Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Młody przedsiębiorczy rolnik – podsumowanie konferencji AFROW oraz targów AGROTECH

21.03.2014

Jubileuszowe XX Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH 2014 odbyły się w dniach 7-10 marca 2014 r. w Kielcach. Swoje nowoczesne rozwiązania prezentowało ponad 600 wystawców z 15 krajów.

Podczas uroczystości otwarcia targów, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zofia Szalczyk podkreśliła znaczenie przemian demokratycznych w Polsce oraz przystąpienia Polski do struktur Unii w kontekście rozwoju polskiego rolnictwa. Zauważyła, że efekty są widoczne na co dzień, w sklepach z żywnością i gospodarstwach rolnych.

AGROTECH cieszy się dużym zainteresowaniem zwiedzających, których na tegorocznych targach było prawe 60 tysięcy. Są one doskonałą okazją do poznania najnowocześniejszego sprzętu rolniczego. Zwiedzający mogą skorzystać również z fachowych porad dotyczących nie tylko wyboru maszyn i urządzeń udzielanych przez ekspertów działających w rolnictwie i jego otoczeniu.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stanisław Kalemba w swoim przemówieniu podkreślił wagę targów, które pokazują, że sektor rolno-spożywczy jest kluczowym dla Polski. Szef resortu rolnictwa zapewnił również, że w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 dobre tempo modernizacji gospodarstw rolnych i rozwoju wsi zostanie utrzymane.

Odnawialne źródła energii

AGROTECH to nie tylko wystawa sprzętu rolniczego ale również wiele innych przedsięwzięć i wydarzeń. Wśród nich współfinasowana z Planu działania SC KSOW na lata 2014-2015, konferencja pt.: „Możliwości rozwoju oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie i na obszarach wiejskich”.  Wśród uczestników konferencji znaleźli się rolnicy, przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego, samorządowcy i uczniowie szkół rolniczych. Główną tematyką konferencji były możliwości wykorzystania energii odnawialnej, w szczególności tej wytwarzanej w małych i mikro instalacjach. Omawiano aspekty prawne, ekonomiczne i środowiskowe wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Kazimierz Żmuda Z-ca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wygłosił wykład wprowadzający. Z kolei przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Dyrektor Janusz Pilitowski omówił planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, a docent Anna Gawlikowska, reprezentująca Swiss Federal Institute of Technology ETH Zurich wygłosiła wystąpienie dotyczące rozwoju niskoemisyjnej energetyki w kontekście środowiska i bezpieczeństwa energetycznego. 

Akademickie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich (AFROW)

W ramach Planu działania SC KSOW na lata 2014-2015 zorganizowana została konferencja z cyklu Akademickie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich. W dwudniowej konferencji udział wzięło ponad 150 osób, w szczególności młodych rolników, przedstawicieli instytucji rolniczych oraz okołorolniczych, a także organizacji działających na rzecz młodzieży na obszarach wiejskich z terenu całej Polski.

AFROW - wystąpienie Minister Szalczyk

Wiceminister Szalczyk w swoim wystąpieniu otwierającym konferencję zauważyła, że wiedza i informacja są najważniejszymi czynnikami produkcji. Podkreśliła również ważną rolę młodych ludzi w kreowaniu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, a także przedstawiła nowe instrumenty pomocowe dla młodych ludzi w Wspólnej Polityce Rolnej 2014-2020. Podczas forum uczestnikom zaprezentowano programy pomocy, w nowej perspektywie WPR 2014-2020, przeznaczone dla młodych rolników (premie dla rolników) na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz działalności pozarolniczej na terenach wiejskich (premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej). Omówiono także wpływ Wspólnej Polityki Rolnej 2007-2013 na polskie rolnictwo.

