Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Zespół ekspertów na rzecz wymogów ochrony środowiska i zmian klimatu

Podsumowanie projektu - pobierz broszurę


Pobierz publikacje:

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy realizuje operację: „Zespół ekspertów na rzecz wymogów ochrony środowiska i zmian klimatu”, której celem jest integracja środowiska ekspertów w tym naukowców dla uzyskania wspólnego stanowiska i konkretnych rozwiązań, które odpowiedzą na aktualne problemy rolnictwa związane z ochroną środowiska i klimatu.

Projekt skierowany jest do pracowników naukowych jednostek badawczych i uczelni wyższych, przedstawicieli administracji centralnej, służb doradczych, związków hodowców a także administracji samorządowej - zawodowo zajmujący się wymienioną tematyką.

Operacja przewiduje organizację  czterech spotkań, podzielonych na elementy seminarium, warsztatów i wyjazdu terenowego w tematach:

 • Aktualny stan problematyki ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa
 • Krajowe wyniki prac badawczych oraz działań szacowania oddziaływań w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa
 • Wyznaczenie uzupełniających i nowych obszarów badawczych w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa
 • Najefektywniejsze metody redukcji niekorzystnych oddziaływań rolnictwa w zakresie środowiska naturalnego i zmian klimatu oraz możliwości szacowania ich efektów

 Spotkania będą realizowane w różnych miejscach kraju, położonych w najbliższej, możliwej odległości od instalacji/gospodarstw, wybranych dla zaprezentowania innowacyjnych technologii ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu (wyjazd terenowy). Każdorazowo, spotkania obejmą część seminaryjną, część warsztatową oraz wizyty terenowe i zapoznanie się z innowacyjną, niskoemisyjną,  instalacją rolniczą.

Dodatkowo w ramach operacji wydane zostaną cztery tytuły opracowań monograficznych, podsumowujących seminaria, a dotyczących:

 • opracowania aktualnego stanu problematyki ochrony środowiska i klimatu
 • skatalogowania dotychczasowych wyników prac naukowych,
 • wskazania uzupełniających i nowych obszarów badawczych,
 • najefektywniejszych metod redukcji niekorzystnych oddziaływań rolnictwa.

Prace zespołu ekspertów pozwolą na szeroko pojmowane ustalenie pozycji wyjściowej dla podjęcia innowacyjnych działań w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu w rolnictwie. Podejmowane działania wpłyną na upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i klimatu oraz o dedykowanych im innowacjom, wśród służb doradczych, administracji oraz samych rolników. Prace zespołu pozwolą również na integrację zespołów badawczych i ekspertów, co zoptymalizuje nakłady na naukę, poszerzy możliwości i doprecyzuje krajowe priorytety badawcze.

Projekt realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, a udział w nim jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje dotyczące dat i miejsc planowanych wydarzeń zostaną podane wkrótce.


„Zespół ekspertów na rzecz wymogów ochrony środowiska i zmian klimatu" to projekt realizowany przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, którego celem jest integracja środowiska ekspertów w tym naukowców dla uzyskania wspólnego stanowiska i konkretnych rozwiązań, które odpowiedzą na aktualne problemy rolnictwa związane z ochroną środowiska i klimatu.

Projekt skierowany jest do:

 • pracowników naukowych jednostek badawczych, zawodowo zajmujący się wymienioną tematyką, a reprezentujący następujące jednostki: Instytut Zootechniki PIB, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa PIB w Puławach, Instytut Technologiczno–Przyrodniczy, Instytut Ochrony Środowiska PIB, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, UP w Lublinie, UP we Wrocławiu, SGGW w Warszawie, UR w Krakowie, UTP w Bydgoszczy, UWM w Olsztynie.;
 • pracowników  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • doradców z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego
 • przedstawicieli Krajowej Rady Izb Rolniczych, Wojewódzkich Izb Rolniczych,
 • Związków hodowców,
 • przedstawicieli administracji lokalnej, samorządu - zawodowo zajmujący się wymienioną tematyką.

Operacja przewiduje organizację  czterech spotkań, podzielonych na elementy seminarium, warsztatów i wyjazdu terenowego w tematach:

 • Aktualny stan problematyki ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa, Balice, 3-4.10.2017 r.
 • Krajowe wyniki prac badawczych oraz działań szacowania oddziaływań w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa, Nowa Sól, 27-28.09.2017
 • Wyznaczenie uzupełniających i nowych obszarów badawczych w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa, Puławy, 11-12.10.2017
 • Najefektywniejsze metody redukcji niekorzystnych oddziaływań rolnictwa w zakresie środowiska naturalnego i zmian klimatu oraz możliwości szacowania ich efektów, Zamość, 25-26.10.2017

Każdorazowo, spotkania obejmą część seminaryjną, część warsztatową oraz wizyty terenowe i zapoznanie się z innowacyjną, niskoemisyjną,  instalacją rolniczą.

Ramowy plan dla każdego ze spotkań:

Dzień 1 - Seminarium z  8 referatami plenarnymi po 30 minut w zakresie rozpraszania związków biogennych 1 godzina, emisji amoniaku 1 godzina, emisji GHG 1 godzina, emisji odorów 1 godzina.

Warsztaty w zakresie efektywności praktycznego wykorzystania wybranych metod  redukcji, ewentualnych modyfikacji i łączenia zastosowań, 4 godziny.

Dzień 2 - Wizyta terenowa w zakresie zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami w gospodarstwach rolnych.

Każdorazowo w spotkaniu brać będzie udział 30 osób.

News z 6.09.2017 r. - zobacz


 

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009