Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Młodzież w gospodarstwach rodzinnych i na obszarach wiejskich Europy - relacja z konferencji

17.07.2014

Już po raz czwarty została zorganizowana międzynarodowa konferencja pt. „Młodzież w gospodarstwach rodzinnych i na obszarach wiejskich Europy”.

Odbywająca się 3-4 lipca w Krakowie konferencja, objęta została honorowym patronatem  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marka Sawickiego, Ministra Pracy i Polityki Społecznej – Władysława Kosiniaka-Kamysza, Marszałka Województwa Małopolskiego - Marka Sowy oraz JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sady.      

Pierwszego dnia konferencji odbyły się warsztaty tematyczne
pt. „Propozycje rozwiązań problemów społecznych i ekonomicznych młodzieży w Europie”, w których udział wzięło 25 osób, w tym goście zagraniczni reprezentujący kraje Unii Europejskiej. Wykłady wprowadzające oraz techniki animacyjne na warsztatach pozwoliły na wypracowanie wniosków pozwalających w pierwszej kolejności na zdiagnozowanie głównych problemów społecznych i ekonomicznych młodzieży, a następnie znalezieniu ich rozwiązania.

Warsztaty Propozycje rozwiązań problemów społecznych i ekonomicznych młodzieży

Drugi dzień konferencji, miał miejsce w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Konferencję otworzył jako gospodarz dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR, Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich. Następnie głos zabrał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki, przedstawiając sytuację polskiego rolnictwa oraz poruszając problematykę konferencji. 

Wystąpienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marka Sawickiego

Podczas wystąpień plenarnych oraz późniejszych sesji ekonomicznych i społecznych poruszono szeroko rozumianą problematykę społeczną i ekonomiczną mieszkańców wsi, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży wiejskiej. Autorzy referatów skupili szczególną uwagę na kapitale ludzkim, zwłaszcza na osobach młodych, pracujących w drobnych gospodarstwach rodzinnych – często dwuzawodowych, utrzymujących się wyłącznie
z rolnictwa lub/i spoza rolniczych źródeł dochodów, czy też poszukujących swojego miejsca w pracy i aktywności ekonomicznej. Zostały przedstawione wyniki badań z zakresu gospodarstw rodzinnych, młodych rolników.

Wystąpienie Czesława Siekierskiego Posła do Parlamentu Europejskiego

W społecznym obszarze rozważań wystąpienia prelegentów objęły:

 • problemy demograficzne wsi i ludności rolniczej,
 • oświatę przedszkolną, szkolną i pozaszkolną,
 • drogi awansu społecznego i zawodowego ludności wiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży,
 • aktywność zawodową, bezrobocie, wykluczenia społeczne i patologie,
 • udział młodzieży w organizacjach społecznych i sektorze organizacji pozarządowych,
 • migracje młodzieży wiejskiej,
 • stosunek młodzieży wiejskiej do rolnictwa i zawodu rolnika.

W odniesieniu do szeroko rozumianej problematyki ekonomicznej, obszar tematyczny rozważany na konferencji przez prelegentów objął:

 • produkcyjne i ekonomiczne problemy drobnych gospodarstw rolniczych, w tym prowadzonych przez ludzi młodych,
 • przedsiębiorczość ludności wiejskiej, w tym zwłaszcza młodzieży,
 • ekonomiczne problemy migracji,
 • korzystanie ze środków pomocowych UE w ramach WPR oraz z funduszy strukturalnych,
 • innowacyjność młodzieży w sferach gospodarczych i ekonomicznych.

Konferencja skierowana była dla osób zainteresowanych problemami rozwoju obszarów wiejskich, szczególnie reprezentujących: izby rolnicze, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne, Lokalne Grupy Działania, stowarzyszenia, Posłów na Sejm RP, Posłów do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele świata nauki z zakresu tematyki konferencji, ARR, ARiMR, ANR, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego, jednostki naukowe, pracowników uczelni wyższych, Urzędy Wojewódzkie, Instytucje Państwowe zainteresowane tematyką konferencji, rolników, jednostki badawcze, oraz przedstawicieli instytucji zagranicznych zajmujących się problematyką obszarów wiejskich.

Zachęcamy do zapoznania się z abstraktami wygłoszonych referatów, jak również z prezentacjami prelegentów:

Dr hab. Józef Kania, prof. UR w Krakowie  Młodzi rolnicy w gospodarstwach rodzinnych Unii Europejskiej

Dr inż.  Łukasz Paluch  Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich małopolski a perspektywy przekazania gospodarstwa rolnego następcy - studium przypadku

Dr Martin Barthel, University of Eastern Finland Tales of Periphery. The economization of the peripheral location. The Case study of Przemysl

Dr Monica Tudor, dr Cecylia Alexandri, Instytut Ekonomiki Rolnictwa, Rumunia The Human Capital  a Potentiality or a Potential Risk for the Romania's Rural Areas

Dr inż. Piotr Cymanow Migracje ludności wiejskiej w kontekście rozdrobnienia agrarnego Polski południowo - wschodniej

Dr inż. Tomasz Wojewodzic Środowiskowe aspekty likwidacji drobnych gospodarstw rolnych - zarys problemu

Mgr Jarosław Wojtowicz Wsparcie dla młodych rolników w PROW 2007-2013 na terenach Polski południowo-wschodniej

prof. dr hab. Wiesław Musiał Małe gospodarstwo w nowej Wspólnej Polityce Rolnej

Pobierz abstrakty wszystkich referatów

 

Słowa kluczowe : konferencjawarsztatymłodzież


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009