Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne

Fundacja EKOOSTOJA realizuje operację pn. „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne”,  mającą na celu aktywizację obywateli w zakresie pszczelarskiej edukacji ekologicznej oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu ochrony owadów zapylających.

Projekt realizowany jest w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w ramach działania 11 Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Celem projektu jest:

– rozwój potencjalnej przedsiębiorczości na lokalnym rynku i kształtowanie postaw proekologicznych, – powstanie nowych pasiek pszczelich w regionie, co przyczyni się do wzrostu populacji pszczół, – podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i ukierunkowanie na rolnictwo ekologiczne, – zrealizowanie łącznie 20 spotkań po 15uczestników (300 uczestników), – przeprowadzenie co najmniej 70 spotkań rekrutacyjno-promocyjnych.

Miejsce realizacji to 4 województwa: województwo łódzkie, województwo śląskie, województwo świętokrzyskie, województwo opolskie. 

Liczba osób: grupę docelową stanowić będzie 300 osób z 4 wyżej wskazanych województw.

Na terenie każdego województwa zostaną zorganizowane co najmniej dwa szkolenia, a każde z nich dla 15 osób w miejscach gdzie najszybciej zbierze się grupa zainteresowanych udziałem w projekcie.

W sumie zostanie zorganizowanych 20 szkoleń, w podziale na szkolenia dla grup podstawowych i grup zaawansowanych.

Każde szkolenie obejmie 3 dni po min. 6 godzin, a więc łącznie będzie trwało ok. 18 godzin.

Struktura szkoleń: 2 dni szkoleń stacjonarnych, 1 dzień szkoleń niestacjonarnych - wyjazd do pasieki.

Grupa podstawowa

Program szkoleń – tematyka:

1. Charakterystyka owadów zapylających, rodzaje i zagrożenia wyginięciem 2. Budowa ula i omówienie rodzajów uli 3. Porady praktyczne z zakresu gospodarki pasiecznej 4. Powiększenie pasieki 5. Wykorzystanie pożytków i rodzaje roślin miododajnych 6. Matki pszczele w gospodarce pasiecznej 7. Asortyment produktów pszczelich 8. Choroby pszczół i ich zwalczanie 9. Przygotowanie rodzin do zimowli 10. Prawne regulacje prowadzenia pasieki, sprzedaży produktów pszczelich

Grupa zaawansowana

Program szkoleń stacjonarnych – tematyka:

1. Budowa ula i omówienie rodzajów uli

2. Porady praktyczne z zakresu gospodarki pasiecznej 3. Powiększenie pasieki 4. Hodowla matek pszczelich na własny użytek 5. Choroby pszczół i ich zwalczanie

Program szkoleń niestacjonarnych – wyjazd do pasieki – 3 dzień

szkolenia:

1. Spotkanie pod salą szkoleniową (uczestnicy zabierają własne kombinezony lub bluzy pszczelarskie).

2. Wspólny przejazd do pasieki.

3. Zajęcia praktyczne w pasiece (prezentacja pasieki i pracowni pasiecznej wraz z wyposażeniem, prezentacja ramek wraz z pszczołami, omówienie i prezentacja asortymentu produktów pszczelich, prezentacja gospodarki pasiecznej w praktyce).

4. Poczęstunek dla uczestników.

5. Powrót pod salę szkoleniową.


News z 5.11.2018 r. - zobacz

News z 26.10.2018 r. - zobacz

News z 17.09.2018 r. - zobacz

Relacja ze szkoleń

 „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne” to projekt,  którego założeniem jest  aktywizacja obywateli w zakresie pszczelarskiej edukacji ekologicznej oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu ochrony owadów zapylających. W ramach projektu zrealizowano szkolenia łączące teorie z praktyką  w podziale na grupy podstawowe i zaawansowane. Jak wyglądały? Relacja poniżej.

W Pietrowicach Wielkich odbyły się dwa szkolenia pszczelarskie, dla dwóch różnych grup szkoleniowych. Szkolenia dla 2 grupy prowadził Pan Daniel Świerkowski – pochodzący z terenu województwa łódzkiego.

Uczestnicy i prowadzący szkolenia, porównali sposoby gospodarowania pomiędzy regionami, występujące choroby pszczele, jak również sposoby zapewnienia swoim pszczołom pożytku pszczelego. Ponadto, w dniu szkoleń niestacjonarnych, uczestnicy odwiedzili pasiekę jednego z członków Koła Pszczelarskiego w Jastrzębiu Zdroju, gdzie jego pracownia posiada kilka rozwiązań przydatnych dla wszystkich pszczelarzy.

