Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Cztery podejścia jeden cel-wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska realizuje operację pn. "Cztery podejścia jeden cel – wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD”, otrzymując dofinansowanie w wysokości  226 181,34 zł.

Operacja jest realizowana na obszarze 4 województw (w tym województwo wielkopolskie – obszar Partnera KSOW)  w partnerstwie ze:

- Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” – województwo lubelskie,

- Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” - województwo dolnośląskie,

- Lokalną Grupą Działania "Zielone Bieszczady" - województwo podkarpackie.

Celem operacji jest zbudowanie platformy współpracy - partnerstwa w obszarze działań lokalnych grup działania (LGD) z wykorzystaniem zasobów lokalnych poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy partnerami i wypracowanie innowacyjnych instrumentów, poprawiających wdrażanie inicjatyw z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto celem operacji jest również zwiększenie świadomości mieszkańców oraz przedsiębiorców z obszaru funkcjonowania lokalnych grup działania, biorących udział w realizacji działań w zakresie promocji i wdrażania innowacyjnych narzędzi w oparciu o dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze.

W ramach operacji zostanie zorganizowanych 12 wizyt studyjnych na obszarze poszczególnych lokalnych grup działania z czterech województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubelskiego i podkarpackiego, które przybliżą uczestnikom kulturowość poszczególnych obszarów i efektywne rozwiązania w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych. Podsumowaniem projektu będzie wspólne seminarium podczas, którego przedstawione zostaną innowacyjne narzędzia umożliwiające wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w nowym okresie programowania z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych.

Projekt skierowany jest do osiemdziesięciu przedstawicieli zarządów, pracowników biur, koordynatorów gminnych, członków rad oceniających wnioski, liderów lokalnych, młodzieży oraz członków stowarzyszeń reprezentujących poszczególne lokalne grupy działania.

Efektem długofalowym operacji będzie nawiązanie kontaktów, które przyczyniają się do realizacji potencjalnych projektów współpracy oraz zbudowanie podstaw do projektów aktywizujących, promujących i upowszechniających wiedzę o wzmocnieniu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

 Zapraszamy mieszkańców poszczególnych partnerów do udziału w projekcie i trzydniowych wizytach organizowanych przez poszczególne LGD dla swoich reprezentantów do pozostałych trzech partnerów oraz w seminarium podsumowującym operację.

Więcej informacji na stronie: http://krajnazlotowska.pl/ 


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009