Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Konferencja na temat przedsiębiorczości młodych na Uniwersytecie Leśno-Technicznym w Petersburgu

Kolejnym szóstym działaniem w ramach projektu flagowego „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego” było zaproszenie na konferencję do Petersburga dzięki kontaktom partnerów projektu flagowego z Państwowym Uniwersytetem Leśno-Technicznym. Tematem konferencji zorganizowanej w formie wizyty studyjnej u przedsiębiorców oraz seminarium na Uniwersytecie, była przedsiębiorczość. W konferencji, która odbyła się w dniach 7-8.04.2014 r., wzięli udział przedstawiciele organizacji rolniczych i młodzieżowych partnerów ze Szwecji, Łotwy, Finlandii, Estonii, Litwy i Polski. Z polskich partnerów uczestniczyli przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie i Fundacji FAPA. Uczestnicy mieli możliwość spotkania młodych przedsiębiorców z obszarów wiejskich oraz studentów Uniwersytetu rozpoczynających własny biznes jak również zapoznali się z sytuacją młodych ludzi oraz z systemem i metodami wsparcia funkcjonującymi na obszarach wiejskich w Rosji.

W pierwszym dniu konferencji uczestnicy odwiedzili 2 przedsiębiorstwa działające od niedawna na obszarach wiejskich w regionie Leningradzkim.

Właściciel tartaku Sergey Semenov jest prawdziwym multi przedsiębiorcą. Zatrudnia 20 pracowników do produkcji desek, palet i drewna opałowego zarówno na rynek krajowy jak i zagraniczny. Firma dzierżawi od Państwa na okres 49 lat obszar lasu ok. 15 tys. ha, skąd prowadzona jest wycinka drewna. Koszty dzierżawy w regionie są bardzo niskie ok. 20 euro/ha. Ponadto właściciel tartaku posiada własny inwentarz zwierząt domowych, które ubija i sprzedaje ich mięso oraz prowadzi lokalny sklep spożywczy. Jest również członkiem w radzie gminy.

Drugim przedsiębiorcą jest hodowca koni, były sprzedawca i leśnik, który chciał otworzyć własny biznes. Hoduje 60 koni i jest jednym z najlepszych hodowców w Rosji. Dwa lata temu otrzymał nagrodę za najlepszą firmę w swojej branży, dzięki czemu dostał grant od Państwa w wysokości 200 tys. euro na zbudowanie nowych stajni. Wsparcie młodych przedsiębiorców w Rosji wynosi do 60% kosztów ale nie więcej niż 500 tys. euro.

Drugi dzień konferencji zorganizowano na Uniwersytecie Leśno-Technicznym w Petersburgu z udziałem wicedziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania p. Swietłany Tereshchenko. Przedstawiono sytuacje młodych i przedsiębiorców w regionie Leningradzkim. Warunki prowadzenia biznesu na obszarach wiejskich w Rosji nie są korzystne, m.in. ze względu na bardzo słabo rozwiniętą infrastrukturę. Dlatego też zainteresowanie prowadzeniem własnej firmy spada w ostatnich latach. Bycie pracownikiem służby cywilnej lub zatrudnionym w państwowej firmie jest uważane za bardziej prestiżowe. Wyniki badania wśród młodych mieszkańców pokazują jedynie 6% zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności. Ponadto problemy związane z podatkami i innymi prawnymi aspektami prowadzenia biznesu na obszarach wiejskich jak również słabe wsparcie Państwa nie wpływają motywująco na potencjalnych przedsiębiorców. Podsumowując prezentację przedstawiciel Uniwersytetu podkreślił konieczność podjęcia działań w zakresie transferu wiedzy i wymiany doświadczeń w obszarze uruchomienia biznesu. Również współpraca z innymi krajami w szczególności młodymi przedsiębiorcami byłaby bardzo pożyteczna.

Podczas wizyty na Uniwersytecie uczestnicy mieli okazję spotkać studentów Wydziału, którzy rozpoczęli własną działalność i mogli zaprezentować swoje doświadczenia. Pani Daria Temkina prowadziła różnorodne działania jak letni bar, firmę organizującą imprezy czy projektowanie. Pan Dmitri Zaytsev rozwinął swój biznes opierając się na Internecie i mediach społecznych. Młodzi przedsiębiorcy stworzyli swoje małe biznesy bez dużych inwestycji i często z pomocą przyjaciół.  

Na zakończenie konferencji uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie ankiety dotyczacej swoich spostrzeżeń na temat rozwoju przedsiębiorczości w odwiedzanym regionie. Zebrane komentarze zostały wykorzystane przez szwedzkiego kierownika projektu do opracowania raportu.

Więcej informacji na temat projektu: http://ruralflagship.eu/

 

 

 

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009