Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Pakiet klimatyczno-energetyczny pozostaje gorącym tematem – debata nad udziałem rolnictwa w łagodzeniu zmian klimatycznych

24 października 2015 r. minęła rocznica zatwierdzenia przez Radę Europejską zaostrzeń tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego (PEK). W praktyce zatwierdzeniu Rady podlegało zaostrzenie unijnego celu ograniczenia wewnętrznych emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. oraz zwiększenie do 27% udziału energii wytwarzanej z OZE i pogłębienie wymogów dotyczących wzrostu do 27% efektywności energetycznej.

Pomimo upływu czasu od decyzji o zaostrzeniu, emocje towarzyszące dyskusji nad tym tematem nie opadają – dodatkowym bodźcem do rozważań jest zaplanowany na koniec 2015 r. w Paryżu szczyt klimatyczny COP 21.

Polska z dużą ostrożnością obserwuje trendy dotyczące zaostrzenia polityki klimatycznej, zaznaczając na arenie światowej konieczność powiązania ambitnych celów środowiskowych z racjonalną polityką odnośnie konkurencyjności produkcyjnej państwa na rynkach światowych. Dylematom dotyczącym ekonomicznych konsekwencji postępującego (w wyniku zawartego 24 października 2014 r. porozumienia) procesu legislacyjnego PEK, była poświęcona m. in. konferencja zorganizowana 21 października przez Krajowa Izbę Gospodarczą. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Pakiet Klimatyczno-Energetyczny 2020-2030. Kosztowna Ideologia czy Pragmatyzm Gospodarczy. Wybory i Determinanty” i zakończyło wystosowaniem tzw. II Apelu Warszawskiego do partii politycznych i polityków kraju. Temat legislacji energetyczno-klimatycznej został dostrzeżony również przez Prezydenta RP, czego pośrednią konsekwencją jest zawetowanie ustawy o ratyfikacji tzw. poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto dotyczącej redukcji emisji CO2 . Jednocześnie warto zaznaczyć, że stan jakości powietrza również nie jest obojętny Prezydentowi RP, wyrazem czego może być podpisanie tzw. ustawy antysmogowej.

Rocznica zatwierdzenia reformy pakietu energetyczno-klimatycznego zbiegła się z posiedzeniem Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE (22 października br.) gdzie jednym z tematów rolnych był udział rolnictwa w potencjalnym łagodzeniu zmian klimatycznych. W wyniku debaty nie tylko wymieniono poglądy na temat wkładu rolnictwa w walkę z efektem cieplarnianym lecz również podkreślono role narzędzi zreformowanej po 2014 r WPR w poprawie skuteczności  reagowania sektora rolnego na zmiany klimatyczne. Uczestnicy debaty wskazali jednakże, że wpływ rolnictwa na zmiany klimatyczne jest zróżnicowany międzyregionalnie, co wymaga poszukiwania nowych rozwiązań, zwłaszcza dotyczących badań naukowych i transferu wiedzy teoretycznej do rozwiązań praktycznych. Zwracano również uwagę, iż ewentualne koszty przyjmowanych środków zaradczych muszą uwzględniać sytuację dochodową rolników.

Poniżej zamieszczamy odnośniki do stosownych dokumentów dostępnych w internecie

Materiały  KIG http://kig.pl/files/Aktualnosci/program(5).pdf

Materiały z posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE http://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/agrifish/2015/10/22-23/

Opracowanie: Katarzyna Bańkowska SAEPR/FAPA

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009