Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Konferencja „Wiejska Polska. Przedsiębiorcza wieś”

14.07.2014

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów w ramach Planu Działania Sekretariatu Centralnego KSOW  na lata 2014 – 2015 zorganizowało 5-6 lipca 2014 r. w Koninie oraz w Licheniu Starym konferencję „Wiejska Polska. Przedsiębiorcza wieś”, poświęconą roli i pozycji kobiet na terenach wiejskich.

Konferencja odbywała się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego i zgromadziła wiejskich liderów i przedstawicieli publicznych instytucji, zajmujących się sprawami wsi.

W dwudniowej debacie udział wzięło ponad 700 osób, w większości były to kobiety. Spotkanie rozpoczęło się od Forum Debaty Publicznej „Kobieta wiejska pomiędzy tradycją a nowoczesnością. Rola kobiet w społecznościach lokalnych”, w którym udział wzięła Małżonka Prezydenta RP, Anna Komorowska. W swoim wystąpieniu Anna Komorowska podkreśliła fakt, że coraz więcej kobiet jest zaangażowanych w życie społeczne swoich wsi.

 od lewej Barbara Czachura (wiceprezes KSS), Anna Komorowska (Małżonka Prezydenta RP) podczas Forum Debaty Publicznej

Podczas konferencji zostały zaprezentowane dobre praktyki z zakresu przedsiębiorczości z uwzględnieniem turystyki wiejskiej i agroturystyki oraz zrównoważonego rozwoju z podkreśleniem roli wiejskich liderek w Polsce i na Słowacji. Omówione zostały również wyzwania i uwarunkowania realizacji wiejskich projektów dotyczących rozwoju działalności gospodarczej w okresie 2014-2020.

W prezentacjach podkreślono znaczenie kobiet, jako siły napędowej  innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz systematyczne włączanie się kobiet w różnego rodzaju struktury partnerstw, jak również wkład mieszkanek wsi w rozwój społeczny i gospodarczy obszarów wiejskich. Delegacja liderek ze Słowacji zaprezentowała ideę, najstarszego w Europie, Wiejskiego Parlamentu, którego celem jest podnoszenie jakości życia na wsi, a także wspieranie wszelkich inicjatyw mieszkańców.

Podczas konferencji poruszono również kwestię wyzwań stojących przed wsią w nowym rozdaniu unijnym, poprawę aktywności sołectw oraz kwestię płatności bezpośrednich. Zwrócono również uwagę na powiązania gospodarcze obszarów wiejskich i rolniczych z miastami.

prezentacja pana Krzysztofa Milskiego „Zintegrowane przedsięwzięcia hotelarskie – szansa rozwoju turystyki na obszarach wiejskich” – od lewej: Bohdan Kamiński, Krzysztof Milski, Aleksandra Stachura, Halina Siemaszko)

Pierwszy dzień konferencji zakończono przyjęciem deklaracji, w której m.in. można przeczytać: ,,Kobiety potrzebują na wsi dogodnych warunków do godzenia aktywności społecznej i zawodowej ze sferą prywatną.  Dostęp do środków transportu, usług społecznych (opieka nad dziećmi i osobami starszymi, oferta edukacyjna i kulturalna) oraz wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowania przedsięwzięć są ważnymi warunkami utrzymania wysokiej aktywności wiejskich kobiet”.

Wśród prelegentów była m.in. pani Zofia Szalczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która przedstawiła wyzwania dla wsi w perspektywie 2020. Ponadto, podczas konferencji w Koninie uczestniczyli: pan Dariusz Młotkiewicz, Zastępca Szefa w Kancelarii Prezydenta RP; pan Piotr Florek, Wojewoda Wielkopolski; pan Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego.

Bohdan Kamiński, Ireneusz Niewiarowski, Zofia Szalczyk podczas wystąpienia „Wyzwania dla wsi w perspektywie 2020”

Drugiego dnia konferencji odbyło się m.in. uroczyste wręczenie odznak honorowych. Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, pan Dariusz Młotkiewicz,  wręczył odznaczenia państwowe, nadane przez Prezydenta RP liderkom wiejskim za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Następnie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pani Zofia Szalczyk uhonorowała kobiety, które poświęciły się pracy na rzecz poprawy jakości mieszkańców wsi wręczając odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”. Rozstrzygnięto również konkurs ,,Fundusz Sołecki – najlepsza inicjatywa”, które Krajowe Stowarzyszenia Sołtysów organizuje od 4 lat. Marszałek Województwa Wielkopolskiego, pan Marek Woźniak, wręczył nagrody i pogratulował uczestnikom ciekawych inicjatyw , które wpływają na polepszenie jakości życia mieszkańców wsi, a także wręczył „Odznakę Honorową Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” pani Irenie Wojciechowskiej, Wiceprezes LGD Puszcza Notecka, za wieloletni wkład w kształtowanie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w Wielkopolsce oraz działalność społeczną, szczególnie na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych.

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Notecka” wraz z wiceprezesem i kierownikiem biura panią Ireną Wojciechowską

Uczestnicy wydarzenia mogli wziąć udział w imprezach towarzyszących, takich jak prezentacja lokalnych inicjatyw podejmowanych w zakresie społecznej i gospodarczej przedsiębiorczości, w szczególności z udziałem wiejskich kobiet oraz w wystawie, przedstawiającej przykłady dobrych praktyk realizacji funduszu sołeckiego, które zostały wyłonione w ramach konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.

Pobierz prezentacje

                                                     Autor:  Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów / FAPA

  


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009