Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

„Jakość i bezpieczeństwo żywności w małym przetwórstwie rolno-spożywczym”

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w partnerstwie z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie realizuje operację pt. Jakość i bezpieczeństwo żywności w małym przetwórstwie rolno-spożywczym.

Celem operacji jest podniesienie świadomości i wiedzy wśród 70 uczestników przedsięwzięcia w zakresie zachowania bezpieczeństwa i wysokiej jakości wytwarzanej żywności jako warunków podstawowych przy małym przetwórstwie rolno – spożywczym. Operacja przyczyni się do realizacji celów szczegółowy

 • nabycie przez 70 uczestników  w trakcie konferencji wiedzy z zakresu jakości i bezpieczeństwa żywności wytwarzanej w małych przetwórniach i rozprowadzanej w ramach krótkich łańcuchów dostaw
 • nabycie przez 70 uczestników  wiedzy praktycznej  z zakresu małego przetwórstwa rolno - spożywczego poprzez  poznanie dobrych praktyk w  małych zakładach przetwórczych na przykładzie innych krajów UE
 • podniesienie przez 70 uczestników wyjazdu studyjnego wiedzy z zakresu procedur dotyczących uzyskania certyfikatu w systemie jakości żywności na przykładzie wybranych producentów.
 • podniesienie przez 70 uczestników świadomości co do konieczności wytwarzania  bezpiecznej i wysokiej jakości żywności jako warunku odniesienia sukcesu w prowadzonej działalności
 • wzrost świadomości wśród 70 uczestników na temat przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez sieciowanie producentów żywności, nowoczesne systemy sprzedaży
 • aktywizacja 70 mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podejmowania inicjatyw zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy

Grupą docelową operacji są:

mieszkańcy obszarów wiejskich czterech sąsiadujących województw tj. warmińsko- mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego, w tym:

 • rolnicy i inni mieszkańcy obszarów wiejskich zainteresowani podjęciem małego przetwórstwa rolnego
 • osoby już prowadzący małe przetwórstwo rolno zamierzający wprowadzać zmiany
 • doradcy rolniczy
 • naukowcy.

W ramach operacji zaplanowano realizację następujących form:

 • 3 wyjazdy studyjne dla 70 uczestników
 • Konferencja

Planowane rezultaty/wyniki operacji/efekty:

 • 70 uczestników zdobędzie wiedzę z zakresu utrzymania jakości i zachowania bezpieczeństwa żywności wytwarzanej w małych przetwórniach
 • 70 uczestników  zapozna się z przykładami praktycznego pozyskania certyfikatów jakości żywności
 • 70 uczestników operacji wymieni swoją wiedzę i doświadczenie na temat bezpieczeństwa i jakości żywności wytwarzanych w małych przetwórniach i dostarczonej bezpośrednio do konsumenta


News z 25.09.2018 r.

Jakość i bezpieczeństwo żywności - relacja

Konferencja nt. „Jakość i bezpieczeństwo żywności w małym przetwórstwie rolno-spożywczym” odbyła się w hotelu BELFORD w Piątnicy Poduchownej w dniach 5-6 września 2018r. Organizatorem był Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w partnerstwie z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.  

Celem projektu było podniesienie świadomości i wiedzy uczestników konferencji w zakresie zachowania bezpieczeństwa i wysokiej jakości wytwarzanej żywności jako warunków podstawowych przy małym przetwórstwie rolno – spożywczym. W trakcie konferencji przedstawiono informacje z zakresu jakości i bezpieczeństwa żywności wytwarzanej w małych przetwórniach i rozprowadzanej w ramach krótkich łańcuchów dostaw.

Grupą docelową operacji byli mieszkańcy obszarów wiejskich czterech sąsiadujących województw tj. warmińsko- mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego, w tym:

 • rolnicy i inni mieszkańcy obszarów wiejskich zainteresowani podjęciem małego przetwórstwa rolnego
 • osoby już prowadzący małe przetwórstwo rolno zamierzający wprowadzać zmiany
 • doradcy rolniczy
 • naukowcy.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz naszego województwa, dyrektorów szkół weterynaryjnych, rolniczych i ogólnokształcących, przedstawicieli instytucji rolniczych, przedstawicieli z branży rolno-spożywczej z województwa podlaskiego.

