Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Olimpiada Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii

Głównym celem Olimpiady jest zainteresowanie młodzieży edukacją ekologiczną i energetyczną poprzez zachęcenie do zbadania roli odnawialnych źródeł energii w rozwiązaniu problemów środowiskowych, energetycznych i klimatycznych. Jest to zgodne z priorytetem 5 PROW 2014-2020 ze względu na promocję efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną. W ramach operacji realizowane będą najnowsze rozwiązania w zakresie energetyki odnawialnej, w tym również w zakresie mikroinstalacji, co przekłada się na realizację celu 5 KSOW 2014-2020.

Cele szczegółowe operacji:

  • Popularyzacja wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii wśród młodzieży wiejskiej i młodych rolników,
  • Zainteresowanie młodzieży wiejskiej, a za ich pośrednictwem również społeczności lokalnych odnawialnymi źródłami
  • Zwrócenie uwagi na istotną rolę jaka powinna odgrywać energia przyjazna środowisku.
  • Kształtowanie wśród młodych ludzi poczucia odpowiedzialności za środowisko, znajdowania rozwiązań sprzyjających rozwojowi ekoenergetyki.
  • Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii: biomasy, wody, wiatru, słońca i energii wnętrza Ziemi.
  • Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.

Operacja ma na celu sprawdzenie wiedzy młodych ludzi mieszkających na obszarach wiejskich z zakresu odnawialnych źródeł energii, ich wykorzystania w gospodarstwach domowych. W ostatnich kilku lat odbyło się bardzo dużo szkoleń, konferencji z tego zakresu, w większości skierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich. Warto sprawdzić jak młode pokolenie przyswoiło tą wiedzę i jaki jest poziom jej wykorzystania.

Olimpiada jest kierowana do 1120 uczniów szkół ponad gimnazjalnych, w szczególności szkół rolniczych znajdujących się na terenie całej Polski oraz do młodych rolników i właścicieli gospodarstw agroturystycznych do lat 35. Uczestnikami olimpiady mogą być wyłącznie chętni poszerzenia lub sprawdzenia swej wiedzy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz młodzi rolnicy i właściciele gospodarstw agroturystycznych.

Ponadto w ramach operacji zostanie przygotowany reportaż wideo z etapu krajowego Olimpiady, który będzie stanowił element upowszechniania informacji o rezultatach operacji. Zostanie on umieszczony na stronie operacji oraz stronach partnerów.

Partner zrezygnował z realizacji projektu.


 

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009