Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Projekty Partnerów KSOW w Planie operacyjnym Jednostki Centralnej KSOW na lata 2016-2017

Spośród 78 wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu nr 1/2017 do Fundacji FAPA 29 projektów zostało wybranych do realizacji w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017.

Poniżej aktualizowane na bieżąco informacje o realizowanych projektach.

Opis priorytetów realizowanych w ramach PROW na lata 2014-2020, opracowany przez Fundację FAPA pełniącą rolę JC KSOW znajdą Państwo tutaj [PDF].

Wybierz priorytet, żeby zobaczyć/ukryć projekty realizowane w jego ramach.
Kliknij na znak   przy projekcie, żeby otrzymać więcej informacji.

Partner KSOW

Tytuł projektu

Kwota
dofinansowania

Priorytet 1: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Współpraca instytucjonalna dla optymalnego wdrożenia Dyrektywy Azotanowej.

Partner zrezygnował z realizacji projektu

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

Rola zasobów lokalnych w rozwoju wsi - dwie publikacje naukowe.

20 050,00

Krajowa Rada Izb Rolniczych

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku.

61 569,20

Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Wyjazd studyjny – Od bacówki do fabryki, dobre praktyki.

50 000,00

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu

Zwiększenie efektywności doradztwa we wspieraniu innowacyjności w rolnictwie.

26 365,28

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk

Wizyta studyjna „Drugie domy jako możliwość podniesienia dochodów i zatrudnienia na wsi”.

Partner zrezygnował z realizacji projektu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania.

111 069,30

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”

EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS.

68 700,00

Centrum Inicjatyw Edukacyjnych

PULS Wsi, czyli Partycypacja Umacnia Lokalną Synergię Wsi.

71 858,60

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund

Upowszechnianie dobrych praktyk w farmerskiej produkcji sera Działania edukacyjno-promocyjne prowadzone w celu podniesienia poziomu konkurencyjności, wzrostu liczby gospodarstw rolnych sektora farmerskiego przetwórstwa mleka oraz integracji tego sektora.

133 707,72

Priorytet 2: Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego Zarządzania lasami.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej

Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne.

207 441,80

Priorytet 3: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności.

311 668,20

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności.

136 297,76

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie

Z pola do garnka – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw.

217 719,45

Krajowa Rada Izb Rolniczych

Wyjazd studyjny do Portugalii w celu wymiany wiedzy z zakresu klęsk żywiołowych ze szczególnym uwzględnieniem suszy.

150 725,00

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Rolniczy Handel Detaliczny ważnym elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

91 858,16

Priorytet 4: Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.

Brak projektów Partnerów KSOW w wybranym priorytecie.

Priorytet 5: Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka zasobami w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

107 029,20

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Zespół ekspertów na rzecz wymogów ochrony środowiska i zmian klimatu.

79 132,36

Fundacja Przedsiębiorczości

Olimpiada Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii.

Partner zrezygnował z realizacji projektu

Priorytet 6: Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju

Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich.

255 580,50

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP

Działania informacyjno – promocyjne dot. zawodu rzeźnika.

197 679,44

Polska Sieć LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD

Cykl seminariów: „Promocja jakości życia na obszarach wiejskich oraz rozwój lokalny z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru – przykłady dobrych praktyk”.

Partner zrezygnował z realizacji projektu

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Akademia Umiejętności Animatora LGD.

Partner zrezygnował z realizacji projektu

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Międzynarodowe warsztaty na temat ubóstwa i wykluczenia na wsi.

57 361,08

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Publikacja: „Ciągłość i zmiana – człowiek, wieś, rolnictwo …”.

Partner zrezygnował z realizacji projektu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich.

114 486,76

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

Komercjalizacja działalności LGD formą budowy potencjału organizacyjnego.

80 399,00

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości

Ekonomia społeczna dla rozwoju obszarów wiejskich.

Partner zrezygnował z realizacji projektu

Warmińsko – Mazurska Izba Rolnicza

Kierunek Rozwój.

28 989,60

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009