Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Mniejszy eksport OMP z Polski, większe wysyłki do Holandii
09.10.2013

W pierwszej połowie 2013 roku za granicę sprzedano 46,1 tys. ton mleka w proszku za 119,8 mln EUR. Oznaczało to  ponad 15% spadek wolumenu, przy 3% zwyżce wartości. Powodem tej dysproporcji był istotny wzrost cen mleka w proszku w drugim kwartale 2013 r. (zarówno odtłuszczonego, jak i pełnotłustego) w Unii Europejskiej i na rynkach światowych (co spowodowane było m.in. niszą niż oczekiwano podażą tych proszków w skali światowej w wyniku następstw największej od 30 lat...


Pięć państw przekroczyło kwotę mleczną dostaw w sezonie 2012/2013
09.10.2013

W ubiegłym sezonie - 2012/2013 (kwiecień/marzec) Austria, Niemcy, Dania, Polska i Cypr przekroczyły limit dostaw. W związku z tym będą one musiały zapłacić karę w postaci dodatkowej opłaty o łącznej wartości 45,55 mln EUR. Pomimo przekroczenia kwot w pięciu krajach członkowskich, poziom dostaw UE ogółem utrzymał się na poziomie o 6% niższym od całkowitej wielkości kwoty. Poziom wykorzystania kwot był zatem niższy niż w poprzednim sezonie (2011/12), kiedy to wielkość dostaw...


Konsumpcja masła w Polsce wyższa niż przeciętnie w UE
21.08.2013

Według szacunków danych IERiGŻ w latach 2000-2012 produk­cja masła i tłuszczy mlecznych w Polsce wzrosła o niemal 27% i osią­gnęła poziom 176,5 tys. ton. Obec­nie udział naszego kraju w ogólnej produkcji unijnej wynosi około 9,16%. Masło nie jest głównym  artykułem mleczarskim w strukturze handlu zagranicznego produktami mlecznymi z Polski. W 2012 jego wywóz osiągając wartość 92 mln EUR stanowił zaledwie 6,5% ogółu eksportowanych z polski  produktów mlecznych. Poza...


Stabilne ceny skupu mleka w UE w pierwszym kwartale 2013 r.
21.08.2013

Pierwsze półrocze 2012 roku to dramatyczne spadki cen skupu mleka w UE. Sytuacja odwróciła się dopiero w drugiej połowie ubiegłego roku, a ceny rosły dynamicznie aż do stycznia 2013 roku. Od tego momentu wykazują one znikome wahania. Szacunki Komisji Europejskiej wskazują, że średnie ceny skupu w I kwartale 2013 roku, były stabilne. Stabilizacja ta utrzymała się także na początku drugiego kwartału bieżącego roku i w kwiet­niu (najbardziej aktualne dane KE) średnia ważona...


905 mln ton mleka na świecie w 2022 roku
15.07.2013

Eksperci Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) grupującej najbogatsze państwa świata, wraz z analitykami Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych (FAO) w czerwcu 2013 roku po raz kolejny  przedstawili średnioterminowe (na lata 2013-2022) perspektywy dla światowych rynków żywności, w tym produktów mleczarskich. Jednym z podstawowych założeń jest niezmienność obecnie prowadzonej polityki rolnej na rynkach spożywczych. Podobnie jak...


3,7 mln EUR kary dla Polski za przekroczenie kwoty
15.07.2013

Według najnowszych danych Agencji Rynku Rolnego (ARR) w okresie od kwietnia 2012 r. do końca marca 2013 r. do podmiotów skupujących w Polsce dostar­czono ok. 9,821 mln ton mleka, czyli o ok. 3,37% wię­cej niż w analogicznym przedziale czasowym ubie­głego roku. Stopień wykorzystania kwoty kra­jowej dostaw ukształtował się na poziomie 100,14%, Tym samym, krajowa kwota dostaw została przekroczona o ok. 13 mln kg. Około 57 tys. dostawców hurtowych przekroczyło przysługujące...


Handel zagraniczny margarynami w 2012 roku
20.06.2013

W 2012 roku saldo obrotów handlowych w polskim handlu margarynami było tradycyjnie dodatnie i wyniosło 7,5 mln EUR wobec 41,3 mln Euro rok wcześniej. O pogorszeniu bilansu handlowego zadecydowała większa dynamika przyrostu wartości importu niż przyrostu eksportu. W 2012 roku wartość sprzedaży margaryn z Polski na rynki zagraniczne wyniosła 147,3 mln EUR, co oznacza 3% wzrost wobec poprzedniego roku. Jednocześnie wolumen eksportu wzrósł o około 6% do 135,6 tys. ton. Średnia...


Susza w Oceanii stymuluje wzrost cen przetworów mlecznych na świecie
15.05.2013

Indeks cen przetworów mlecznych FAO, obliczany na podstawie cen masła, OMP, PMP, serów oraz kazeiny od października 2012 roku wykazywał delikatną tendencję wzrostową. Sytuacja ta utrzymywała się aż do marca, kiedy odnotowano najbardziej dynamiczną zwyżkę od listopada 2009 roku (+10,96%), a w kwietniu dynamika wzrostu była jeszcze silniejsza (+14,88%).  Indeks ten osiągnął wartość 258,8 punktu co oznacza, że w okresie tym światowe ceny przetworów mlecznych były o 2,25...


Realne zagrożenie przekroczenia kwoty mlecznej w Polsce
07.02.2013

Według najnowszych danych Agencji Rynku Rolnego (ARR) w okresie od kwietnia do końca grudnia 2012 r. do podmiotów skupujących w Polsce dostar­czono ok. 7,46 mln ton mleka, czyli o ok. 4,5% wię­cej niż w analogicznym przedziale czasowym ubie­głego roku. Stopień wykorzystania kwot indywidual­nych przysłu­gujących dostawcom hurtowym po 9 miesiącach roku kwotowego 2012/2013 wyniósł ok. 76,38%, nato­miast szacunkowy stopień wykorzystania kwoty kra­jowej dostaw ukształtował się na...


W 2011 roku UE wciąż pozostawała największym producentem mleka na świecie
07.02.2013

Większość światowej produkcji mleka skoncentrowana jest na najbardziej sprzyjających obszarach: w Europie, obu Amerykach, Oceanii i południowo-wschodniej Azji. Na światowym rynku mleczarskim odnaleźć można 5 głównych rodzajów mleka ze względu na jego pochodzenie.  Jest to mleko krowie, bawole, owcze, kozie i wielbłądzie. Dominujący udział w światowej produkcji ma mleko krowie, które w latach 2000 – 2011 stanowiło 83,4% - 84,4% produkcji mleka na świecie, która według...


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009