Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

04.10.2012

Raport OECD - Polityka rolna – monitoring i ocena 2012

Każdego roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przygotowuje raport, którego głównym celem jest przedstawienie najważniejszych zmian w politykach rolnych państw należących do OECD. Najważniejszym wskaźnikiem, stosowanym do oceny wysokości pomocy udzielanej producentom w sektorze rolnym w państwach OECD jest wskaźnik subsydiowania producentów rolnych (PSE - Producer Support Estimate), czyli całkowite wsparcie publiczne jakie jest kierowane dla rolnictwa przez poszczególne rządy państw należących do OECD. Jak podają autorzy raportu analitycznego pt. Polityka rolna – monitoring i ocena 2012, opublikowanego 19 września 2012 r., wsparcie rolnictwa w obszarze OECD mierzone wskaźnikiem PSE spada nieprzerwanie od samego początku monitorowania tego wsparcia. Początkowo kształtowało się na poziomie 40%, aby spaść do ok. 20% w 2011 r.

Raport OECD wskazuje również, że poziomy wsparcia znacznie różnią się pomiędzy poszczególnymi krajami OECD. Dla porównania w okresie 2009-2011 najniższe poziomy wsparcia były notowane w Nowej Zelandii (1%), Australii (3%) oraz Chile (4%). Natomiast krajami, w których krajowe wsparcie było na najwyższym poziomie należą Norwegia (60%), Szwajcaria (56%), Japonia (51%) oraz Korea (50%). Średnia dla państw OECD w 2011 r. wyniosła ok. 19%.

 

Z kolei w krajach UE wsparcie spadło do 20%, co może świadczyć m.in. o tym, że producenci rolni są coraz mniej uzależnieni od wsparcia publicznego i że następuje stopniowe obniżanie udziału mechanizmów wspierających ceny. W opinii autorów raportu, tak niski poziom wsparcia w krajach OECD wynikał nie ze znacznych zmian w politykach rolnych poszczególnych państw, ale przede wszystkim ze zmian na międzynarodowych rynkach surowcowych, głównie na skutek znacznych wzrostów cen (w UE ceny otrzymywane przez rolników w okresie 2009-2011 były o 5% wyższe od cen notowanych na rynkach światowych).

W ujęciu wartościowym wsparcie dla producentów rolnych w krajach OECD w 2011 r. wyniosło 252 mld USD (181 mld EUR). Autorzy podkreślają jednak, że nadal prawie 50% całkowitego wsparcia jest reprezentowane przez mechanizmy pomocowe, które zakłócają produkcję oraz wymianę handlową. W przypadku UE wsparcie dla producentów rolnych wyniosło w 2011 r. ok. 75 mld Euro. Jednakże ok. 25% wsparcia kierowanego do rolnictwa jest nadal tratowane jako zakłócające handel. Dlatego też w opinii autorów raportu zaproponowane mechanizmy reformy WPR po 2013 r. mogą znaleźć z jednej strony odzwierciedlenie w potencjalnym pozytywnym wpływie na środowisko naturalne, z kolei z drugiej strony propozycje reform WPR mogą okazać się nie na tyle głębokie, aby mieć znaczący wpływ na zmianę instrumentów związanych z produkcją oraz handlem.

Ponadto autorzy zwracają uwagę na fakt, że w perspektywie średniookresowej wysokie ceny produktów rolnych będą nadal się utrzymywać, co wpłynie na poprawę dochodowości rolników i tym samym spowoduje dalsze ograniczanie wsparcia publicznego kierowanego do rolnictwa. Ważnym aspektem będzie również włączenie polityki rolnej w odpowiednie mechanizmy, które przyczynią się do poprawy i wsparcia innowacji w całym łańcuchu rolno-spożywczym.

Autor: SAEPR/FAPA

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009