Kolejne szkolenie odbyło się głównie dla członków Koła Pszczelarskiego z Wójcina, w Bolesławcu, powiat wieruszowski. Szkolenia prowadził Pan Jerzy Lara, który przedstawił uczestnikom szczegóły dotyczące wychowu matek pszczelich, robienia i rozwijania odkładów pszczelich, a przede wszystkim zasady ochrony rodzin pszczelich przed chorobami. Dodatkowo, w dniu wyjazdu do pasieki, uczestnicy mieli możliwość obejrzenia typowej pasieki pokazowo-edukacyjnej, dzięki której Pan Lara, mógł pokazać pewne rozwiązania w sposób bezpośredni.

Następnie w Brodach, szkolenie prowadził Pan Daniel Świerkowski, który na terenie województwa świętokrzyskiego, przekazał uczestnikom różnicę w gospodarowaniu pomiędzy swoimi regionami, jak również częstotliwość występowania chorób zakaźnych u pszczół. Niemniej jednak, uczestnicy w drugim dniu szkolenia badali swoje miody za pomocą refraktometra, który pokazuje zawartość wody w miodzie (wielu uczestników nigdy tego nie robiło). Wyjazd do pasieki, uczestnicy mieli za tydzień w niedzielę, do Domu Pszczelarza w Morawicy.

Grupa szkoleniowa z Morawicy, miała swoje szkolenie w Brudzowie, a szkolenie dla nich prowadził Pan Jerzy Lara. Ze względu na poziom podstawowy wiedzy pszczelarskiej, uczestnicy w bardzo szczegółowy sposób dopytywali o wiele tematów związanych z prawidłową gospodarką pszczelarską, a przede wszystkim o praktyczne rozwiązania. Grupa szkoleniowa swój wyjazd również miała do Domu Pszczelarza w Morawicy, gdzie mieli możliwość pracy nie tylko z ulami pokazowymi i towarowymi, ale również zobaczenia części edukacyjnej pasieki, gdzie informacje w formie tablic edukacyjnych, zawierały m.in. rodzaje i zastosowanie różnych miodów, cykl życia pszczoły, terminy kwitnienia poszczególnych pożytków pszczelich.

Dla uczestników szkolenia w Woli Krzysztoporskiej, zajęcia prowadził Pan Daniel Świerkowski, gdzie tematyka opierała się głównie na wychowie matek pszczelich na własne potrzeby, jak również prowadzenia pasieki na większą skalę, w okolicach 70 rodzin pszczelich. Dlatego też, wyjazd do pasieki uczestnicy mieli do Pana Lary, który aktualnie posiada ponad 300 rodzin, w celu zobrazowania wielkości pracy, oraz posiadania umiejętności logistycznych, aby móc wszystkie prace pasieczne wykonać w tym samym czasie.

W kolejny weekend odbywały się szkolenia w miejscowości Ozimek i Niemodlin. W Ozimku szkolenia prowadził Pan Jerzy Lara, natomiast w Niemodlinie - Kamil Lara. Grupa szkoleniowa z Ozimka była bardzo zadowolona z przeprowadzonych szkoleń teoretycznych i praktycznych (które odbyły się w pasiece w Granicach), głównie ze względu na praktyczne podejście do tematu pszczelarstwa. Natomiast grupa szkoleniowa w Niemodlinie zawierała w sobie uczestników starszych wiekiem, również z stosunkowo dużym doświadczeniem w gospodarowaniu pszczołami. Niemniej jednak, Pan Kamil, miło młodego wieku, przedstawił im aktualne trendy, sposoby i zastosowania nowych narzędzi i urządzeń wykorzystywanych w gospodarce pszczelarskiej. Dodatkowo, podczas zajęć w pasiece, pokazał im w praktyce, jak korzystać i jak się nimi posługiwać.

W ostatni weekend szkoleń pszczelarskich, zostały zrealizowane 3 szkolenia: w Radlinie, w Ornontowicach oraz w Krapkowicach.

W Radlinie szkolenia dla uczestników prowadził Pan Marcin Sosna - członek Koła Pszczelarskiego w Jastrzębiu Zdroju. Ze względu na poziom grupy szkoleniowe, była to grupa podstawowa, Pan Marcin od podstaw tłumaczył zasady prowadzenia prawidłowej gospodarki pasiecznej. Skupił się przede wszystkim na przekazaniu uczestnikom praktycznych rozwiązań, jak również zwrócił ich uwagę na temat chorób pszczelich, oraz sposoby poddawania matek pszczelich w rodzinach produkcyjnych i odkładach.

