Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Konkurs AgroLiga 2018 – etap wojewódzki

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w partnerstwie z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie realizuje operację pt. Konkurs AgroLiga 2018 – etap wojewódzki.

Celem operacji jest podniesienie jakości realizacji Programu poprzez

 • wyłonienie Mistrza i Wicemistrza w kategoriach Rolnicy oraz Mistrza i Wicemistrza w kategoriach Firmy w 4 województwach, którzy uzyskują wysokie wyniki ekonomiczne, stosując innowacyjne rozwiązania technologiczne i korzystając ze wsparcia finansowego w ramach funduszy europejskich.
 • rozpropagowanie informacji wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich o możliwościach dalszego rozwoju obszarów wiejskich uwzględniając wsparcie finansowe z funduszy UE.
 • zwiększenie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich o możliwościach dywersyfikacji prowadzonej działalności przy udziale funduszy europejskich.

Grupą docelową operacji są:

Rolnicy, właściciele i przedstawiciele firm z otoczenia rolnictwa uczestniczący w konkursie, mieszkańcy obszarów wiejskich, uczestnicy konkursu lat ubiegłych, doradcy rolniczy, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa, przedstawiciele mediów.

W ramach operacji zaplanowano realizację następujących form:

 • dwie publikacje internetowe w 4 województwach i na 4 portalach informacyjnych  w różnych obszarach województw
 • 4 Konkursy
 • 4 Seminaria finałowe Konkursu AgroLiga 2018 – etap wojewódzki
 • 4 artykuły w prasie lokalnej, w 4 województwach

Planowane rezultaty/wyniki operacji/efekty:

640 uczestników seminariów oraz mieszkańców obszarów wiejskich północno-wschodniej Polski dzięki uczestnictwu oraz informacjom i publikacjom zawartych w internecie i prasie na temat konkursu dowiedzą się więcej o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wparciu finansowym w ramach PROW 2014-2020, co przyczyni się do podniesienia jakości realizacji Programu. Prezentacja  osiągnięć uczestników konkursu będzie doskonałą promocją zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

4 konkursy na których wyłonionych zostanie 16 laureatów (Mistrzów i Wicemistrzów) w 4 województwach Polski północno-wschodniej (mazowieckie, podlaskie, lubelskie, warmińsko-mazurskie)


News z 18.09.2018- zobacz

Podsumowanie konkursu AgroLiga 2018 w województwie warmińsko-mazurskim

W tym roku uroczysty finał eliminacji wojewódzkich odbył się podczas XXV Jesiennych Targów Rolniczych „Wszystko dla rolnictwa” w pierwszym sobotnim dniu targów, tj. 1 września 2018.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: minister rolnictwa i rozwoju wsi oraz prezesi: ARiMR, KOWR i KRUS. Patronat medialny nad konkursem sprawuje Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO. Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów Krajowych AgroLigi 2018 w kategoriach rolnicy i firmy. Podczas uroczystej gali organizowanej przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa

Rolniczego z siedzibą w Olsztynie nie zabrakło przemówień, gratulacji i podziękowań. Przeprowadzono dwa wykłady. Pierwszy nt. „Najlepszych wzorców i dobrych praktyk na przykładzie gospodarstw i przedsiębiorstw Polski północno-wschodniej” oraz prezentację uczestników konkursu z trzech województw: podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego przedstawiła mgr inż. Maria Suszko, kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich WMODR z siedzibą w Olsztynie. Natomiast „Politykę rozwoju obszarów wiejskich i wsparcie finansowe” zaprezentowała dr hab. Renata Marks-Bielska (profesor UWM) z Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów instytucji rolniczych, przedstawicieli banków, firm z branży rolno-spożywczej oraz najlepszych rolników z województwa warmińsko-mazurskiego.

