Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Sytuacja gospodarstw domowych w Polsce w 2013 roku

W końcu maja br. GUS opublikował dane z cyklu „Sytuacja gospodarstw domowych w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych”. Wynika z nich, że w 2013 roku, w stosunku do lat poprzednich, poprawie uległa sytuacja bytowa mieszkańców wsi i rolników. Niemniej w dalszym ciągu w przeliczeniu na 1 osobę w gospodarstwie domowym dochody uzyskiwane na wsi i przez rolników były znacznie mniejsze niż uzyskiwane w miastach czy np. przez pracujących na własny rachunek.

O ile w 2003 roku średni miesięczny dochód rozporządzalny w przeliczeniu na 1 osobę w statystycznym gospodarstwie domowym na wsi był o 34% mniejszy niż w miastach, tak w 2013 roku był on już o 27% mniejszy. W 2003 roku dochód u rolników był aż o 46% mniejszy niż u pracujących na własny rachunek; w 2013 roku różnica ta wyniosła 27%.

 

Wykres 1. Średni miesięczny nominalny dochód rozporządzalny w wybranych gospodarstwach domowych (w zł na 1 osobę).

 

Źródło: opracowanie SAEPR FAPA na podstawie GUS.

 

W latach 2003-2013 wzrosły również średnie miesięczne wydatki ogółem w gospodarstwach domowych w kraju. Ale na wsi i u rolników niezmiennie kształtowały się one na najniższym poziomie wśród badanych miejsc zamieszkania czy grup społeczno-ekonomicznych. Tym samym, mieszkańcy wsi i rolnicy, obok osób utrzymujących się z niezarobkowych źródeł dochodów oraz rencistów, byli w największym stopniu zagrożeni ubóstwem w kraju. W 2013 roku 11,6% gospodarstw domowych na wsi i 13,4% gospodarstw domowych rolników było zagrożonych skrajnym ubóstwem, choć było to odpowiednio o 5,9 p.p. i o 3,8 p.p. mniej niż w 2003 roku.

Wykres 2. Średnie miesięczne nominalne wydatki ogółem w wybranych gospodarstwach domowych (w zł na 1 osobę).

 

Źródło: opracowanie SAEPR FAPA na podstawie GUS.

Opracowanie: SAEPR FAPA

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009