W Ornontowicach szkolenie prowadził dr Wiesław Londzin - fachowiec w tematyce wychodu matek pszczelich oraz chorób występujących w rodzinach pszczelich. Uczestnicy otrzymali odpowiedź na każde zadane pytanie, a przede wszystkim mieli możliwość porównać sobie sposoby wychowu matek pszczelich w Polsce, jak również za granicą - w Chorwacji. Podczas szkoleń niestacjonarnych, uczestnicy odwiedzili pasiekę jednego z członków Koła Pszczelarskiego z Jastrzębia Zdroju, i dzięki pięknej pogodzie, mieli możliwość zajrzenia do rodzin produkcyjnych, zobaczenia całego sprzętu pszczelarskiego, jak również i pracowni.

Natomiast w Krapkowicach szkolenie prowadził Pan Kamil Lara. Uczestnicy i prowadzący szkolenia, porównali sposoby gospodarowania pomiędzy regionami (śląskie a opolskie), występujące choroby pszczele, jak również sposoby zapewnienia swoim pszczołom pożytku pszczelego. Dzięki doświadczeniu Pana Kamila, uczestnicy mieli możliwość pozyskania wiedzy dotyczącej profesjonalnego wychowu matek pszczelich, przygotowywania rodzin i odkładów do zimowli, jak również szybkiego rozpoznawania kilku najważniejszych chorób wśród pszczół.

Prezentacje do pobrania:

 • Budowa ula i omówienie rodzajów uli - pobierz
 • Porady praktyczne z zakresu gospodarki pasiecznej - pobierz
 • Powiększenie pasieki - pobierz
 • Hodowla matek na własny użytek - pobierz
 • Powiększenie pasieki - pobierz
 • Choroby pszczół i ich zwalczanie - pobierz
 • Matki pszczele w gospodarce pasiecznej - pobierz
 • Asortyment produktów pszczelich - pobierz
 • Przygotowanie rodzin do zimowli - pobierz
 • Prawne regulacje prowadzenia pasieki, sprzedaży produktów pszczelich - pobierz


News z 11.10.2018 r. - zobacz

"Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne” - zaproszenie na szkolenia

W imieniu Fundacji EKOOSTOJA mamy przyjemność zaprosić na ostatnie 3 szkolenia pszczelarskie w ramach realizacji projektu "Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne”.

Szkolenie grupy zaawansowanej:

Miejsce szkolenia: Świetlica Wiejska w Rogowie Opolskim ul.  Kościuszki 32, 47-300 Krapkowice

 • 12.10.2018      15:30 - 21:30
 • 13.10.2018      9:00 - 15:00
 • 14.10.2018      9:00 - 15:00    Pasieka - Granice 18,  63-645 Łęka Opatowska

Szkolenie grupy zaawansowanej:

Miejsce szkolenia: Centrum Kultury i Promocji ARTeria ul. Zwycięstwa 26, 43-178 Ornontowice

 • 12.10.2018      15:30 - 21:30
 • 13.10.2018      9:00 - 15:00
 • 14.10.2018      9:00 - 15:00    Pasieka - ul. Zielona   43-253 Pielgrzymowice

Szkolenie grupy podstawowej:

Miejsce szkolenia: Urząd Miasta Radlin[budynek C] salka konferencyjna ul. Rymera 15, 44-310 Radlin

 • 12.10.2018      15:30 - 21:30
 • 13.10.2018      9:00 - 15:00
 • 14.10.2018      9:00 - 15:00    Pasieka - ul. Zielona   43-253 Pielgrzymowice


News z 21.09.2018 r. - zobacz

 „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne” to projekt,  którego założeniem jest  aktywizacja obywateli w zakresie pszczelarskiej edukacji ekologicznej oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu ochrony owadów zapylających. W ramach projektu zrealizowano szkolenia łączące teorie z praktyką  w podziale na grupy podstawowe i zaawansowane. Jak wyglądały? Relacja poniżej.

Uczestnicy grupy podstawowej w miejscowości Wiewiórów (Gmina Lgota Wielka), swój dzień szkoleń niestacjonarnych spędzili na pasiece Pana Jerzego Lary (miejscowość Garnek), który jest właścicielem pasieki składającej się z ponad 300 rodzin pszczelich. Uczestnicy mogli zajrzeć do rodzin pszczelich, obejrzeć ramki oraz znaleźć matkę pszczelą. Ponadto, uczestnicy mieli również możliwość porównania pszczoły, trutnia i matki pszczelej, pod kątem wielkości i niezbędności w ulu.

