Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Rynek zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych

Polski handel zagraniczny gotowymi paszami w 2015 roku

01.04.2016

W 2015 roku saldo obrotów handlowych gotowymi paszami poprawiło się o 17,4 mln Euro do minus 38 mln EUR. Poprzedni rok przyniósł 3% wzrost ilości eksportowanych pasz oraz 14% spadek ich importu.

W 2015 roku eksport gotowych pasz z Polski był na poziomie 429,9 tys. ton o wartości 402,7 mln EUR (+8%). W latach przed wstąpieniem do Unii głównym rynkiem zbytu dla gotowych pasz były kraje dawnego ZSRR, jednak ich udział w całym eksporcie w ostatniej dekadzie się zmniejszył. W poprzednim roku nadal niewielki udział wśród odbiorców tych produktów miała jedynie Ukraina (5%) oraz Rosja (1%). Wzrosło i utrzymuje się znaczenie krajów UE. W 2015 roku 88% gotowych pasz trafiło do państw UE, w tym ponad połowa do UE15. Do Niemiec wywieziono około 18% gotowych pasz, na Litwę 13%, na Słowację 11%, Czech 7% oraz mniejsze ilości do wielu innych państw. Kierunki eksportu cechowało znaczne rozdrobnienie. W 2015 roku wolumen importu gotowych pasz zmniejszył się o 14% do 521,1 tys. ton. Wartość zakupów tej grupy artykułów w poprzednim roku była na poziomie 440,7 mln EUR i była o 3% wyższa w porównaniu z rokiem 2014. Około 97% importu pasz pochodziła z państw UE. Najważniejszym dostawcami gotowych pasz do naszego kraju przypadał Niemcom (41% ilości). Mniejsze ilości sprowadziliśmy z Czech (14%), Węgier (11%), Litwy i Słowacji (po 5%).

Witold Rodkiewicz - FAMMU/FAPA


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009