Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Jesienny finał negocjacji WPR w nowej perspektywie finansowej

Prace nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 zmierzają ku końcowi.  Wstępne trójstronne porozumienie Rady UE, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego odnośnie reformy WPR ogłoszono 26 czerwca br. Wynikiem czerwcowych uzgodnień było porozumienie odnośnie projektów czterech rozporządzeń regulujących kwestie płatności bezpośrednich, wsparcia obszarów wiejskich, wspólnej organizacji rynków rolnych oraz rozporządzenia horyzontalnego. Część aspektów nowej reformy (w tym finansowych) pozostawała jednak do uzgodnienia. Wrzesień okazał się okresem wzmożonych powakacyjnych negocjacji.

Pierwsze trójstronne spotkanie odbyło się 17 września. Rozmowy dotyczyły uzgodnienia aspektów budżetowych reformy. Strony wskazywały na akceptację kwestii dotyczących wspólnej organizacji rynków rolnych i rozporządzenia horyzontalnego. Parlament Europejski wskazywał jednak, iż część zagadnień odnośnie płatności bezpośrednich i rozwoju obszarów wiejskich wymaga zmian. 23 września nastąpiła zmiana mandatu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa względem porozumienia Rady Europejskiej z lutego 2013. Zmiany dotyczyły zgody Rady na zwiększenie wkładu EFRROW do 85% w przypadku regionów najbiedniejszych i najbardziej oddalonych oraz obowiązkowej redukcji (5%) dla płatności powyżej 150 tys. euro rocznie. Zmienione stanowisko Rady zostało zaakceptowane przez Parlament Europejski podczas spotkania trójstronnego 24 września. Uzgodnienia te 30 września przegłosowała Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Parlamentu Europejskiego.

Kolejnym etapem prac nad reformą WPR będzie glosowanie plenarne Parlamentu Europejskiego nad zaprojektowanymi aktami prawnymi. Głosowanie to najprawdopodobniej odbędzie się 19 listopada. Akty prawne wymagać będą również akceptacji Rady.

Opracowanie: Katarzyna Bańkowska SAEPR/FAP

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009