Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich - konferencja i finał konkursu Przyjazna wieś

17.12.2013

Z okazji finału V edycji konkursu Przyjazna wieś – na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych zorganizowana została konferencja pn. Wsparcie rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich w nowym okresie programowania UE na lata 2014-2020. Spotkanie odbyło się 13 grudnia 2013 roku w Warszawie i było zorganizowane w ramach Planu działania SC KSOW na lata 2012-2013.

Gości na konferencji powitał Dyrektor Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA dr Przemysław Litwiniuk. Konferencję otworzył wykład dra hab. Marcina Wójcika pt. Rola infrastruktury wsi – dziedzictwo przeszłości i kontekst nowego etapu programowania wsparcia UE (2014-2020).

Dr hab. Marcin Wójciak w swoim wykładzie dowodził, że infrastruktura ma szczególne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich. Można ją bowiem traktować jako specyficzny podsystem – spoiwo dla innych systemów o charakterze technicznym, społecznym i kulturowym. Wszystkie te systemy wzajemnie się uzupełniają i przenikają. Celem wykładu była próba systematyzacji poglądów na temat różnorodnych funkcji infrastruktury oraz refleksja nad genezą zastosowania pojęć i koncepcji wyjaśniających jej rolę w tworzeniu specyfiki obszarów wiejskich.

Tematem kolejnego wykładu dr Karoliny Dmochowskiej-Dudek były Konflikty infrastrukturalne na obszarach wiejskich – wyzwania dla rozwoju w latach 2014-2020. W treści wykładu poruszone zostały najważniejsze kwestie ukazujące aktualny stan wiedzy naukowej na temat konfliktów społeczno-przestrzennych – ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów wokół inwestycji infrastrukturalnych na obszarach wiejskich. Ukazane zostały mechanizmy konfliktów, a więc ich najczęstsze przyczyny, formy protestów oraz skutki – również te pozytywne. Pani dr Dmochowska-Dudek zwracała uwagę siłę emocji i sposób prezentacji argumentów stron konfliktu. Na podstawie doświadczeń polskich i zagranicznych przedstawiła przykłady oraz propozycje działań i narzędzi pozwalających minimalizować skalę konfliktów, a tym samym ograniczać ich negatywny wpływ na rozwój obszarów wiejskich.   

Konferencja - Przyjazna wies

Sesję wykładów zamknęła prelekcja dra Konrada Czapiewskiego z IGiPZ PAN pt. Komunikacja i Edukacja – priorytety infrastrukturalne polskiej wsi. Dr Czapiewski przekonywał, że wyposażenie infrastrukturalne obszarów wiejskich w znaczący sposób warunkuje przebieg procesów gospodarczych oraz kształtuje warunki życia mieszkańców. Budowa i modernizacja elementów infrastruktury technicznej i społecznej powiązana jest z realizacją wielorakich celów o charakterze endogenicznym: stymuluje inwestycje w sektorze prywatnym, poprawia warunki środowiskowe i zdrowotne, przyczynia się do osiągnięcia spójności terytorialnej, podnosi atrakcyjność danego obszaru dla przedsiębiorców zewnętrznych oraz potencjalnych migrantów. Podczas wykładu dr Czapiewski wielokrotnie wspominał, że współcześnie należy podkreślić znaczenie dwóch ważnych elementów infrastrukturalnych: komunikacyjnych (w tym szczególnie teleinformatycznych) i edukacyjnych, a potrzeba kreowania nowych funkcji dla większości obszarów będących w stagnacji gospodarczej, nie jest możliwa bez poprawienia funkcjonowania całego systemu „edukacja →zasoby wiedzy→ konwersja wiedzy w zasoby ekonomiczne.

konferencja - Przyjazna wieś

Po zakończeniu wystąpień ogłoszone zostały wyniki V edycji centralnego Konkursu „Przyjazna Wieś” – wyniki konkursu

Autor: Katarzyna Sitkiewicz, GMSYNERGY sp.zo.o.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009