Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Przedsiębiorcza, innowacyjna i aktywna młodzież

01.07.2015

W dniach 28-29 maja 2015 roku w Smardzewicach na terenie województwa łódzkiego odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Przedsiębiorcza, innowacyjna i aktywna młodzież jako potencjał rozwoju obszarów wiejskich Europy” zrealizowana w ramach projektu flagowego „Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich” Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Realizacja projektu flagowego wchodzi w końcową fazę – w jego ramach miało miejsce wiele spotkań w różnych państwach, w tym także w Polsce. Dwudniowe spotkanie było ostatnim z zaplanowanych działań, które odbyły się na terenie naszego kraju.

Do Smardzewic przyjechali przedstawiciele wiodących ośrodków naukowych prowadzących badania nad młodzieżą wiejską, jak również reprezentanci organizacji działających na rzecz młodzieży oraz instytucji zajmujących się rozwojem obszarów wiejskich. W konferencji udział wzięli także partnerzy projektu flagowego ze Szwecji, Finlandii i Polski oraz grupa młodzieży reprezentującej Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolbromiu oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Piotrkowie Trybunalskim.

Konferencję poświęconą problematyce młodzieży na obszarach wiejskich otworzył Adam Nowak reprezentujący Związek Młodzieży Wiejskiej – organizatora spotkania.  Na podstawie doświadczeń swojej organizacji przedstawił krótko zaangażowanie dzisiejszej młodzieży w różne działania, a także jej oczekiwania.

Na początku spotkania Pani Maria Szemplińska, koordynatorka projektu flagowego z ramienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiła w zarysie przebieg projektu flagowego oraz działania podejmowane w jego ramach. Następnie Pan Włodzimierz Wojtaszek, Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR w Łodzi, omówił rolę Agencji w kształtowaniu warunków do zrównoważonego rozwoju polskiej wsi. W imieniu partnerów naukowych głos zabrała Pani Ewa Gabryelak, zaangażowana w przygotowanie i realizację projektu ze strony Katedry Socjologii Wsi i Miast Uniwersytetu Łódzkiego. Koordynator całego projektu, reprezentujący Szwedzką Sieć Obszarów Wiejskich – Hans-Olof Stalgren przekazał natomiast swoje spostrzeżenia na temat aktywności młodzieży oraz podsumował przebieg projektu flagowego. W celu lepszego zaznajomienia uczestników konferencji z przebiegiem projektu zaprezentowany został film, w którego przygotowanie zaangażowani byli partnerzy projektu z krajów regionu Morza Bałtyckiego.

Moderatorem konferencji był Pan dr Jacek Puchała z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Zaprezentowane zostały następujące referaty:

„Młodzież wiejska wobec przedsiębiorczości – postawy, doświadczenia, skutki dla rozwoju wsi i rolnictwa”, prof. Wojciech Knieć z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

„Kierunki migracji młodzieży wiejskiej w regionach Unii Europejskiej”, dr Jakub Hadyński z Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

„Wpływ kryzysu gospodarczego na sytuację młodzieży wiejskiej na rynku pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej”, dr Ewa Kiryluk – Dryjska reprezentująca również Katedrę Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

„Wieś jako terytorium innowacyjne”, dr Katarzyna Zajda z Katedry Socjologii Wsi i Miasta Uniwersytetu Łódzkiego.

Ostatnie spośród wystąpień naukowych na konferencji wygłosiły Pani Ewa Gabryelak oraz Ewelina Sudra – doktorantki w Katedrze Socjologii Wsi i Miasta Uniwersytetu Łódzkiego. W swoim wykładzie pt. „Aktywność, przedsiębiorczość i innowacyjność młodzieży wiejskiej w Polsce w świetle badań” zaprezentowały wyniki prowadzonych przez siebie badań pt. „Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich – ocena postaw młodzieży wiejskiej w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz możliwości ich wykorzystania dla rozwoju lokalnego”. Przeprowadzone zostały one wśród młodzieży ponadgimnazjalnej oraz studentów w trzech województwach: łódzkim, wielkopolskim i warmińsko-mazurskim.

Następnie odbyła się dyskusja, w trakcie której skonfrontowano spostrzeżenia dotyczące młodzieży w Polsce oraz w innych krajach Morza Bałtyckiego czy też szerzej - w Unii Europejskiej. W sposób szczególny odnoszono się do kwestii przedsiębiorczości i innowacyjności młodzieży wiejskiej, a także form aktywności lokalnej. Zastanawiano się, w odniesieniu do zaprezentowanych wyników badań, w jaki sposób zachęcić młodzież do aktywności oraz stymulować przedsiębiorczość uczniów, studentów oraz młodych absolwentów szkół i uczelni wyższych. Przedstawiciel Drewnickiego Centrum Wolontariatu stwierdził, że w Polsce nie uczy się podejmowania ryzyka i zachęcał zgromadzoną młodzież do angażowania się w działalność organizacji pozarządowych, również w ramach wolontariatu.

