Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Współpraca międzynarodowa

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich prowadzi współpracę z Komitetem Koordynacyjnym Europejskiej Sieci na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, współpracę międzynarodową z krajowymi sieciami rozwoju obszarów wiejskich funkcjonującymi w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz współpracę międzynarodową z innymi podmiotami.

Zakres współpracy obejmuje wymiany eksperckie, wymiany informacji nt. wydarzeń o znaczeniu międzynarodowym, wspólną realizację projektów w ramach Europejskiej Sieci, wspólną organizację spotkań służących wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Na początku lutego 2010 r. Sekretariat Centralny KSOW nawiązał kontakt roboczy dotyczący współpracy z Narodowymi Sekretariatami Sieci Obszarów Wiejskich Węgier oraz Danii, a następnie z partnerami z Francji. Ważnym elementem tej współpracy była organizacja wyjazdów studyjnych dla przedstawicieli Grup Producentów Rolnych, w tym wymiana doświadczeń w zakresie ich funkcjonowania.

Z początkiem 2012 roku działalność rozpoczęła Rumuńska Sieć Obszarów Wiejskich. Pierwszym elementem nawiązanej współpracy sieci polskiej i rumuńskiej jest udział polskiego eksperta, który  przedstawi  przykłady dobrych praktyk wybranych działań PROW, w międzynarodowym seminarium w Rumunii, dotyczącym możliwości biznesowych na obszarach wiejskich w zakresie rozwijania działalności pozarolniczej.  

Z kolei efektem współpracy Słowackiej Sieci Obszarów Wiejskich z KSOW jest udział 60 przedstawicieli ze Słowacji w Targach AGROTRAVEL 2012. Słowacja była krajem partnerskim tegorocznych targów (w roku 2011 partnerem była Węgierska Sieć Obszarów Wiejskich). Na konferencji w trakcie targów przykłady dobrych praktyk dotyczących turystyki wiejskiej na Słowacji zaprezentowała Pani Malvina Gondova ze Słowackiej Sieci Obszarów Wiejskich.

Francuska Sieć Obszarów Wiejskich przeprowadziła badanie dotyczące powiązań pomiędzy Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich i krótkimi łańcuchami dostaw za pomocą ankiety rozesłanej do narodowych sieci obszarów wiejskich państw członkowskich UE. Rezultaty badania zostały zebrane w Podsumowaniu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i krótkie łańcuchy dostaw żywności - wersja angielska i wersja francuska

  

 

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009