Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Spotkanie partnerów projektu flagowego 6-8 wrzesień 2012

W dniach 6-8 września 2012 przy odbywającym się w Ronneby (Szwecja) Parlamencie Rolniczym strona szwedzka zorganizowała spotkanie partnerów projektu flagowego „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”. Program uzyskał dofinansowanie Swedish Institute www.si.se, zaś poszczególne kraje reprezentowane są przez 14 organizacji (5 szwedzkich, 3 polskie, 3 finlandzkie, 2 łotewskie i 1 litewską.)

We wrześniowym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Szwecji, Finlandii, Łotwy i Polski oraz gościnnie obserwator z Estonii. Spotkanie miało na celu wzajemne zapoznanie zagranicznych partnerów wybranych do realizacji zadań projektu flagowego, wypracowanie lepszego wspólnego rozumienia idei projektu oraz nakreślenie wstępnych ram prac i harmonogramu działań. Polskimi partnerami projektu są: Katedra Socjologii Wsi i Miasta Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Łodzi, Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie oraz Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Według założeń projektu spotkania partnerów odbywać się będą przez kolejne 3 lata według następującego klucza: Doświadczaj, Ucz, Upowszechniaj. W sumie projekt przewiduje ok. 15 seminariów, konferencji i spotkań. Według wstępnego kalendarium Polska gościć będzie projekt flagowy w pierwszych miesiącach 2013r.

Projekt flagowy „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” z założenia koncentrować się będzie na działaniach związanym z innowacyjnością i młodzieżą na terenach wiejskich. Podczas spotkania zwracano uwagę, iż pojęcia Obszar wiejski, Zrównoważenie, Rozwój, Innowacja, Młodzież są rozumiane szeroko, często mając inny kontekst w poszczególnych krajach partnerskich. Ideą projektu jest wymiana poglądów i doświadczeń partnerów w tej materii, a także propagowanie i przenoszenie na poziom krajowy dobrych praktyk zaobserwowanych u nadbałtyckich sąsiadów. Dlatego tak ważna jest współpraca partnerów projektu flagowego z innymi krajowymi organizacjami działającymi na rzecz młodzieży i innowacji na terenach wiejskich oraz propagowanie oddolnych inicjatyw na forum krajów partnerskich.

Przykładem takiego działania będzie połączenie spotkania parterów projektu flagowego z organizowanym w dniach 30 października - 1 listopada 2012 przez szwedzką organizację młodzieżową Vi Unga http://viunga.se/in-english warsztatem YOUNGAGEMENT. Organizatorzy warsztatu przewidzieli uczestnictwo około 100 osób (szczególnie młodzieży wiejskiej) i nie wykluczają uczestnictwa angielskojęzycznych kół naukowych i organizacji młodzieżowych z innych krajów (dla zainteresowanych kontakt możliwy na infoATviunga.se).

Efektem wrześniowego spotkania parterów projektu flagowego jest również uruchomienie strony internetowej http://ruralflagship.eu i przyjęcie logo:

jako narzędzi, które posłużą upowszechnianiu idei projektu flagowego i przyczynią się do zbudowania nadbałtyckiej platformy wymiany informacji i doświadczeń. Zainteresowanych współpracą przedstawicieli oddolnych inicjatyw poświęconych młodzieży i innowacjom na terenach wiejskich zapraszamy do kontaktu w ramach projektu na adres e-mail: ksow@fapa.org.pl 

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009