Kolejne szkolenie tym razem dla  grupy zaawansowanej odbyło się w Gomunicach. Osobą prowadzącą był Pan Józef Polnik, zamieszkujący na terenie powiatu jastrzębskiego (woj. śląskie), który omówił różne sposoby gospodarowania oraz rodzaje pożytków pszczelich w różnych regionach Naszego kraju. Dzięki doświadczeniu Pana Józefa uczestnicy poznali również rodzaje maszyn i urządzeń pszczelich, jakie są stosowane poza granicami Polski.

Na szkoleniu w Sulmierzycach osobą prowadzącą był Pan Marcin Sosna, który również pochodzi i zamieszkuje na terenach graniczących z Czechami. Pan Marcin zaszczepił wśród uczestników chęć wychowu matek pszczelich na własne potrzeby, przedstawił i zaprezentował w praktyce, jak się to wykonuje i że nie jest to nic trudnego.

W następnym tygodniu realizowane były kolejne dwa szkolenia, w Brennej oraz w Kamieńsku. Szkolenie  w Brennej  prowadził pszczelarz, który zamieszkuje górny Śląsk, w związku z czym znowu uczestnicy mieli możliwość porównania prowadzonej gospodarki pasiecznej i pożytków pszczelich między stosunkowo daleko oddalonymi od siebie regionami.

Natomiast w dniu wyjazdu do pasieki, uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia jednego z pszczelarzy należących do Koła Pszczelarzy w Jastrzębiu Zdroju. W Kamieńsku, uczestnicy mieli przyjemność poznać młodszego właściciela pasieki zawodowej – Kamila Larę, który wraz z ojcem prowadzi pasiekę składającą się z ponad 300 rodzin pszczelich. Zobaczyli także profesjonalny sprzęt do miodobrania oraz sprzęt do wychowu matek pszczelich na sprzedaż.

 W Jastrzębiu Zdroju dla grupy zaawansowanej szkolenie prowadził dr. Wiesław Londzin – wysokiej klasy specjalista w zakresie gospodarki pasiecznej, właściciel pasieki zlokalizowanej na terenie Chorwacji, dlatego też podczas szkolenia w profesjonalny sposób przekazał uczestnikom wiedzę dotyczącą prawidłowego gospodarowania w pasiece oraz najnowsze regulacje prawne dotyczące prowadzenia pasieki pszczelej i wykorzystywania pożytków.

W Zebrzydowicach szkolenie prowadziła Pani dr. Maria Zoń – wysokiej rangi specjalistka w zakresie chorób pszczelich, pracująca od lat nad przyczynami i sposobami ich leczenia. Zachwyciła uczestników swoją wiedzą, oraz sposobem prowadzenia szkolenia – pełne zobrazowanie przyczyn i sposobów rozpoznawania wszystkich chorób pszczelich, jak również prawidłowego gospodarowania na pasiece, aby owych chorób uniknąć.

Natomiast Pan Sosna prowadził szkolenia w Świerklanach, gdzie wśród uczestników można było zobaczyć wielu doświadczonych pszczelarzy, którzy mają swoje pasieki od kilkudziesięciu lat. Pan Marcin przedstawił im nowoczesne i teraźniejsze sposoby gospodarowania na ulach poliuretanowych i styropianowych, jak również podczas dnia wyjazdowego do pasieki, uczestnicy mieli możliwość zobaczenia jednej z profesjonalnych pasiek, gdzie ule pszczele znajdowały się pod zadaszeniem, a wylotki do uli, były wydłużone o specjalne podesty.

Grupa szkoleniowa w Głubczycach miała przyjemność poznać Pana Jerzego Larę, dzięki czemu pojawiła się możliwość konfrontacji regionu śląskiego i opolskiego, pod względem prowadzenia pasiek pszczelich oraz występujących pożytków pszczelich. Dodatkowo, w dniu szkolenia wyjazdowego, uczestnicy mieli możliwość zobaczenia gospodarowania w ulach kasetowych, które umieszczone były w wozie Drzymały. Jest to jedna z najstarszych metod gospodarowania na ulach, aktualnie traktowanych jako wyjątkowe i bardzo rzadko spotykane.

