Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Identyfikacja, upowszechnianie i promocja dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich

Polska Organizacja Turystyczna w Warszawie w partnerstwie z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne w Nałęczowie realizuje projekt pt. Identyfikacja, upowszechnianie i promocja dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich

Celem operacji jest identyfikacja, upowszechnianie i promocja dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich. W tym przede wszystkim: identyfikacja dobrych praktyk poprzez przeprowadzenie konkursu dotyczącego turystyki
na obszarach wiejskich i wyłaniającego najlepsze praktyki; upowszechnienie poprzez komunikację i promocję najlepszych przykładów dobrych praktyk związanych z turystyką wiejską; rozpowszechnianie wiedzy na temat zasad przygotowania  innowacyjnych rozwiązań związanych z tworzeniem ofert w turystyce wiejskiej.

Projekt skierowany jest do mieszkańców wsi prowadzących lub planujących podjęcie działalności turystycznej, do podmiotów prowadzących lub planujących podjęcie działalności turystycznej na wsi oraz do turystów korzystających lub chcących skorzystać z bazy turystyki wiejskiej. 

W ramach operacji zaplanowano realizację następujących form:

 

  • publikacja/ materiał drukowany, publikacje na portach społecznościowych Social Media.

Realizacja operacji podzielona zostanie na II etapy  - w pierwszym  identyfikowane będą dobre praktyki - przeprowadzony zostanie konkurs w kategoriach: wypoczynek u rolnika; wypoczynek na wsi; oferta wypoczynkowa turystyki wiejskiej; oferta szlaków kulinarnych na terenach wiejskich.  Przeprowadzone zostanie rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród podczas konferencji.

W drugim etapie realizacji projektu rozpowszechniane i promowane będą zidentyfikowane dobre praktyki (działania promocyjne dla laureatów konkursu).

Działania promocyjne będą prowadzone za pomocą narzędzi:

  • Promocja w Internecie – m.in. blogerzy, media społecznościowe
  • Publikacja drukowana dot. nagrodzonych dobrych praktyk
  • Media elektroniczne prowadzone przez POT

Planowane rezultaty/wyniki operacji/efekty:

Dzięki realizacji konkursu w ramach zakładanej operacji wybranych zostanie co najmniej 10 dobrych praktyk rozwoju turystyki wiejskiej. Te wyjątkowe działania na mapie turystycznej Polski zostaną uhonorowane specjalnym tytułem Polskiej Organizacji Turystycznej i będą rekomendacją dla potencjalnych turystów.

Projekt będzie mógł też przyczynić się do tworzenia markowych produktów turystyki wiejskiej i ich komercjalizacji, a co za tym idzie do efektywnego wykorzystania potencjału obszaru produktowego w regionach wiejskich.

Jego celem jest także upowszechnianie wysokich standardów wiejskiej bazy recepcyjnej i jakości świadczonych usług, a także aktywizacja mieszkańców wsi oraz wymiana doświadczeń.

 


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009