Na podstawie przeprowadzonych wizytacji w gospodarstwach i firmach oraz dostępnej dokumentacji i rozeznania komisja konkursowa „AgroLiga 2018” podjęła decyzję o przyznaniu następujących miejsc i wyróżnień:

Kategoria ROLNIK

 • Mistrz AgroLigi 2018 Pisarewicz Krzysztof Sarnowo, powiat nidzicki
 • V-ce Mistrz AgroLigi 2018 Kwiatkowski Maciej Kornatki, powiat nowomiejski

Laureaci konkursu

 • Zbigniew Mamryk Pieczarki, powiat węgorzewski
 • Elżbieta i Andrzej Spirydonow Miłogórze, powiat lidzbarski
 • Anna i Mieczysław Pawelczykowie Biały Grunt, powiat szczycieński
 • Łukasz Pergoł Burkat, powiat działdowski
 • Anna i Lech Marczakowie Giże, powiat olecki
 • Bogusław Brożko Osieka, powiat bartoszycki
 • Wiesława i Sławomir Koronkiewiczowie Dobra Wola, powiat ełcki
 • Dariusz Zakrzewski Tuszewo, powiat iławski
 • Krzysztof Więcek Maciejowięta, powiat gołdapski
 • Kamil Szewczyk Świdry, powiat giżycki
 • Andrzej Dzikowski Ramsowo,powiat olsztyński
 • Zbigniew Makowski Tuszewo, powiat iławski
 • Dariusz Lewandowski Sampława, powiat iławski

Kategoria FIRMA:

 • Mistrz AgroLigi 2018 BROWAR KORMORAN Sp. z o. o. Olsztyn, powiat olsztyński
 • V-ce Mistrz AgroLigi 2018 Zakład Przetwórstwa Spożywczego IRWEGA Małe Bałówki, powiat nowomiejski

Laureatom serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów w codziennej pracy, tworzeniu konkurencyjnego rolnictwa i kreowania pozytywnych zmian na terenach wiejskich Warmii, Mazur i Powiśla.

Mistrzowie AgroLiga 2018 w kategoriach rolnicy i firmy zmierzą się ze swoimi rywalami na szczeblu krajowym. Wyniki poznamy wiosną przyszłego roku.

Podsumowanie - pobierz


News z 20.09.2018 - zobacz

Podlaska Agroliga rozstrzygnięta!

Milena i Kamil Chodniccy z Kumelska w powiecie kolneńskim oraz firma ROLTOMA Tomasz Stypułkowski z Sokół w powiecie wysokomazowieckim to tegoroczni mistrzowie Podlaskiej Agroligi. Finał konkursu organizowanego przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbył się 14 września w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Podlascy mistrzowie będą reprezentować województwo podlaskie na szczeblu krajowym.

W finałowej gali uczestniczyli wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz wicewojewoda podlaski Jan Zabielski, który wręczył nagrody mistrzom, wicemistrzom i laureatom tegorocznej edycji konkursu.

Celem konkursu jest promocja rolników i firm potrafiących produkować bardzo dobre wyroby na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, a także poszukiwanie i promowanie ludzi, którzy odnieśli sukces w rolniczej branży, a jednocześnie mogą być wzorem dla innych.

PODR w Szepietowie uczestniczy w organizacji konkursu Agroliga od 1994 roku i co roku wyłania liderów podlaskiego agrobiznesu w kategorii gospodarstwa rolne i przedsiębiorstwa.

Udział w konkursie jest ogromnym wyróżnieniem. Wszyscy uczestnicy są mistrzami w swoim otoczeniu. Tworzą podlaską elitę rolników i przedsiębiorców.

– Konkurs prezentuje siłę podlaskiego rolnictwa. Na sali są dzisiaj najlepsi rolnicy z regionu, którzy prowadzą swoje gospodarstwa na wysokim poziomie, umiejętnie korzystając ze środków krajowych i unijnych. Wszyscy jesteście dziś zwycięzcami, chcę Wam podziękować za udział w konkursie, za trud i nowoczesne myślenie oraz odwagę we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w swoich gospodarstwach i firmach – powiedział Tadeusz Markowski, zastępca dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, podsumowując finał konkursu.

