Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Konferencje dotyczące wdrażania PROW na lata 2014-2020

03.07.2015

Głównym celem PROW 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Te i inne zagadnienia zostały szczegółowo omówione podczas Konferencji dotyczącej wdrażania PROW na lata 2014-2020, odbywającej się w 24-25 kwietnia 2015 r. w miejscowości Kamion. Konferencja, która oprócz najważniejszych i najświeższych informacji na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, była również dobrą okazją do integracji przedstawicieli organizacji i środowisk rolniczych oraz okołorolniczych, a także władz samorządowych województwa łódzkiego.

Co najważniejsze jednak, zorganizowana konferencja była okazją do dyskusji ponad 50 młodych rolników, przedstawicieli grup producenckich oraz aktywnych uczestników rynku rolniczego, do których skierowany jest program PROW i którzy – dzięki kompleksowemu przedstawieniu jego czołowych założeń przez przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – są jego potencjalnymi adresatami.

Natomiast w dniach 27 – 28 maja 2015 r w  Racławicach grupa młodzieży wzięła udział w Konferencji  dotyczącej wdrażania PROW na lata 2014 – 2020, zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz  Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników. W spotkaniu wzięło udział ponad 160 osób, uczniów (kształcących się w kierunkach rolniczych), przedsiębiorców, oraz rolników z obszaru województwa małopolskiego.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 realizowanych będzie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie:

  • Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
  • Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
  • Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
  • Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
  • Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
  • Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Według danych podanych przez MRiRW, planuje się, że łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą 13 513 295 000 euro, w tym: 8 598 280 814 z budżetu UE (EFRROW) i 4 915 014 186 euro wkładu krajowego, co stanowi ogromną szansę dla rozwoju polskiego rolnictwa jako całości, ale także korzyść dla poszczególnych gospodarstw (w tym gospodarstw młodych rolników).

             

Autorzy: CNMR/FAPA

Słowa kluczowe : PROW 2014-2020młodzież


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009