Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Przetwórstwo oparte na lokalnych zasobach szansą rozwoju dla polskich sadowników

Zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnym do Francji i Hiszpanii organizowanym przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalną Grupą Działania Owocowy Szlak oraz Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior-Lokalna Grupa Działania, w ramach operacji : „Przetwórstwo oparte na lokalnych zasobach szansą rozwoju dla polskich sadowników”

Celem operacji jest poznanie zasad współpracy w sektorze rolnym w oparciu o lokalne zasoby w innych krajach Unii Europejskiej.

Cel ogólny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe tj.

 • wymianę doświadczeń  na temat organizacji przetwórstwa owoców (jabłka-produkcja jabłecznika)  pod kątem prawnym, organizacyjnym, marketingowym oraz finansowym na terenie Francji oraz Hiszpanii.
 • upowszechnienie aktualnej wiedzy na temat produkcji jabłecznika
 • wymianę doświadczeń i wzrost umiejętności praktycznych w zakresie nowych kierunków działalności pozarolniczej

Udział w wyjeździe studyjnym pozwoli uczestnikom na :

 • zapoznanie się z funkcjonującymi organizacjami producentów/przetwórców w tym poznanie relacji rolnik-przetwórstwo-handel;
 • spotkania z władzami regionalnymi uwzględniające informacje nt. rozwoju gospodarstw prowadzących produkcję sadowniczą oraz małe przetwórstwo w kontekście wysokości dochodów rolników;
 • wizytacje w gospodarstwach sadowniczych ; dobre praktyki
 • wizyty w zakładach przetwórczych; dobre praktyki
 • wizyty w organizacjach zajmujących się promocją cydru

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z całej Polski reprezentujące następujące grupy;

 • producentów/sadowników specjalizujących się  w produkcji jabłek, czyli osoby którym bliska jest popularyzacja polskiego sadownictwa, zajmują się produkcją sadowniczą
 • przedstawicieli organizacji udzielających dotacji na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich tj. LGD
 • przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego  

Planowana data wyjazdu studyjnego 14-20 październik 2018 r.


News z dnia 24.08.2018
News z dnia 30.10.2018

 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009