W tym, roku o najwyższe laury ubiegało się osiem gospodarstw i cztery firm z dokończonymi inwestycjami.

O tytuł Mistrza ubiegały się gospodarstwa i firmy z zamkniętymi inwestycjami, cechujące się płynnością finansową, wyróżniające się estetyką otoczenia. Komisja konkursowa dokonując wyboru brała pod uwagę m.in.: sposób organizacji produkcji, zastosowane technologie, posiadane certyfikaty, potencjał produkcyjny, efektywność oraz relacje ze społecznością lokalną.

Startujące w konkursie rolnicy i firmy to doskonały przykład różnorodności Podlasia zarówno pod względem kulturowym, gospodarczym jak i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Z pasją i zaangażowaniem realizują swoje zamierzenia, tworząc najlepsze wzorce, a uczestnicząc w konkursie propagują dobre praktyki, o czym mówiła podczas finału, Anna Fatyga z PODR w Szepietowie prezentując uczestników konkursu.

Finał konkursu był okazją do wysłuchania wykładu dr  hab. Zofii Kołoszko-Chomentowskiej na temat polityki rozwoju obszarów wiejskich i wsparcia finansowego.

Występ „Kompani Męskiej z Kalinówki Kościelnej”, w której Krzysztof Szaciło uczestnik konkursu jest jednym z członków zespołu, uświetnił finał Podlaskiej Agroligi.

Wyniki konkursu

Kategoria Rolnicy

Mistrz Podlaskiej Agroligi 2018

Milena i Kamil Chodniccy, Kumelsk, powiat kolneński

Rolnicy prowadzą gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji mleka wysokiej jakości. W pracy pomagają rodzice Barbara i Adma, od których przejęli gospodarstwo. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 84 ha. Produkcja roślinna i struktura zasiewów podporządkowana jest pod potrzeby żywieniowe zwierząt. Stado podstawowe liczy 127 szt. krów mlecznych o średniej wydajności 9 200 litrów w laktacji. Sprzedaż mleka za ostatni rok wynosiła 875 tys. litrów w klasie ekstra. Najnowocześniejsza, innowacyjna i w pełni zautomatyzowana, wolnostanowiskowa obora wyposażona jest w dwa roboty udojowe, robot do czyszczenia ruszt, czochradła, automatyczny mikser do gnojowicy, elektryczne kurtyny, oświetlenie ledowe, agregat prądotwórczy. Każda sztuka w stadzie jest indywidualnie monitorowana. Gospodarstwo spełnia standardy UE pod względem dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska. Obornik magazynowany jest na płycie obornikowej, zaś gnojowica przechowywana jest w zbiorniku na gnojowicę, który znajduje się pod oborą. W gospodarstwie wszystko ma swoje miejsce. Estetyczne podwórko, zadbane maszyny, warsztat, który może służyć za wzór uporządkowania. Wszędzie kwiaty, romantyczne oświetlenie, małe budowle ogrodowe. Rolnicy za ład i porządek oraz dbałość o bezpieczeństwo pracy w tym roku zostali nagrodzeniu pierwszym miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo rolne etap wojewódzki. Gospodarze są otwarci na współpracę, cenieni w swoim środowisku za zaradność, życzliwość i pomoc sąsiedzką. Mają ogromna wiedzę, są fachowcami w swoim zawodzie. Chętnie wprowadzają innowacyjne rozwiązania. Nie boją się wyzwań i podejmowania odważnych decyzji. Ich siła tkwi w rodzinie. Plany i decyzje są podejmowane wspólnie i to przynosi efekty nie tylko w postaci dochodów, ale przede wszystkim zadowolenia z dobrze wykonanej pracy.

