Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

II Ogólnopolska wystawa królików miejscem spotkania hodowców z kraju i z zagranicy

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Trójmiejskim Związkiem Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu, Ptaków Ozdobnych, Królików i Drobnych Zwierząt oraz Okręgowym Związkiem Hodowców Drobnego Inwentarza w Bielsku - Białej realizują operację pt. II Ogólnopolska wystawa królików miejscem spotkania hodowców z kraju i z zagranicy.

Głównym celem operacji jest informowanie społeczeństwa na temat walorów hodowli drobnego inwentarza i możliwości pozyskania wsparcia finansowego.

Grupa docelowa: operacja skierowana jest do osób zainteresowanych wymianą doświadczeń w chowie i hodowli królików oraz poszerzeniem wiedzy z zakresu ekonomiczno-organizacyjnych aspektów hodowli żywca króliczego na tle krajowych i zagranicznych doświadczeń. Do udziału w operacji zapraszani są hodowcy królików o wysokich walorach genetycznych, gotowi zaprezentować swoje zwierzęta na II Ogólnopolskiej wystawie królików, rolnicy, doradcy rolniczy, przedstawiciele instytucji okołorolniczych oraz sympatycy hodowli królików i drobnego inwentarza z Podkarpacia oraz województw ościennych: lubelskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego a także goście z kraju i z zagranicy.

W ramach operacji zaplanowano:

  • imprezę wystawienniczą dla hodowców królików z kraju i z zagranicy, zwieńczoną oceną prezentowanych zwierząt i wręczeniem nagród;
  • konferencję przedstawiającą ekonomiczno-organizacyjnych aspektów hodowli żywca króliczego na tle krajowych i zagranicznych doświadczeń.

Operacja promowana będzie poprzez spoty reklamowe w radio i telewizji oraz poprzez ogłoszenia w prasie regionalnej i plakaty reklamowe dystrybuowane w środkach transportu publicznego.

Planowane wyniki operacji/efekty

przeprowadzenie Wystawy królików zakończone wyłonieniem 40 przodujących hodowców, a tym samym promujące osiągnięcia hodowlane.

Przekazanie merytorycznej wiedzy w zakresie chowu i hodowli królików opartej na doświadczeniach najlepszych hodowli w kraju i z granicami, skierowanej do 100 uczestników konferencji.

Długookresowym efektem będzie wzrost zainteresowania mieszkańców obszarów wiejskich alternatywnym kierunkiem produkcji ( szczególnie gospodarstw posiadających mniejsze zasoby gruntów rolnych ), a tym samym wzrost dochodu rolniczego i rentowności produkcji oraz zainteresowania funduszami pomocowymi skierowanymi do mniejszych gospodarstw (Poddziałanie: 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw - operacje typu: Restrukturyzacja małych gospodarstw). Operacja przyczyni się do zwiększenia integracji środowiska hodowców, nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy służbami doradczymi i instytucjami okołorolniczymi oraz powstania inicjatyw związanych z rozpoczęciem chowu królików i przetwórstwa mięsa króliczego.


News z 10.09.2018 r. 

Zaproszenie na II Ogólnopolską Wystawę Królików

W imieniu Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zapraszamy na II Ogólnopolską Wystawę Królików. 6 i 7 października hodowcy królików będą mieli możliwość zaprezentowania swojego dorobku hodowlanego, a entuzjaści i pasjonaci możliwość obejrzenia zaprezentowanych zwierząt. W ramach wystawy zorganizowana będzie pierwsza klubowa wystawa królików rasy Olbrzym Belgijski.

6 października wystawie towarzyszyć będzie konferencja „Ekonomiczno - organizacyjne aspekty hodowli żywca króliczego na tle krajowych i zagranicznych doświadczeń”.

Więcej informacji na stronie Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

Karta uczestnictwa - pobierz

Regulamin - pobierz


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009