Konferencję otworzył i przedstawił jej założenia Pan Adam Niebrzydowski - dyrektor Podlaskiego Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. W ramach konferencji omówione został siedem bloków tematycznych:

 • Małe przetwórstwo rolno – spożywcze na przykładzie innych krajów
 • Bezpieczeństwo żywności –  spełnianie wymogów higienicznych i weterynaryjnych w małym przetwórstwie produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Bezpieczeństwo żywności – spełnianie wymogów higienicznych i sanitarnych w małym przetwórstwie produktów pochodzenia roślinnego
 • Wyróżnianie produktów wysokiej jakości – systemy jakości żywności
 • Identyfikowalność i autentyczność żywności tradycyjnej i regionalnej
 • Etyka w przetwórstwie żywności
 • Sieciowanie producentów żywności, nowoczesne systemy sprzedaży.

Po obiedzie w pierwszym dniu konferencji  odbyła się część wyjazdowa do przetwórców o zróżnicowanym profilu działalności:

 • przetwórstwo mleka   - Agnieszka i Marcin Bielec, Aulakowszczyzna 12,  16-140 Korycin
 • przetwórstwo mięsa – Andrzej Dziekoński, Dziękonie 41, 19-100 Dziękonie gm. Jaświły
 • przetwórstwo warzyw i owoców, W. I J. Wykowski - Spółka Jawna, ul. Szosa Zambrowska 122A, 18-400 Łomża 

Wyjazdy studyjne do małych przetwórni i rozmowy z przetwórcami pozwoliły uczestnikom zapoznać się z dobrymi praktykami w zakresie przetwórstwa, bezpieczeństwa i jakości żywności.

W drugim dniu przedsięwzięcia do dyskusji moderowanej  zaproszono naukowców z Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży i prezesa Zrzeszenia Producentów Sera Korycińskiego pana Marcina Bielca i przedstawiciela PODR Szepietowo. Dyskusja pozwoliła usystematyzować problem rozwoju małego przetwórstwa rolno – spożywczego jako ważnego elementu rozwoju obszarów wiejskich. W województwach  podlaskim, mazowieckim, warmińsko mazurskim i lubelskim, pomimo dobrze rozwiniętego rolnictwa jest niewiele małych lokalnych przetwórni będących alternatywą dla wielkoprzemysłowego przetwórstwa. Małe przetwórnie umożliwiają wykorzystanie unikalnych receptur regionalnych stanowiących nawiązanie do bogatych lokalnych tradycji kulinarnych. Takich produktów coraz częściej poszukują konsumenci, zwłaszcza gdy są one potwierdzone oficjalnym certyfikatem jakości. Za taką żywność są gotowi zapłacić więcej.  Niezbędnym warunkiem jest zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości wytwarzanej żywności.  W powszechnym odczuciu wymogi weterynaryjne i sanitarne stanowią wielką barierę w podejmowaniu małego przetwórstwa. Niedostateczna wiedza w zakresie oczekiwań inspekcji uprawnionych do kontroli produkcji przyczynia się do odkładania decyzji o rozpoczęciu działalności. Brak wiedzy i znikome uczestnictwo w systemach gwarantujących jakość, obniża wiarygodność i efektywność ekonomiczną małego przetwórstwa. Wprowadzone w ostatnich latach przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nowe możliwości produkcji marginalnej, lokalnej, ograniczonej (MLO), sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przetwórców i konsumentów.

Przekazanie i ugruntowanie wiedzy, pokazanie dobrych praktyk, uświadomienie zależności popytu od bezpieczeństwa i gwarantowanej jakości żywności  to jedno z ważniejszych założeń jakie przedstawiane były podczas konferencji.


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009