Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Zostań na wsi – to się opłaca w województwie kujawsko-pomorskim, zachodniopomorski, lubuskim i wielkopolskim.

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Częstochowie  w partnerstwie z Fundacją Przedsiębiorczości  z siedzibą w Częstochowie realizuje operację pt. Zostań na wsi – to się opłaca w województwie kujawsko-pomorskim, zachodniopomorski, lubuskim i wielkopolskim.

Celem operacji jest identyfikacja, wymiana doświadczeń oraz wiedzy, promocja możliwości finansowania inicjatyw skierowanych dla młodzieży z woj. kujawsko-pomorskim, zachodniopomorski, lubuskim i wielkopolskim, możliwych do przeniesienia dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie udziału młodzieży w rozwoju społecznym, gospodarczym obszarów wiejskich całego kraju.Dodatkowo w ramach projektu promowane będzie włączenie zawodowe oraz edukacyjne, aktywność społeczna młodzieży wiejskiej; zwiększenie różnorodności obszarów wiejskich poprzez informowanie o  możliwościach rozwoju gospodarczego przy wykorzystaniu środków europejskich; zwiększenie aktywności różnorodnych grup zainteresowań oraz promowanie integracji społecznej mieszkańców wsi; zwiększenie udziału mieszkańców i przedstawicieli lokalnych grup społecznych we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Grupą docelową operacji są mieszkańcy województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego w wieku do 35 lat.

W ramach projektu zaplanowano 4 szkolenia dla 280 uczestników z województw zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Planowane rezultaty/wyniki operacji/efekty:

Szeroka dyskusja na temat problemu bezrobocia wśród młodych mieszkańców obszarów wiejskich z terenu 4 województw z ich udziałem, to coś co może doprowadzić do wyciągnięcia wielu wniosków, którą mogą tą sytuację poprawić. Uczestnicy będą mieli również okazję, aby podnieść swoją wiedzę i indywidualnie starać się aktywizować siebie. Seminarium, w którym z założenia może wziąć udział znaczna liczba uczestników, cechuje się jasnością przekazu w formie wykładu, dotarciem z wiedzą do dużej grupy uczestników. Dlatego też, wybrana forma realizacja pozwala na osiągnięcie zakładanych celów, efektów oraz zakresu realizacji operacji, gdyż duża grupa uczestników podniesienie swoją wiedzę w zakresie tematyki operacji, w tym również praktyczną.

 


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009