemów KŁŻ
(3 ekspertyzy):

• Kompendium dobrych praktyk KŁŻ;

• Dobre praktyki w gastronomii w systemie KŁŻ;

• Dobre praktyki w Klubach Zakupowych KLŻ.

5. Modernizacja strony internetowej www.prostoodrolnika.pl .Projektowana modernizacja ma za zadanie stworzenie zupełnie nowych możliwości funkcjonalnych związanych tylko i wyłącznie z celami operacji (Kampanii).

4. Kampania promocyjna  w internecie  „Wiedz i mądrze jedz – publikacja w internecie filmów, dobrych praktyk, pytań i odpowiedzi, webinarów, rekomendacji produktów i producentów oraz informacji dot. problematyki Krótkich Łańcuchów w PL i poza nią.

Operacja skierowana jest do:

1. Rolników i producentów żywności którzy uczestniczą bądź mogliby uczestniczyć w zbiorowych działaniach w ramach systemów KŁŻ opartych na tzw. sprzedaży bezpośredniej;

2. Konsumentów, którzy uczestniczą lub są zainteresowani partycypowaniem w rozwiązaniach systemów KŁŻ opartych na tzw. sprzedaży bezpośredniej;

3. Organizatorów lub potencjalnych organizatorów systemów KŁŻ;

4. Interesariuszy w kraju i zagranicą zaangażowanych w diagnozowaniu i pokonywaniu barier dla rozwoju systemów KŁŻ jako instrumentów rozwoju obszarów wiejskich i poprawą pozycji ekonomicznej i społecznej rolników.


News z 17.07.2019r. - zobacz

Zapraszamy do oglądania filmów w cyklu „Wiedz i mądrze jedz”

W pierwszym odcinku opowiemy o rolniczym handlu detalicznym i małym przetwórstwie na Mazurach. Będzie o współpracy rolników i konsumentów i o tym jak organizować Krótki Łańcuch dostaw Żywności. Nie zabraknie informacji o kulinariach i żywnościowych produktach lokalnych. W kolejnych cotygodniowych odcinkach poznamy inicjatywy zwiększania podaży i popytu na żywność lokalną podejmowane przez konsumentów, rolników, organizacji pozarządowych, instytucji rolniczych, samorządów, uczelni oraz ośrodków doradztwa w różnych częściach naszego kraju

Zapraszamy do oglądania TVP3 w piątki o 10.45!

Powtórki programów w TVP3 w poniedziałki o tej samej porze.

Filmy realizowane są w ramach projektu Kampania multimedialna „Wiedz i mądrze jedz - krótkie łańcuchy dostaw żywności to źródło innowacji dla rozwoju wsi i rolnictwa”, realizowanego przez Polską Fundację Innowacji w partnerstwie z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) oraz Kujawsko - Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Filmy będą dostępne również na portalu Kampanii – www.prostoodrolnika


News z dnia 16.09.2019 r. - zobacz


News z dnia 22.10.2019 r. - zobacz


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009