Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Bawaria i jej modelowe rozwiązania z zakresu gospodarowania przestrzenią i dziedzictwem kulturowym wsi

Partner: Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich - KSOW/3/2019/012

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 01 kwietnia 2019 r. i kończy się w dniu 31 października 2019 r.

Kwota dofinansowania: 117 200,00 zł

Głównym celem operacji jest zapoznanie się z osiągnięciami Bawarii we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich - jak wyzwolono inicjatywy społeczne, aby zainteresowane strony były czynne w procesach przekształceń i wdrażaniu nowych inicjatyw.

Cele szczegółowe operacji:               

  • utrzymanie rolniczego krajobrazu;
  • polityka zagospodarowania przestrzennego;
  • program rozwoju gospodarstw z przewagą użytków zielonych;
  • połączenie procedur komasacji gruntów z programami odnowy wsi;
  • promowanie sprzedaży bezpośredniej i skróconych łańcuchów dostaw,
  • rozwój turystyki wiejskiej i agroturystki;
  • problemy strukturalne gminy zmarginalizowanej;
  • przeciwdziałanie marginalizacji za pomocą prac urządzeniowych  i planistycznych;
  • wzmocnienie procesów legislacyjnych (Kodeks Urbanistyczno-Budowlany oraz ustawa o scalaniu i wymianie gruntów).

Celem projektu jest również pokazanie, jak należy przeprowadzać procesy urządzeniowe, urbanistyczne, odnowy i zachowania architektury wiejskiej  wsi, tak aby krajobraz kulturowy zastany po przeprowadzonych pracach nadal był dominujący.                                                                                                                                             

Formy realizacji operacji: Publikacja/ materiał drukowany, wyjazd studyjny

Operacja skierowana jest do:
Wyjazd studyjny skierowany jest do 25 osób z terenu województw małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i śląskiego jego uczestnicy to: naukowcy, którzy przygotowują programy i modelowe projekty z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, doradcy rolniczy, samorządowcy samorządów terytorialnych, przedstawiciele administracji państwowej, a także przedstawiciele instytucji wsparcia rolnictwa.

Grupą docelową publikacji będą mieszkańcy obszarów wiejskich (200 szt. publikacji) - osoby zainteresowane rozwijaniem aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich, tematyką pozarolniczej formy aktywności, dywersyfikacją źródeł dochodów na tych terenach, a przede wszystkim jak wspólnie urządzać i porządkować przestrzeń mieszkalną i produkcyjną. Publikacja będzie dostępna głównie dla tych przedstawicieli samorządów którzy zamierzają, lub już przystąpili do prac scaleniowych i tych które prowadzą prace porządkujące przestrzeń publiczną.


News z dnia 19.09.2019 r. - zobacz


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009