Potencjał na wsi to nie tylko rolnictwo

W trakcie konferencji przytoczone zostały statystyki, z których wyraźnie wynika malejący udział mieszkańców wsi, utrzymujących się wyłącznie z rolnictwa. Coraz więcej rolników poszukuje dodatkowych, pozarolniczych źródeł dochodów. Jak podkreślano, takie tendencje są skutkiem postępujących zmian strukturalnych na wsi oraz realizacji założeń wspólnotowej polityki rozwoju obszarów wiejskich. Jak podkreślano, najważniejszy jest dobry pomysł na dodatkową działalność pozarolniczą, który powinien zostać zweryfikowany pod kątem możliwości jego realizacji (ocena szans rynkowych i efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia). Często „dobre pomysły” wywodzą się z obserwacji innych przedsiębiorców i analizy rynku, dlatego uczestnicy zapoznali się z przykładami projektów już zrealizowanych w ramach PROW.

AFROW

W trakcie konferencji omówiono planowane w ramach PROW 2014 – 2020 możliwości wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Podczas pierwszego dnia omówiono poddziałanie: Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (Premie dla młodych rolników), w ramach którego przyznawana jest w związku z rozpoczynaniem prowadzenia gospodarstwa rolnego jako kierujących gospodarstwem i dotyczy rozwoju przejętych gospodarstw, w kierunku produkcji żywnościowych produktów rolnych, jak i nieżywnościowych produktów rolnych, a także przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Uczestników zapoznano z rodzajami wsparcia (premie 80% - 20%), z kosztami kwalifikowanymi oraz z wymaganiami dotyczącymi biznesplanu. Przedstawiono beneficjentów poddziałania (Młody rolnik lub kierujący gospodarstwem rolnym) oraz warunki kwalifikowalności przyznania pomocy. Omówiono zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru rolników, którym udzielone będzie wsparcie oraz zapoznano uczestników z kwotami i wielkością wsparcia (100 000,00 zł).

Druga część dnia poświęcona była poddziałaniu: Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich (Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej), czyli pomocy o charakterze de minimis, na rozpoczynanie prowadzenia działalności pozarolniczej. Uczestników zapoznano z rodzajami wsparcia (premie 80% - 20%), kosztami kwalifikowanymi oraz z wymaganiami dotyczącymi biznesplanu. Przedstawiono beneficjentów poddziałania (osoby fizyczne) oraz warunki kwalifikowalności przyznania pomocy. Omówiono zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru osób fizycznych, którym udzielone będzie wsparcie oraz zapoznano uczestników z kwotami i wielkością wsparcia (do 100 000,00 zł).

Rozwój usług rolniczych i dywersyfikacja działalności gospodarczej na wsi

W trakcie drugiego dnia konferencji uczestnikom przybliżono założenia poddziałania: Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych, które dotyczy wsparcia działalności gospodarczej dotyczącej świadczenia usług rolniczych. Omówiono skutki realizacji działania (dywersyfikacja działalności gospodarczej i poprawa zatrudnienia), pomocy de minimis, czy rodzaje wsparcia (częściowa refundacja kosztów kwalifikowanych). Ponadto zwrócono uwagę na powiązania poddziałania z innymi aktami ustawodawczymi i rodzaje kosztów kwalifikowanych. Przedstawiono beneficjentów poddziałania oraz warunki kwalifikowalności przyznania pomocy. Omówiono zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru podmiotów, którym udzielone będzie wsparcie oraz zapoznano uczestników z kwotami i wielkością wsparcia (do 50% kosztów inwestycji kwalifikujących się do wsparcia, lecz nie więcej niż 500 000 zł).

AFROW

Akademickie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich było doskonałą okazją do szerzenia wiedzy oraz podstawą do stworzenia wspólnej platformy służącej prezentacji dobrych praktyk oraz wymianie doświadczeń między młodymi rolnikami, przedstawicielami instytucji rolniczych oraz około rolniczych i organizacji działających na rzecz młodzieży na obszarach wiejskich z terenu całej Polski, a ekspertami z dziedziny rolnictwa. Organizatorem konferencji była spółka Event Media Group

Autor: Event Media Group sp. z o.o / Fundacja FAPA

Słowa kluczowe : targikonferencjaOZEWPR


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009