W drugiej części pierwszego dnia konferencji w ciekawej formule zaprezentowano praktyczne przykłady przedsiębiorczości, innowacyjności i aktywności na obszarach wiejskich. Po prezentacji przykładów przez uczestnika ze strony polskiej, występował przedstawiciel kraju partnerskiego, którego zadaniem było uzupełnienie tematu o spostrzeżenia ze swojego kraju i regionu. Zagadnienie innowacyjności na przykładzie własnej działalności gospodarczej zreferował
Pan Radosław Turlejski, współwłaściciel firmy ART-COM, zajmującej się dystrybucją Internetu oraz dostępem do informacji za pośrednictwem sieci. Założeniem działalności firmy jest zapewnienie dostępu do Internetu na poziomie europejskim w każdym domu jednorodzinnym na terenie małych miejscowości. Zaprezentował on wiele ciekawych, innowacyjnych rozwiązań wdrażanych przez jego firmę oraz kierunki rozwoju branży. Prezentacja

Jego wystąpienie zostało uzupełnione przez Tatu Karppinena z Finlandii, który przedstawił metodę wspierania młodych osób w Finlandii na przykładzie „Rural Innovation Camp”. Projekt zakłada organizację trwających 48 godziny obozów, gdzie w niepowtarzalnej atmosferze spotykają się przedstawiciele różnych grup z danej społeczności lokalnej, by zaproponować nowe pomysły na działania i usługi. Prezentacja wywołała bardzo duże zainteresowanie wśród zebranych gości, pojawiło się sporo pytań na temat strony organizacyjnej takich obozów, a także przyjętej metodologii pracy i możliwości adaptacji pomysłu do polskich warunków. Rozmawiano także o tym, jakie są największe plusy terenów wiejskich w kontekście tworzenia innowacji i jak je wykorzystywać przy organizacji działań z młodymi ludźmi.

Następnym prelegentem był Pan Mariusz Szklarek - Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania BUD-UJ RAZEM, który zaprezentował zagadnienie: działalność LGD jako impuls do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, z uwzględnieniem osób młodych na terenie jego LGD. Wśród przykładów takich działań znalazła się Akademia Inwestora, czyli cykl seminariów i szkoleń warsztatowych z zakresu kreowania animatorów biznesu. Drugim przykładem jest platforma transferu wiedzy i informacji na temat lokalnych miejsc pracy pod nazwą Pracujlokalnie.pl. W ramach uzupełnienia głos zabrał Hans-Olof Stalgren, który przedstawił pojęcie przedsiębiorczości. Zwrócił on uwagę na potrzebę zmiany percepcji, gdyż wieś jest bardzo dobrze postrzegana jako miejsce turystyczne, przyrodnicze, ale już nie jako miejsce do rozwijania przedsiębiorczości.

Z kolei wystąpienie Pana Bronisława Helmana – Prezesa Lokalnej Grupy Działania Dolina Pilicy poświęcone było tematyce aktywności lokalnej. Pan Prezes w interesujący sposób dokonał przeglądu wszelkich form aktywności, stymulowanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania, którą zarządza. Natomiast Joakim Stallaker ze szwedzkiej organizacji Landsbygd 2,0. przedstawił metodę zwiększania uczestnictwa młodych ludzi w rozwoju społeczności lokalnej. Opowiedział on o prowadzonym przez siebie projekcie „Od pomysłu do sukcesu”, który zakłada pomoc ludziom młodym w postaci wsparcia „coacha”, by rozwijać ich pomysły na działania biznesowe i społeczne. Coach to osoba doświadczona w tego typu działalności, która dostarcza młodym ludziom wiedzę z zakresu m.in. pozyskiwania środków finansowych, zarządzania projektami, czy przywództwa. Tego typu wsparcie jest skierowane do osób w wieku 16-22 lat, które mieszkają poza dużymi miastami. W pierwszym roku trwania projektu z oferowanej pomocy skorzystało ponad 400 młodych ludzi, powstało także osiem nowych lokalnych organizacji pozarządowych. Jak opowiadał Pan Stallaker, ze swoją ofertą trafia do młodzieży poprzez szkoły, w których prowadzi otwarte spotkania. Na zakończenie Pan Mariusz Szklarek z Lokalnej Grupy Działania BUD-UJ RAZEM, zaprosił młodzież do współpracy z Lokalnymi Grupami Działania. Dodał, że jego LGD jest otwarta na osoby młode i oferuje możliwość odbycia stażu, praktyk czy też wolontariatu, w trakcie których można zdobyć bardzo dobre przygotowanie do aktywności na rynku pracy.

Drugiego dnia odbyło się szkolenie na terenie dwóch Lokalnych Grup Działania – Dolina Pilicy oraz BUD-UJ RAZEM. Szkolenie stanowiło uzupełnienie zagadnień poruszanych w pierwszym dniu spotkania: przedsiębiorczości, innowacyjności oraz aktywności, w kontekście sytuacji osób młodych z obszarów wiejskich. Jego program obejmował projekty zrealizowane przy wsparciu LGD w trzech wymienionych wyżej obszarach, m.in. przystań kajakową nad rzeką Pilicą w Spale, przedsiębiorstwo prowadzące wypożyczalnię kajaków i rowerów Pana Krzysztofa Kopacza, przedsiębiorstwo TORE zajmujące się produkcją mebli w Ujeździe, wykorzystanie instalacji solarnej w „Zajeździe Piwowarskim” w Bronisławowie gm. Ujazd oraz świetlicę wiejską w Niewiadomie, zrealizowaną dzięki środkom PROW 2007-2013. Na zakończenie szkolenia w terenie uczestnicy zwiedzili Żywy Skansen - Centrum Kultury Polskiej w Nagawkach k. Łodzi, której prezentację działalności przedstawiła Prezes Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dmosińskiej Pani Maja Nowak

 Adam Nowak - ZMW/FAPA


GALERIA


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009