Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Nabory wniosków SC KSOW

Na mocy umowy zawartej 6 października 2011 r. pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Minister powierzył Fundacji wykonywanie zadań Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w zakresie zapewnienia funkcjonowania KSOW. Jednym z ważniejszych zadań Fundacji jest organizacja i przeprowadzenie konkursów na projekty do realizacji w ramach Planu działania SC KSOW na lata 2012-2013. Projekty muszą wpisywać się w cele i priorytety KSOW oraz dotyczyć działań wymienionych w Planie działania KSOW na lata 2012-2013 w części dotyczącej Sekretariatu Centralnego. Wyłonienie projektu do realizacji nie oznacza wyboru jego wykonawcy.

Projekty do realizacji wyłania Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Fundacji FAPA.

Formularz wniosku zgłaszającego projekt do realizacji w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013 - pobierz

konkurs 1/2011 na projekty do realizacji w ramach Planu działania SC KSOW na lata 2012-2013:  wyniki

konkurs 2/2012 na projekty do realizacji w ramach Planu działania SC KSOW na lata 2012-2013: ogłoszenie, wyniki

konkurs 3/2013 na projekty do realizacji w ramach Planu działania SC KSOW na lata 2012-2013: ogłoszenie, wyniki

konkurs 4/2013 na projekty do realizacji w ramach Planu działania SC KSOW na lata 2012-2013: ogłoszenie, wyniki

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009