Natomiast w Pietrowicach Wielkich odbyły się dwa szkolenia pszczelarskie, dla dwóch różnych grup szkoleniowych, gdzie uczestnicy byli członkami dwóch różnych Kół Pszczelarskich.

Ze względów organizacyjnych, chcieli odbywać szkolenie w jednym budynku, dlatego też, szkolenia tam prowadził Pan Kamil Lara oraz Pan Daniel Świerkowski – pochodzący z terenu województwa łódzkiego.

Uczestnicy i prowadzący szkolenia, porównali sposoby gospodarowania pomiędzy regionami, występujące choroby pszczele, jak również sposoby zapewnienia swoim pszczołom pożytku pszczelego. Ponadto, obie grupy szkoleniowe w dniu szkoleń niestacjonarnych, odwiedzili pasiekę jednego z członków Koła Pszczelarskiego w Jastrzębiu Zdroju, który posiadał specjalny mechanizm do podnoszenia uli pszczelich.

Prezentacje do pobrania:

 

 • Budowa ula i omówienie rodzajów uli - pobierz
 • Porady praktyczne z zakresu gospodarki pasiecznej - pobierz
 • Powiększenie pasieki - pobierz
 • Hodowla matek na własny użytek - pobierz
 • Powiększenie pasieki - pobierz
 • Choroby pszczół i ich zwalczanie - pobierz
 • Matki pszczele w gospodarce pasiecznej - pobierz
 • Asortyment produktów pszczelich - pobierz
 • Przygotowanie rodzin do zimowli - pobierz
 • Prawne regulacje prowadzenia pasieki, sprzedaży produktów pszczelich - pobierz


News z 1.08.2018 r. - zobacz

Zaproszenie na szkolenia  „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne”

W imieniu Fundacji EKOOSTOJA mamy przyjemność zaprosić na szkolenia „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne”. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość wysłuchania wykładów na tematy między innymi:

1. Charakterystyka owadów zapylających, rodzaje i zagrożenia wyginięciem
2. Budowa ula i omówienie rodzajów uli
3. Porady praktyczne z zakresu gospodarki pasiecznej
4. Powiększenie pasieki
5. Wykorzystanie pożytków i rodzaje roślin miododajnych
6. Matki pszczele w gospodarce pasiecznej
7. Asortyment produktów pszczelich
8. Choroby pszczół i ich zwalczanie
9. Przygotowanie rodzin do zimowli
10. Prawne regulacje prowadzenia pasieki, sprzedaży produktów pszczelich

Szkolenie obejmować będzie również wyjazd na pasiekę, gdzie wszyscy obecni mogli poznać prowadzenie pasieki „od kuchni”.

 

Zapraszamy do udziału  w szkoleniach!

Harmonogram szkoleń – pobierz


News z 10.07.2018 r. - zobacz

"Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne” - zapraszamy na spotkania informacyjne

Zapraszamy do udziału w spotkaniach  informacyjno-rekrutacyjnych realizowanych przez Fundację EKOOSTOJA  w ramach projektu „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne”. Jego celem jest aktywizacja obywateli w zakresie pszczelarskiej edukacji ekologicznej oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu ochrony owadów zapylających.

Program szkolenia dla obu grup:

Grupa podstawowa     

Program szkoleń – tematyka:

 • Charakterystyka owadów zapylających, rodzaje i zagrożenia wyginięciem
 • Budowa ula i omówienie rodzajów uli
 • Porady praktyczne z zakresu gospodarki pasiecznej
 • Powiększenie pasieki
 • Wykorzystanie pożytków i rodzaje roślin miododajnych
 • Matki pszczele w gospodarce pasiecznej
 • Asortyment produktów pszczelich
 • Choroby pszczół i ich zwalczanie
 • Przygotowanie rodzin do zimowli
 • Prawne regulacje prowadzenia pasieki, sprzedaży produktów pszczelich  

Grupa zaawansowana

Program szkoleń stacjonarnych – tematyka:

 • Budowa ula i omówienie rodzajów uli
 • Porady praktyczne z zakresu gospodarki pasiecznej
 • Powiększenie pasieki
 • Hodowla matek pszczelich na własny użytek
 • Choroby pszczół i ich zwalczanie

Program szkoleń niestacjonarnych – wyjazd do pasieki – 3 dzień szkolenia:

 • Spotkanie pod salą szkoleniową (uczestnicy zabierają własne kombinezony lub bluzy pszczelarskie).
 • Wspólny przejazd do pasieki.
 • Zajęcia praktyczne w pasiece (prezentacja pasieki i pracowni pasiecznej wraz z wyposażeniem, prezentacja ramek wraz z pszczołami, omówienie i prezentacja asortymentu produktów pszczelich, prezentacja gospodarki pasiecznej w praktyce).
 • Poczęstunek dla uczestników.
 • Powrót pod salę szkoleniową.

