Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

XIII Konwent Polskich Winiarzy - podnoszenie jakości, budowanie marki i wspieranie promocji polskich win gronowych

Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie w partnerstwie z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu realizuje operację pt. XIII Konwent Polskich Winiarzy – podnoszenie jakości, budowanie marki I wspieranie promocji polskich win gronowych.

Celem bezpośrednim operacji jest przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie XIII Konwentu Polskich Winiarzy. Operacja zrealizowana zostanie na terenie działalności Stowarzyszenia (organizatora), obejmowała będzie jednak producentów z całej Polski.

Wskutek zrealizowanych działań nastąpi wymiana wiedzy i informacji na temat wielkości, jakości i różnorodności win produkowanych w Polsce. Zostaną wskazane kluczowe kierunki rozwoju polskiego winiarstwa. Przeprowadzona zostanie akcja promocyjna dotycząca polskiego wina. 

Grupa docelowa

Odbiorcami działania szkolenie są producenci wina z terenu całego kraju, jak również osoby zainteresowane rozpoczęciem takiej działalności w przyszłości - co najmniej 100 osób.

Odbiorcami imprezy w dniu 30.06.2018 są producenci wina, osoby zainteresowane tematyka polskiego wina, osoby pragnące rozpocząć działalność w tym obszarze, osoby związane zawodowo z branżą winiarską (naukowcy, nauczyciele, sommelierzy, restauratorzy) - co najmniej 120 osób.

Uczestnicy szkolenia i konwentu pochodzić będą przede wszystkim z terenu województw, na których produkcja wina jest najbardziej rozwinięta: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego, podkarpackiego.

Odbiorcami treści zamieszczanych w Internecie są wszyscy pełnoletni, zainteresowani spożywaniem polskiego wina. Planuje się dotarcie do co najmniej 2000 użytkowników.

W ramach operacji zaplanowano realizację następujących form:

  • Szkolenie
  • Konwent
  • Informacje i publikacje w internecie

Planowane wyniki operacji/efekty

1. Natychmiastowe efekty operacji:

- realizacja szkolenia na temat nowoczesnych technik produkcji wina dla co najmniej 100 osób.

- organizacja konwentu winiarskiego, gdzie udział weźmie co najmniej 120 uczestników

- przeprowadzenia analizy sensorycznej co najmniej 40 win

- dotarcie do co najmniej 2000 użytkowników mediów społecznościowych z informacjami na temat organizacji Operacji, polskich win i tematyki wniosku (dotyczy wszystkich postów w trakcie operacji)

2. Do długookresowych efektów operacji zaliczyć należy wzrost wiedzy przeciętnego konsumenta na temat win produkowanych w Polsce (efekt działań informacyjnych w Internecie), a co za tym idzie wzrost zainteresowania konsumentów produktami z tego segmentu pochodzącymi z Polski. Dotyczy to więc promocji polski win jako odrębnego, wyróżnialnego produktu. Podczas udziału w Konwencie pośrednio zwiększy się wiedza i umiejętności uczestników na temat prowadzenia profesjonalnych degustacji, co przełoży się w przyszłości na lepszą obsługę klienta docelowego.

Celem organizacji projektu jest takie nawiązanie nowych kontaktów i zacieśnienie obecnie działającej współpracy pomiędzy polskimi winiarzami. Uczestnictwo w szkoleniu, zapoznanie się z materiałami, wymiana informacji, wskazanie mocnych  i słabych stron polskich win, profesjonalna ocena podczas degustacji przyczyni się do podniesienia jakości win produkowanych w kraju.

 


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009