Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Najważniejsze priorytety prezydencji luksemburskiej

Od 1 lipca do końca 2015 r. Luksemburg objął prezydencję w Radzie UE. Luksemburg jest ostatnim krajem z tria Włochy-Łotwa-Luksemburg, który przejął przewodnictwo w UE, które następnie z początkiem 2016 r. przekazane zostanie Holandii. System ściśle współpracujących ze sobą trzech państw członkowskich (trio) został wprowadzony w 2009 r. traktatem z Lizbony. Każda grupa 3 państw wyznacza długofalowe cele i przygotowuje wspólny program tematów i ważnych spraw, którymi Rada UE będzie się zajmować przez 18 miesięcy. Na podstawie tego programu każde z 3 państw opracowuje własny, bardziej szczegółowy 6-miesięczny program.

Przygotowując się do prezydencji każde państwo określa priorytety działań jakie zamierza zrealizować. Aby w czasie półrocznej kadencji wprowadzić te zamierzenia w życie, trzeba wywiązać się z funkcji zarządzającej, a więc przygotować i opracować plan, koordynować i zapewnić spójność spotkań roboczych, narad, posiedzeń. Według prezydencji luksemburskiej przewidzianych będzie 240 spotkań, w tym 21 narad ministerialnych. W czasie tych spotkań trzeba pełnić funkcje zarówno organizacyjne, jak też mediatora - pomagać w znajdowaniu porozumienia szczególnie wtedy, gdy poruszane są kwestie drażliwe, kontrowersyjne i trudne. Bieżące wydarzenia oraz wyniki prac prezentuje się w innych instytucjach i organach Unii Europejskiej (w Komisji Europejskiej i w Parlamencie Europejskim) oraz na zewnątrz, czyli w stosunkach z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi.

Program prac prezydencji luksemburskiej opiera się na 7 priorytetach, są to:

 1. Stymulowanie inwestycji pobudzających wzrost gospodarczy i zatrudnienie.
 2. Pogłębianie wymiaru społecznego UE.
 3. Zarządzanie migracją, łączenie wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa.
 4. Ożywienie jednolitego rynku z naciskiem na jego aspekt cyfrowy.
 5. Wpisanie unijnej konkurencyjności w globalne i przejrzyste ramy.
 6. Promowanie zrównoważonego rozwoju.
 7. Wzmocnienie obecności UE na arenie międzynarodowej.

Podczas ostatniego posiedzenia Rady ds. rolnictwa i rybołówstwa w dniu 13 lipca 2015 r., Minister Rolnictwa Luksemburga Fernand Etgen, zaprezentował najważniejsze priorytety prezydencji luksemburskiej w sektorze rolnictwa i rybołówstwa, będą to m.in:

 • dalsze prace związane ze skutecznym i efektywnym upraszczaniem WPR;
 • rozpoczęcie negocjacji z Parlamentem Europejskim w celu stworzenia ram prawnych dla rolnictwa ekologicznego w kontekście dostosowań do nowych wyzwań;
 • kontynuacja i sfinalizowanie dyskusji dotyczącej legislacji spożycia owoców i warzyw w szkołach;
 • monitorowanie zmian na rynkach rolnych głównie w kontekście rosyjskiego embarga oraz likwidacji kwot mlecznych i systemu kwotowania cukru;
 • dyskusje oraz monitorowanie zmian w odniesieniu do przyszłych umów handlowych (bilateralnych oraz wielostronnych);
 • osiągnięcie porozumienia z Parlamentem Europejskim w sprawie nowych przepisów dotyczących ochrony roślin;
 • osiągnięcie kompromisu pomiędzy państwami członkowskim w zakresie rozporządzenia dotyczącego urzędowej kontroli w łańcuchu żywnościowym;
 • rozpoczęcie prac nad zmianą procedury wydawania zezwoleń dla genetycznie zmodyfikowanych organizmów stosowanych w środkach spożywczych oraz paszach dla zwierząt;
 • kontynuacja dalszych prac z Parlamentem Europejskim w sprawie wieloletniego planu zarządzania dla Morza Bałtyckiego oraz osiągnięcie porozumienia w zakresie uprawnień połowowych, w celu zapewnienia zrównoważonego zarządzania rybołówstwem.

Więcej informacji o prezydencji luksemburskiej i jej priorytetach można znaleźć na stronie www.eu2015lu.eu

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009