Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Rynek zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych

Polski handel zagraniczny gotowymi paszami w pierwszej połowie 2016 roku

13.10.2016

W pierwszej połowie 2016 roku saldo obrotów handlowych gotowymi paszami było ujemne, ale poprawiło się o 11 mln Euro do poziomu minus 13,6 mln EUR. W powyższym okresie miał miejsce 3% (ilościowo) wzrost eksportu oraz 21% wzrost importu.

W pierwszej połowie 2016 roku eksport gotowych pasz z Polski był na poziomie 205,4 tys. ton o wartości 212,3 mln EUR i był o około 14% wyższy w ujęciu wartościowym oraz 3% w ilościowym od eksportu w analogicznym okresie rok wcześniej. W latach przed wstąpieniem do Unii głównym rynkiem zbytu dla polskich gotowych pasz były kraje dawnego ZSRR, ale ich udział w całym eksporcie od 2004 roku się zmniejszył. Od wstąpienia do Unii kierunki polskiego eksportu tej grupy produktów zmieniły się. W omawianym okresie 87% pasz trafiło do państw UE (w tym ponad połowa do „starej Unii”)  przy czym handel  charakteryzowało duże rozdrobnienie pod względem zróżnicowania kierunków wywozu. Wzrosło i utrzymuje się znaczenie krajów UE. Do Niemiec wywieziono 21% gotowych pasz, na Litwę 12%, na Słowację 10%, Czech i Holandii po około 6%. W omawianym okresie  nadal niewielki udział wśród odbiorców gotowych pasz z Polski miała Ukraina (6%) i Rosja (2%).

W pierwszej połowie 2016 roku wolumen importu gotowych pasz wzrósł o 21% do 298,9 tys. ton. Wartość zakupów tej grupy artykułów w pierwszych dwóch kwartałach 2016 toku była na poziomie 225,9 mln EUR i była o 7% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku. Wśród dostawców gotowych pasz do Polski tradycyjnie największy udział przypadał Niemcom (47% wolumenu dostaw). Mniejsze ilości sprowadziliśmy z Czech (13%), Węgier (10%), Litwy (5%). Około 98% wolumenu  importu pasz pochodziła z państw UE.

Witold Rodkiewicz - FAMMU/FAPA


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009