Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Obszary wiejskie w Polsce na podstawie raportu KE: sytuacja społeczno-ekonomiczna

Opublikowany przez Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa KE raport na temat aktualnej sytuacji na obszarach wiejskich UE na poziomie krajów i regionów (Rural Development in the European Union. Statistical and Economic Information – 2011) jest dobrym wsparciem w toczącej się dyskusji nad propozycjami reformy WPR. Daje on możliwość przeprowadzenia analizy porównawczej krajów UE oraz krytycznego spojrzenia na procesy zachodzące na obszarach wiejskich Wspólnoty.

Prezentowane w nim wskaźniki są podzielone na grupy tematyczne. Jedną z nich jest grupa wskaźników opisujących sytuację społeczno-gospodarczą obszarów wiejskich i rolnictwa UE. Analiza wskaźników dotyczących Polski wskazuje na zmniejszanie udziału rolnictwa w zasobach produkcyjnych oraz wytwarzaniu dóbr i dochodów w ujęciu ogólnospołecznym. Nie maleje jednak społeczna istotność sektora rolnego (rolnictwo jest fundamentem bezpieczeństwa żywnościowego, a także źródłem wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego kraju).

Obserwowany jest powolny postęp w zakresie przemian w strukturze obszarowej i strukturze wytwórczej polskiego rolnictwa. Maleje liczba gospodarstw rolnych, zwłaszcza najmniejszych, kurczy się także zbiorowość gospodarstw do 30 ha, niedawna tratowanych jako średnie. Jednak nadal występuje wadliwość strukturalna rolnictwa i konieczność dostosowań w relacjach między czynnikami produkcji.

Mimo  tendencji spadkowej, odsetek pracujących w naszym rolnictwie jest nadal najwyższy spośród wszystkich krajów UE z wyjątkiem Rumunii. W ostatnich latach praktycznie nie uległa poprawie wydajność pracy w rolnictwie, która na tle UE pozostaje jedną z najniższych. Konieczne jest zatem przede wszystkim ograniczanie zasobów pracy oraz unowocześnianie majątku trwałego w warunkach zmniejszania jego zasobów.

Można przypuszczać, że proces odpływu ludności do innych działów gospodarki nabierze w przyszłości większego tempa. Jednak przez najbliższe kilka lat będzie on hamowany niekorzystną sytuacją gospodarczą, w tym groźbą wzrostu bezrobocia na rynku pracy w pozostałych sektorach gospodarki.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009