Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Konferencja dla partnerów projektu flagowego w Prusimiu

Pierwsza konferencja typu naukowego (tzw. learning conference) dla partnerów projektu z krajów nadbałtyckich została zorganizowana w Polsce przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA we współpracy z polskimi partnerami oraz szwedzkim kierownikiem projektu. Konferencja odbyła się w dniach 3-4 grudnia 2013r. w Prusimiu w woj. wielkopolskim z udziałem 20 osób: przedstawicieli środowisk naukowych, organizacji rolniczych i młodzieżowych partnerów ze Szwecji, Łotwy, Finlandii i Polski. Celem konferencji było spotkanie i dyskusja uczestników poprzednich działań projektowych oraz wyciągnięcie wniosków i ustalenie metod i narzędzi w zakresie angażowania młodzieży wiejskiej oraz wspierania ich przedsiębiorczości i innowacyjności.

Konferencję rozpoczęła wizyta w Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach, które w roku 2009 zdobyło I miejsce w konkursie „Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych, organizowanym przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich. Uczestnicy zapoznali się z działaniami Centrum na rzecz osób młodych w środowisku wiejskim obejmującym pokaz ginących zawodów (warsztaty wikliniarskie, pokazy kowalskie, pokazy wyrobu masła i oddzielania śmietany od mleka, pokaz prania) z wykorzystaniem zbiorów muzealnych i starego wyposażenia warsztatów zgromadzonych w salach ekspozycyjnych. Na spotkanie Centrum zaprosiło współpracujących z nimi przedstawicieli środowisk młodzieży wiejskiej, przedsiębiorców, samorząd lokalny i organizacje pozarządowe działające na wsi, którzy opowiedzieli zebranym gościom o swoich przedsięwzięciach. Centrum w Mniszkach znajduje się na terenie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Puszcza Notecka. LGD wspiera młodzież na obszarach wiejskich m.in. punktując dodatkowo młodzież do 26 roku życia w swoich kryteriach oceny projektów składanych na działania PROW „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. W ramach tych działań LGD Puszcza Notecka przyznało dofinansowanie 9 młodym beneficjentom. Jeden z beneficjentów PROW, który uzyskał dofinansowanie na rozwój swojego biznesu podzielił się doświadczeniami z uczestnikami spotkania.

Dalszą część konferencji otworzyły naukowe prezentacje polskich ekspertów prowadzących badania o tematyce wpisującej się w tematykę projektu flagowego „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego”:

,,EU funds as a form of support for young entrepreneurs in the Polish rural areas/Fundusze Unijne jako formy wspierania młodych przedsiębiorczych na polskiej wsi". Mgr Ewelina Dzikowska i Mgr Ewa Gabryelak - przedstawicielki partnera projektu flagowego Katedry Socjologii Wsi i Miasta z Uniwersytetu Łódzkiego

„Determinants of rural youth entrepreneurship in view of literature Uwarunkowania przedsiębiorczości młodzieży wiejskiej w świetle literatury". Mgr Pamela Jeziorska Biel i Mgr Ewelina Sudra - przedstawicielki partnera projektu flagowego Katedry Socjologii Wsi i Miasta z Uniwersytetu Łódzkiego

„Conditions for development and experiences in the implementation of entreprenership support instruments in rural areas in Poland” /Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich w Polsce – uwarunkowania, bariery, instrumenty wsparcia. Dr Iwona Nurzyńska - przedstawicielka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN,

po których mała miejsce dyskusja nt. wiedzy zdobytej do tej pory w wyniku działań projektowych.

Na zakończenie konferencji uczestnicy wzięli udział w trzech warsztatach prowadzonych metodą „World café”, dotyczących metod angażowania młodych, metod wspierania i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości oraz metod wspierania innowacyjności. Wizyta w Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach posłużyła jako polski przykład aktywizowania młodych ludzi z terenów wiejskich w działania na rzecz społeczności lokalnej.

Raport dr Petera Odrakiewicza, który uczestniczył w konferencji: pobierz

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009