Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Problemy niedoborów wody jako wyzwanie dla europejskiego i światowego rolnictwa

ONZ ostrzega, iż w ciągu najbliższych dekad światowe zapasy słodkiej wody będą się kurczyć, podczas gdy zapotrzebowanie na nią drastycznie wzrośnie. Popyt na wodę ze strony rolnictwa stanowi 70% globalnego zapotrzebowania. Według prognoz do 2050 r. liczba ludności naszej planety wzrośnie do 9 miliardów, co oznacza, że rolnicy będą musieli produkować o 70% więcej żywności i zużywać więcej wody. Jednocześnie podaż wody będzie malała za sprawą mniejszych opadów, wzrostu temperatur, topnienia lodowców i zmiany przepływu rzek.

Niedobory wody są jednym z głównych wyzwań WPR po 2013 r., zwłaszcza biorąc pod uwagę, że dotychczasowe działania w zakresie zarządzania wodą w rolnictwie europejskim nie są wystarczające. W maju br. Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował raport, w którym stwierdził, że instrumenty WPR wspierające zrównoważoną gospodarkę wodą, takie jak cross-compliance i rozwój wsi, nie realizują w należytym stopniu celów określonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej. Zauważono także, że aktualny poziom wiedzy na temat  wpływu rolnictwa na gospodarkę wodną jest niewystarczający zarówno w krajach członkowskich, jak i w instytucjach UE. W raporcie zalecono działania w kierunku lepszego zintegrowania WPR z polityką zarządzania zasobami wodnymi.

Gospodarka wodą zajmuje również coraz więcej miejsca w pracach OECD. Celem prowadzonych badań jest wsparcie decydentów w tworzeniu instrumentów służących zrównoważonemu gospodarowaniu wodą. Zakres badań dotyczących wody w rolnictwie obejmuje takie zagadnienia jak: wpływ zmian klimatu na zasoby wody, niedobory wody, wykorzystanie wód podziemnych do nawodnienia, jakość wody oraz przegląd instrumentów zarządzania wodą w rolnictwie. Więcej informacji na temat publikacji oraz planowanych badań na stronie OECD: http://www.oecd.org/agriculture/water-use-in-agriculture.htm

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009