Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Wielka rola mikroorganizmów w obiegu azotu

PPU MORS Elżbieta Orłow z siedzibą w Kutnie realizuje operację pt. Wielka rola mikroorganizmów w obiegu azotu.

Celem operacji jest rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej zanieczyszczenia środowiska wynikającego z odpływu azotu ze źródeł rolniczych, obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących tej kwestii oraz możliwych działań minimalizujących wielkość tego odpływu, ze szczególnym uwzględnieniem roli mikroorganizmów w obiegu azotu.

Grupą docelową operacji są:

uczniowie techników rolniczych i ogrodniczych, a także rolnicy i ich rodziny odwiedzający imprezy typu Dni Pola.

W ramach operacji zaplanowano realizację następujących form:

przeprowadzenie serii wykładów w formie spotkań w 16 szkołach średnich o profilu rolniczym i ogrodniczym z terenów województw łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego,

3 punkty informacyjne podczas imprez typu Dni Pola organizowanych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego tj. 16-17 czerwca 2018 r.,  Kujawsko-Pomorskich Dniach Pola - Grubno, 16 września 2018 r. Kościerzyńskim Dniu Ziemniaka i 23 września 2018 r. Festynie Rolniczym w Brzozowie.

Planowane rezultaty/wyniki operacji/efekty:

Oczekiwanym rezultatem projektu będzie powszechniejsze stosowanie w gospodarstwach rolnych Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej. Ponadto wdrożenie w gospodarstwach któregoś z działań prośrodowiskowych dofinansowanych w ramach PROW oraz stworzenie sieci dystrybucji preparatów mikrobiologicznych wspomagających prośrodowiskowe prowadzenie gospodarstwa rolne


News z 2.07.2018 r. - zobacz

Wielka rola mikroorganizmów w obiegu azotu

W ramach realizacji projektu  pt. Wielka rola mikroorganizmów w obiegu azotu zorganizowano m.in. punkt informacyjny na Dniach Pola, odbywających się się w dniach 16-17 czerwca 2018 r. w Grubnie koło Chełmna. Stoisko było zlokalizowane wśród innych stoisk związanych z nawożeniem gleby.

Punkt informacyjny cieszył się dużym zainteresowaniem, głównie wśród rolników i ogrodników, ale też wśród działkowców. W trakcie rozmów z odwiedzającymi stoisko ekspert zwracał uwagę na  zanieczyszczenie środowiska wynikające z odpływu azotu ze źródeł rolniczych, informował o obowiązujących w Polsce przepisach dotyczących ograniczania negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko, wskazywał na kluczową rolę Dobrej Praktyki Rolniczej oraz ogromne znaczenie mikroorganizmów w procesach chemicznych zachodzących w środowisku, w tym w obiegu pierwiastków, ze szczególnym uwzględnieniem azotu. Odwiedzający dopytywali o działanie preparatów mikroorganicznych w uprawach polowych i hodowli zwierząt.

Z rozmów z rolnikami odwiedzającymi stoisko wynika, że nie wszyscy zdają sobie sprawę z problemu zanieczyszczenia środowiska wynikającego z prowadzonej gospodarki rolnej. Większość z nich nie jest świadoma obowiązujących od 24 sierpnia 2017 r. przepisów wynikających z ustawy Prawo wodne a dotyczących ograniczania odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Gros osób pierwszy raz usłyszała o preparatach mikrobiologicznych i ich pozytywnym, holistycznym działaniu na środowisko, umożliwiającym ograniczenie nawożenia azotem, a tym samym zmniejszenie jego odpływu do wód.

Punkt informacyjny odwiedziło ok. 1000 osób, które wysłuchały informacji przekazywanych przez eksperta i otrzymały materiały informacyjne i promocyjne. 


PODSUMOWANIE OPERACJI

Celem operacji pt.: „WIELKA ROLA MIKROORGANIZMÓW W OBIEGU AZOTU” było rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej zanieczyszczenia środowiska wynikającego z odpływu azotu ze źródeł rolniczych, obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących tej kwestii oraz możliwych działań minimalizujących wielkość tego odpływu, ze szczególnym uwzględnieniem roli mikroorganizmów w obiegu azotu.

Oczekiwanym rezultatem projektu było powszechniejsze stosowanie w gospodarstwach rolnych Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej. Ponadto wdrożenie w gospodarstwach któregoś z działań prośrodowiskowych dofinansowanych w ramach PROW oraz stworzenie sieci dystrybucji preparatów mikrobiologicznych wspomagających prośrodowiskowe prowadzenie gospodarstwa rolne

Grupę docelową projektu stanowili uczniowie techników rolniczych i ogrodniczych, a także rolnicy i ich rodziny odwiedzający imprezy typu Dni Pola.

Operacja dobiegła końca, zapraszamy więc do przeczytania podsumowania projektu napisanego przez Partnera KSOW - PPU MORS Elżbieta Orłow.

PODSUMOWANIE - pobierz


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009