Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

III posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw Podejścia LEADER

13.06.2016

III posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw Podejścia LEADER odbyło się w MRiRW w Warszawie 10 czerwca 2016 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Witold Magryś - przedstawiciel Polskiej Sieci LGD.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przedstawił rolę i znaczenie RLKS w działaniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Podkreślił znaczenie Europejskiej Sieci LGD ELARD i zainteresowanie strony polskiej rozwojem współpracy w ramach tej sieci. Ważne jest by Polska nie była tylko obserwatorem ELARD, ale jej pełnoprawnym członkiem.

W opinii wiceministra Zarudzkiego bardzo dużym wyzwaniem jest tworzenie marki LEADER oraz włączanie metodologii RLKS do Polityki Spójności. Podkreślił również wagę współpracy między MRiRW a siecią LGD w Polsce, a także kwestię wielofunduszowości, która stała się swoistym „oczkiem w głowie” resortu.

Wiceminister Zarudzki przedstawił ponadto prace toczące się aktualnie w resorcie nad tzn. projektami flagowymi i projektami strategicznymi w ramach strategii odpowiedzialnego rozwoju oraz plany na przyszłość dotyczące poruszanych zagadnień.  Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki wspomniał także o pracy nad projektem zmian krajowych aktów prawnych dotyczących KSOW oraz kwalifikowalności kosztów w ramach PT PROW 2014-2020.

Informację na temat wyników wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przedstawiła Pani Joanna Gierulska, Naczelnik Wydziału Rozwoju Terytorialnego, DROW, MRiRW.

Następnie Pan Bartosz Szymański, Z-ca Dyrektora Departamentu Działań Delegowanych ARiMR omówił stan prac dotyczących dokumentów proceduralnych związanych z wdrażaniem podejścia LEADER/RLKS. W uzupełnieniu zabrał glos Pan Piotr Sadłocha, przedstawiciel zespołu roboczego ds. dokumentów proceduralnych przy GTL, który zapoznał uczestników z wnioskami dotyczącymi projektów dokumentów aplikacyjnych dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, przygotowanymi przez członków zespołu uczestniczącego w spotkaniu konsultacyjno-szkoleniowym w Starachowicach.

Dyrektor Biura Pomocy Technicznej MRiRW Pan Krzysztof Rodzik zaprezentował projekt zmian krajowych aktów prawnych dotyczących KSOW, natomiast Pani Barbara Ślusarska, Naczelnik Wydziału Zarządzania Pomocą Techniczną z Biura Pomocy Technicznej MRiRW, omówiła koszty kwalifikowalne w oparciu o projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty PT w ramach PROW 2014-2020.

Na zakończenie posiedzenia swoje wystąpienia wygłosili przedstawiciele Jednostki Centralnej KSOW z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Pani Agata Markuszewska przedstawiła informację na temat wydarzenia LEADER TNC Fair 2016 w Estonii. Członkowie GTL zostali zaproszeni do dyskusji na temat możliwości poprowadzenia warsztatów o projektach współpracy oraz zaprezentowania dobrych praktyk podczas wydarzenia. Pani Dominika Długosz-Dzierżanowska omówiła wstępne założenia do tworzonej bazy danych LGD na portalu KSOW oraz na portalu ENRD. Uczestnicy mieli możliwość wyrażenia swoich opinii na temat potrzeb odbiorców bazy LGD, sposobów prezentacji oraz kryteriów wyszukiwania LGD w nowej w bazie.

 

Dokumenty do pobrania:

  • Wyniki wyboru LSR w 2016 r. – Joanna Gierulska, MRiRW - pobierz prezentację
  • Stan prac dot. dokumentów proceduralnych oraz podsumowanie spotkania konsultacyjno-szkoleniowego w sprawie dokumentów aplikacyjnych w poddziałaniu 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – Bartosz Szymański, Z-ca Dyrektora Departamentu Działań Delegowanych ARiMR- pobierz prezentację
  • Notatka ze spotkania konsultacyjno-szkoleniowego dla podmiotów wdrażających, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawicieli lokalnych grup działania wskazanych przez GTL w dn. 6-7 czerwca 2016 r. Starachowice – Piotr Sadłocha, Świętokrzyska Sieć LGD, przedstawiciel zespołu roboczego GTL - pobierz notatkę
  • Projekt zmian krajowych aktów prawnych dotyczących KSOW oraz kwalifikowalności kosztów w ramach PT PROW 2014-2020 - Krzysztof Rodzik, Dyrektor Biura Pomocy Technicznej, MRiRW - pobierz prezentację
  • Pomoc techniczna PROW 2014 – 2020 Koszty kwalifikowalne – informacje ogólne - projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty PT w ramach PROW 2014-2020 – Barbara Ślusarska, MRiRW - pobierz prezentację
  • Wydarzenie międzynarodowe „LEADER TNC Fair 2016” w Estonii w ramach LEADER/RLKS – Agata Markuszewska, JC KSOW, FAPA - pobierz prezentację
  • Baza LGD na portalu KSOW – Dominika Długosz-Dzierżanowska, JC KSOW,  FAPA - pobierz prezentację
  • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2016 r w sprawie nowych narzędzi rozwoju terytorialnego w polityce spójności na lata 2014–2020: zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność (CLLD) (2015/2224(INI)) - pobierz

    EP resolution of 10 May 2016 on new territorial development tools in cohesion policy 2014-2020 - download


GALERIA ZDJĘĆ


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009