Najbliższe spotkania odbędą się:

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Powiat pajęczański

 • Gmina: Sulmierzyce   
 • Termin: 6.07.2018 o godz. 13:00       
 • Miejsce: Urząd Gminy w Sulmierzycach

Powiat bełchatowski  

 • Gmina: Kleszczów       
 • Termin: 6.07.2018 o godz. 14:30       
 • Miejsce: Urząd Gminy w Kleszczowie - Sala Urzędu Stanu Cywilnego

Powiat piotrkowski     

 • Gmina: Wola Krzysztoporska
 • Termin: 9.07.2018 o godz. 09:00
 • Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej sala nr 1

 

 • Gmina: Rozprza                       
 • Termin: 9.07.2018 o godz. 10:30
 • Miejsce: Urząd Gminy w Rozprzy

Powiat wieruszowski                          

 • Gmina: Czastary
 • Termin: 11.07.2018 o godz. 14:00
 • Miejsce: Urząd Gminy w Czastarach - sala narad

 

 • Gmina: Łubnice                        
 • Termin: 11.07.2018 o godz. 17:00
 • Miejsce: Sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Wójcini

Powiat radomszczański

 • Gmina: Lgota Wielka                           
 • Termin: 6.07.2018 o godz. 17:00
 • Miejsce: Urząd Gminy w Lgocie Wielkiej - Sala posiedzeń
 • Gmina: Gomunice                   
 • Termin: 9.07.2018 o godz.13:30
 • Miejsce: Urząd Gminy w Gomunicach
 • Gmina: Kamieńsk                                
 • Termin: 9.07.2018 o godz. 15:00
 • Miejsce: Urząd Miasta w Kamieńsku - Sala obrad
 • Gmina: Gidle                           
 • Termin: 13.07.2018 o godz. 10:30
 • Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Gidlach
 • Gmina: Żytno                          
 • Termin: 13.07.2018 o godz. 12:00
 • Miejsce: Urząd Gminy w Żytnie
 • Gmina: Kodrąb                        
 • Termin: 13.07.2018 o godz.15:00
 • Miejsce: Gminne Centrum Informacji w Dmeninie
 • Gmina: Kobiele Wielkie                        
 • Termin: 13.07.2018 o godz. 16:00
 • Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kobielach Wielkich

Aktualizacja terminów i kolejnych spotkań, będzie znajdowała się na stronie internetowej Partnera KSOW www.ekoostoja.com, oraz pod numerem telefonu 506-976-920.

Działania informacyjno-promocyjne do projektu są prowadzone dwuetapowo:

Etap 1 - promocja projektu za pośrednictwem ulotek i plakatów, które zostały wysłane do 517 gmin zlokalizowanych na terenie województw, do których skierowany jest projekt wraz z prośbą o umieszczenie informacji na stronach/serwisach internetowych.

Etap 2 - weryfikacja poziomu zainteresowania udziałem w szkoleniach oraz organizacja spotkań informacyjno-rekrutacyjnych, podczas których, osoby zainteresowane będą miały możliwość uzupełnienia formularza zgłoszeniowego (minimum 70 spotkań).

Rekrutacja do projektu również będzie podzielona na etapy:

Etap 1 - uzupełnienie formularza zgłoszeniowego (dane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, dane kontaktowe, poziom wykształcenia, dane dodatkowe weryfikujące kryteria punktowe) podczas spotkań informacyjno-rekrutacyjnych, bądź przesłanie uzupełnionego formularza na adres biura projektu (siedziby Partnera); Etap 2 - weryfikacja poprawności formularza, uzupełnienie ewentualnych braków oraz kompletowanie kandydatów w grupy szkoleniowe (możliwie w obrębie sąsiadujących gmin); Etap 3 - informowanie uczestników o terminach i godzinach szkolenia.

Rekrutacja zostanie zakończona, gdy zostanie utworzone 20 grup szkoleniowych, w tym na terenie każdego województwa co najmniej utworzą się 2 grupy 15-osobowe, wraz z min 4-osobową listą rezerwową na każde województwo.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach pszczelarskich.

 


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009