Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Trwają prace nad krajowymi i regionalnymi Programami Operacyjnymi

Nowa perspektywa budżetowa UE powoduje wzmożenie prac dotyczących projektów wydatkowania środków w latach 2014-2020. Proces ten odbywa się nie tylko w Brukseli. W Polsce wg założeń fundusze spójnościowe (EFS) i fundusze rozwoju regionalnego (EFRR) mają w latach 2014-2020 zrekompensować mniejsze środki na Wspólną Politykę Rolną (WPR). Aby jednak to się stało konieczny jest udział wszystkich stron (interesariuszy) w tworzeniu projektów i założeń programów operacyjnych i wspólne czuwanie nad interesami wszystkich beneficjentów polityki UE.

Stroną koordynującą programy krajowe jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Gros funduszy w nowej perspektywie zależy jednak od decyzji regionów (urzędów marszałkowskich). Stopień zaawansowania prac nad programami jest różny. Pomimo okresu urlopowego tak resorty rządowe jak i urzędy marszałkowskie deklarują wysokie zaangażowanie w przygotowanie dokumentacji - tak aby beneficjenci mogli jak najszybciej korzystać z funduszy. Od sprawności postępu tych prac zależy dostępność środków unijnych w 2014 r.

Okres wakacyjny jest zatem czasem wzmożonych prac i dyskusji nad proponowanymi projektami. Szczególnie ważnym elementem tworzenia programów są ich konsultacje społeczne. Pomimo okresu wakacyjnego propozycje Programów Operacyjnych (krajowych i regionalnych – RPO) będą zatem prezentowane opinii publicznej. Okazją do takiej prezentacji będą konferencje oraz informacje zamieszczane na stronach WWW. W powodzeniu tego procesu ważne jest zaangażowanie obywateli, którzy to będą ostatecznym beneficjentem środków więc powinni być szczególnie zainteresowani podejmowanymi na ich terenie decyzjami.

Jak do tej pory tylko nieliczne województwa podały do szerokiej wiadomości założenia tworzonych przez nie RPO. Przykładem takich działań były konferencje zorganizowane w Opolu (20 VI Perspektywa finansowa UE 2014-2020 – koncentracja tematyczna, podejście terytorialne, efektywność (wskaźniki) i Krakowie (9 VII Fundusze Europejskie w Małopolsce 2014 – 2020 – szanse i możliwości!). Z materiałami z tych wydarzeń można zapoznać się na stronach:

http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=11321

oraz

http://www.malopolskie.pl/Wydarzenia/index.aspx?id=10401

Zachęcamy Państwa do śledzenia stron Urzędów Marszałkowskich i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.  Szczególnie zaś zachęcamy do śledzenia kwestii wsparcia obszarów wiejskich w ramach tworzonych programów operacyjnych.

Opracowanie: Katarzyna Bańkowska SAEPR/FAPA

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009