Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Nabór wniosków w ramach Planu Działania KSOW na lata 2012 -2013

FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA FAPA
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA

 

PROJEKTY DO REALIZACJI
W RAMACH PLANU DZIAŁANIA KSOW NA LATA 2012-2013

 

Projekty mogą dotyczyć wyłącznie działania nr 5.1 w Planie działania Sekretariatu Centralnego KSOW na lata 2012-2013:

Pomoc techniczna
dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej

Wizyty studyjne mające na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Limit środków finansowych przeznaczonych na wszystkie projekty 
w konkursie 400 000,00 zł.

Projekty powinny przede wszystkim dotyczyć współpracy polsko – węgierskiej w myśl porozumienia pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej i Ministrem Rozwoju Wsi Republiki Węgierskiej zawartym w dniu 24 września 2010 oraz zacieśniania współpracy w ramach Nordycko – Bałtyckiej Sieci Obszarów Wiejskich w zakresie rozwoju know-how, innowacyjności, transferu wiedzy i technologii na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i spójności terytorialnej. Inne  kierunki współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej powinny zostać szczegółowo uzasadnione we wniosku. Wizyty studyjne mogą w programie przewidywać udział w targach, kongresach, konferencjach, kursach i warsztatach o charakterze międzynarodowym na terenie Polski i innych państw członkowskich UE.

Wnioski należy składać na formularzu załączonym do ogłoszenia wraz z wersją elektroniczną na informatycznym nośniku danych.

Termin składania wniosków:  od 15 marca do 4 kwietnia 2013 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Uwaga!

Wykonawca do projektu zgłaszanego niniejszym wnioskiem zostanie wyłoniony w trybie konkurencyjnym, w tym w szczególności w trybie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (22) 623-19-29, (22) 623-19-56 w godz. 9:00-15:00 lub wysyłając zapytania na adres e-mail: k.krawczyk@fapa.org.pl, ksow@fapa.org.pl.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009