Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat w Unii Europejskiej – relacja z konferencji

18.04.2014

Podsumowanie dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej i jego roli w przemianach zachodzących w całej gospodarce żywnościowej i na obszarach wiejskich, było celem konferencji naukowa pt. „Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat w Unii Europejskiej”, która odbyła się 11 kwietnia 2014 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Konferencja zorganizowana została ze środków Planu działania SC KSOW na lata 2014-15, przez SGGW, we współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Instytutem Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB w Puławach. Konferencja odbywała się pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. W obradach wzięli udział między innymi: Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Marek Sawicki oraz liczne grono przedstawicieli nauki, instytucji otoczenia rolnictwa oraz samorządów.

Witając zaproszonych gości i uczestników konferencji, Prorektor SGGW ds. Rozwoju prof. dr hab. Wiesław Bielawski oraz Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych dr hab. Jarosław Gołębiewski, podkreślali rolę integracji europejskiej w stymulowaniu przemian w sektorze rolno – spożywczym w Polsce. Za pośrednictwem nagrania video Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej – Pan Dacian Cioloş powitał uczestników konferencji.  Komisarz Ciolos przekonywał jak znaczącym etapem w rozwoju naszego kraju, a w szczególności obszarów wiejskich był dzień 1 maja 2004 roku, kiedy to Polska stała się pełnoprawnym członkiem Wspólnoty Europejskiej. Ponadto Pan Komisarz zwrócił uwagę na szanse dalszego rozwoju naszego kraju w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. 

Podczas dwóch sesji plenarnych odbywających się w Auli Kryształowej SGGW głos zabrali liczni prelegenci – przedstawiciele nauki i praktyki. W pierwszej sesji plenarnej pod przewodnictwem prof. dr hab. Bogdana Klepackiego oraz  dr Mirosława Drygasa prof. dr hab. Jerzy Wilkin oraz prof. dr hab. Maria Halamska (przedstawiciele IRWiR PAN) omówili przemiany, jakie po akcesji do Wspólnoty zaszły na polskiej wsi w sferze ekonomicznej i społecznej. Dr Jerzy Plewa – Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej (DG AGRI) zaakcentował w swoim wystąpieniu wyzwania, przed którymi stoi polskie rolnictwo w obliczu nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Z kolei Pan Andrzej Gantner reprezentujący Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców przedstawił korzyści, jakie członkostwo Polski w UE przyniosło przetwórstwu rolno – spożywczemu. W wystąpieniu kończącym pierwszą sesję plenarną, przedstawiciele IUNG-PIB w Puławach zaakcentowali związek przemian wywołanych członkostwem w Unii Europejskiej z aspektami środowiskowymi gospodarowania w polskim rolnictwie.

Drugiej sesji plenarnej przewodniczyli prof. dr hab. Wiesław Oleszek oraz prof. dr hab. Marian Podstawka. W sesji tej jako pierwszy zabrał głos prof. dr hab. Henryk Runowski – przedstawiciel WNE SGGW, który przybliżył uczestnikom skutki akcesji do UE z punktu widzenia gospodarstw rolnych. Z kolei dr inż. Czesław Siekierski – Poseł do Parlamentu Europejskiego zwrócił uwagę na coraz bardziej akcentowany problem powiązań pomiędzy miastem i wsią. Przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Andrzej Czyżewski oraz dr Sebastian Stępień przybliżyli uczestnikom zagadnienia związane ze wsparciem rolnictwa i obszarów wiejskich w perspektywie finansowej 2014-2020. Z kolei temat przyszłości polskiego rolnictwa omówił dr hab. Julian Krzyżanowski, prof. SGGW. W kończącym drugą sesję panelową wystąpieniu, pan Andrzej Kalicki – przedstawiciel Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA omówił zmiany, jakie zaszły w handlu zagranicznym polskimi produktami rolno – żywnościowymi po akcesji do Unii Europejskiej.

Po przerwie obiadowej obrady konferencyjne były kontynuowane w pięciu sesjach równoległych o następującej tematyce: „Rozwój obszarów wiejskich”, „Przemiany społeczne i środowiskowe”, „Łańcuch żywnościowy”, „Rolnictwo i rynki rolne” oraz „Finanse w rolnictwie”. Na zakończenie przewodniczący sesji równoległych wraz z prof. dr hab. Mieczysławem Adamowiczem oraz dr hab. Jarosławem Gołębiewskim dokonali podsumowania i wniosków płynących z sesji tematycznych oraz zamknęli obrady konferencji.

Słowa kluczowe : konferencjarolnictwo


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009