Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Fundusz Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów rolniczych – projekt założeń w toku prac Rady Ministrów

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało Projekt założeń projektu ustawy o utworzeniu Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, który obecnie znajduje się na etapie konsultacji wg procedury Rządowego Procesu Legislacyjnego.

Projekt zakłada stworzenie podstaw prawnych do powołania Funduszu, z którego będą wypłacane rekompensaty z tytułu obniżenia dochodów producentów rolnych sprzedających określone produkty rolne na podstawie co najmniej trzyletnich umów sprzedaży, w tym prowadzących zorganizowaną działalność rolniczą w formie grup producentów i ich związków. Wymienione produkty rolne obejmują: zboża, rzepak, rzepik, strączkowe, kukurydzę, owoce i warzywa, tytoń, chmiel, ziemniaki, buraki cukrowe, truskawki, mleko oraz żywe świnie, bydło, konie, owce, kozy, króliki, drób, ryby; natomiast umowy sprzedaży uwzględniają również umowy kontraktacji uregulowane w Kodeksie cywilnym.

Celem Funduszu jest zabezpieczenie rolników od tzw. ryzyk rynkowych. Rekompensaty będą wypłacane w przypadku:

1) spadku dochodów w gospodarstwach rolnych powyżej 30% w stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich trzech lat lub trzech lat z ostatnich pięciu lat z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej, spowodowanych:

  • skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, których ryzyko wystąpienia nie jest objęte ubezpieczeniem;
  • wprowadzonymi ograniczeniami weterynaryjnymi i fitosanitarnymi na skutek chorób roślin i zwierząt;
  • spadkiem cen produktów rolnych;

2) braku zapłaty od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie skupu, uboju lub przetwórstwa za sprzedane produkty rolne.

Wysokość rekompensat nie może przekraczać 70% kwoty obniżenia dochodu lub należności netto za sprzedane produkty rolne, która nie została uregulowana przez podmiot niewypłacalny.

Przychody Funduszu będą stanowiły przede wszystkim:

  • wpłaty z tytułu sprzedanych przez producentów rolnych produktów rolnych w wysokości 0,2% wartości netto tych produktów, których będą dokonywały podmioty skupujące produkty rolne w celu przetworzenia lub odsprzedaży oraz przedsiębiorcy zajmujący się ubojem zwierząt, oraz
  • zwrotne pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego, udzielane na okres co najmniej 5 lat,
  • odsetki bankowe środków gromadzonych na rachunku Funduszu,
  • zapisy i darowizny,
  • środki uzyskane z Funduszu Składkowego KRUS,
  • środki odzyskane przez Fundusz z tytułu roszczeń po zapłacie producentom rolnym należności za sprzedane produkty (podmiotowi niewypłacalnemu).

Fundusz będzie wyodrębnionym rachunkiem bankowym administrowanym przez Agencję Rynku Rolnego, przy czym środki zgromadzone na rachunku nie będą środkami publicznymi w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Wnioski o rekompensatę wraz z niezbędnymi dokumentami (m.in. wyniki rachunkowości rolnej, kopie niezrealizowanych faktur, kopia co najmniej trzyletniej umowy sprzedaży) producenci rolni będą składali do terenowego oddziału ARR ze względu na siedzibę producenta, w terminie 30 dni od zakończenia roku obrotowego, w którym nastąpił spadek dochodów lub od daty niewypłacalności podmiotu.

Projekt jest dostępny na stronach internetowych Rządowego Procesu Legislacyjnego pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/223852/katalog/223854

Opracowanie: Zofia Giersz SAEPR/FAPA 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009