Wicemistrz Mistrz Podlaskiej Agroligi 2018

Daniel i Monika Kamińscy, Siekierki w gm. Drohiczyn, powiat siemiatycki

Rolnicy prowadzą 130-hektarowe gospodarstwo rolne. Są producentami trzody chlewnej cyklu zamkniętego. Stado podstawowe liczy 280 sztuk macior. Roczna produkcja żywca wieprzowego wynosi 1 050 ton.

Laureaci

 • Wioletta i Kazimierz Szkiłądź, Jaminy, gm. Sztabin, pow. augustowski
 • Aneta i Adam Gąsowscy, Łapy Korczaki, gm. Łapy, pow. białostocki
 • Krzysztof Zembrowski Bodaczki, gm. Boćki, pow. bielski
 • Wiesława i Robert Szabrańscy, Łojki, gm. Grajewo, pow. grajewski
 • Marzena i Krzysztof Szaciło, Kalinówka Kościelna, gm. Knyszyn, pow. moniecki
 • Ewa i Łukasz Deputat, Lebiedzin, gm. Sokółka, pow. sokólski

Kategoria firmy

Mistrz Podlaskiej Agroligi 2018

ROLTOMA Tomasz Stypułkowski, Sokły, powiat wysokomazowiecki

Firma Roltoma Tomasz Stypułkowski prowadzi działalność w branży rolniczej od 2006 roku. Siedziba firmy początkowo znajdowała się w Stypułkach-Święchach (gmina Kobylin Borzymy). Rozwój firmy i wzrost liczby klientów spowodował przeniesienie siedziby do Sokół. Korzystne usytuowanie przy drodze wojewódzkiej Wysokie Mazowieckie – Białystok, w znacznym stopniu ułatwiło dojazd i dostęp potencjalnym klientom. W nowej siedzibie do dyspozycji klientów oddano nowoczesną halę serwisową o dużej powierzchni, biuro obsługi klienta, plac wystawowy oraz sklep części zamiennych do maszyn rolniczych. Oprócz sklepu i sprzedaży maszyn bezpośrednio z placu uruchomiono sprzedaż internetową poprzez ogólnodostępne witryny internetowe. Załoga to zespół wykwalifikowanych serwisantów stacjonarnych i terenowych oraz przedstawicieli handlowych. Działalność firmy jest doceniana na rynku krajowym i zagranicznym. Maszyny nowe i używane są eksportowane do krajów UE. Od stycznia 2018 roku firma jest wyłącznym autoryzowanym dealerem Massey Ferguson w województwie podlaskim. Dodatkowo firma oferuje świadczenia usług sprzętem rolniczym w zakresie produkcji roślinnej i możliwość wypożyczania nowoczesnych maszyn rolniczych. Jest to nowa gałąź w działalności przedsiębiorstwa, która bardzo dynamicznie się rozwija.

Wicemistrz Mistrz Podlaskiej Agroligi 2018

Dwór Bartnika, Narewka, pow. hajnowski

Dwór Bartnika w Narewce to komfortowy kompleks wypoczynkowy zlokalizowany w sercu Puszczy Białowieskiej. Do dyspozycji gości są komfortowe pokoje, stylowa restauracja, sala fintness, SPA i muzeum pszczelarstwa. Właściciele obiektu od wielu lat prowadzą zawodową pasiekę.

Laureaci

 • Zakład Przetwórstwa Mięsnego, „PROTASIEWICZ” Tadeusz Protasiewicz, Ejszeryszki, gm. Rutka-Tartak, pow. Suwałki
 • RafRol Usługi Rolnicze i Sprzedaż Hurtowa, Rębiszewo-Zegadły, gm. Kołaki Kościelne, pow. zambrowski

Tegoroczna edycja konkursu organizowana była w ramach projektu „Konkurs agroliga 2018 – etap wojewódzki” w partnerstwie z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Liderem tego działania był Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Za koordynację projektu odpowiadała Sylwia Sikorska. Treść merytoryczną przygotował Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009